03 februari 2020

Hoe maak je verwijzingen in je onderzoeksvoorstel en scriptie volgens APA?

Als je gebruikmaakt van bronnen, moet je altijd op de juiste manier naar bronnen verwijzen. Veel hogescholen en universiteiten hanteren de richtlijnen die de American Psychological Association (APA) heeft opgesteld. Je dient zowel in de tekst correct naar bronnen te verwijzen als een juiste literatuurlijst toe te voegen. Bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel, verslag of scriptie wordt vaak veel gebruikgemaakt van bronnen (zoals artikelen of boeken) om bijvoorbeeld een betoog te onderbouwen, begrippen te definiëren, theoretische modellen te vinden en te vergelijken. In dit artikel staat beschreven hoe je in de tekst correct verwijst naar de bronnen die je gebruikt hebt, en hoe je een correcte volledige lijst opmaakt van al de bronnen die je gebruikt hebt.

Wanneer moet je een bronverwijzing in je tekst opnemen?

Bronverwijzingen neem je altijd op als je de woorden of ideeën van iemand anders overneemt. Het maakt daarbij niet uit of je de woorden letterlijk overneemt (citeert) of in eigen woorden weergeeft (parafraseert). Je moet overigens ook een bron vermelden als je dingen beweert, bijvoorbeeld als je stelt dat “mannen beter leiding kunnen geven dan vrouwen” of dat “Nederlanders steeds ongezonder eten”. Als je geen bron vermeldt bij dit soort stellingen, zul je ze met argumenten moeten onderbouwen. Geen verwijzing betekent dat het jouw eigen werk is. In principe is het plagiaat (en dus ook fraude) wanneer je niet naar een bron verwijst terwijl je je wel op een bron baseert. Als je wel een bron vermeldt, maar geen gebruik hebt gemaakt van die bron, is dat overigens ook fraude. Het is dus zaak om zorgvuldig om te springen met bronvermeldingen. Veel hogescholen en universiteiten maken gebruik van plagiaatsoftware om te controleren of je gebruik hebt gemaakt van bronnen zonder die te vermelden. Heb je een te hoge plagiaatscore dan kan je scriptie of onderzoeksvoorstel dus afgewezen worden.

Hoe verwijs je naar bronnen?

Voor het verwijzen naar bronnen gelden strikte regels. Omdat er veel verschillende bronnen zijn (boeken, artikelen, websites, podcasts, tv-uitzendingen enzovoort), zijn er ook veel regels. Een set regels die veel gebruikt wordt, is de set van de Amerikaanse vereniging van psychologen, de APA. De regels heten daarom ook wel de APA-normen. Ze zijn volledig te vinden op de website https://apastyle.apa.org/. Een goede Nederlandse versie hiervan is te vinden op de website https://www.auteursrechten.nl/bronnen-vermelden/de-apa-richtlijnen-uitgelegd. Het invoegen van bronnen in de hoofdtekst kan via een standaardfunctie in Microsoft Word. Een nadeel hiervan is dat de verwijzing, ondanks de APA-instelling, niet correct is. Het is dus noodzakelijk om de verwijzingen en literatuurlijst goed na te lopen.

Je kunt op twee verschillende manieren verwijzen. Je kunt een letterlijk citaat geven van een bron of je kunt het parafraseren: in eigen woorden beschrijven. De algemene regel bij parafraseren is dat je de achternaam van de auteur en het jaar waarin de bron verschenen is vermeld. Bij een letterlijk citaat noem je ook het paginanummer, tenzij dat niet van toepassing is, zoals bij een website. De regel is verder dat je altijd gebruikmaakt van (en verwijst naar) de originele bron. Alleen als het originele artikel niet kunt vinden, mag je een indirecte verwijzinggebruiken. Als je niet weet in welk jaar het artikel is gepubliceerd zet je er z.j. bij (zonder jaartal).

Wat zet je in je literatuurlijst?

De literatuurlijst bevat alle volledige bronverwijzingen (referenties) waar je in je geschreven tekst naar hebt verwezen en ook niet meer dan dat. Artikelen of boeken die je wel hebt gelezen maar waarnaar niet verwezen wordt in de tekst, staan nietin de literatuurlijst. De literatuurlijst is alfabetisch geordend op achternaam van de eerste auteur gevolgd door het jaartal (bij meerdere bronnen van dezelfde auteur begin je met de oudste bron). Als je van eenzelfde auteur meerdere publicaties gebruikt uit eenzelfde jaar, kun je die onderscheiden met de toevoeging a en b in zowel de verwijzing als de literatuurlijst.

Dit bericht werd geschreven door:

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast is Linda de oprichtster en eigenaresse van Jouw scriptiecoach. Naast Jouw scriptiecoach heeft Linda haar eigen marketingadviesbureau. Voor verschillende opdrachtgevers voert Linda marketingopdrachten uit zoals…

Lees verder...