03 februari 2020

Hoe maak je verwijzingen in je onderzoeksvoorstel en scriptie volgens APA?

Als je gebruikmaakt van bronnen, moet je altijd op de juiste manier naar bronnen verwijzen. Veel hogescholen en universiteiten hanteren de richtlijnen die de American Psychological Association (APA) heeft opgesteld. Je dient zowel in de tekst correct naar bronnen te verwijzen als een juiste literatuurlijst toe te voegen, anders pleeg je plagiaat.

In dit artikel staat beschreven hoe je in de tekst correct verwijst naar de bronnen die je gebruikt hebt, en hoe je een correcte volledige lijst opmaakt van al de bronnen die je gebruikt hebt.

Wanneer moet je een bronverwijzing in je tekst opnemen?

Bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel, verslag of scriptie wordt vaak veel gebruikgemaakt van bronnen (zoals artikelen of boeken) om bijvoorbeeld een betoog te onderbouwen, begrippen te definiëren, theoretische modellen te vinden en te vergelijken.

Bronverwijzingen neem je altijd op als je de woorden of ideeën van iemand anders overneemt. Het maakt daarbij niet uit of je de woorden letterlijk overneemt (citeert) of in eigen woorden weergeeft (parafraseert). Je moet overigens ook een bron vermelden als je dingen beweert, bijvoorbeeld als je stelt dat “mannen beter leiding kunnen geven dan vrouwen” of dat “Nederlanders steeds ongezonder eten”. Als je geen bron vermeldt bij dit soort stellingen, zul je ze met argumenten moeten onderbouwen. Geen verwijzing betekent dat het jouw eigen werk is.

In principe is het plagiaat (en dus ook fraude) wanneer je niet naar een bron verwijst terwijl je je wel op een bron baseert. Als je wel een bron vermeldt, maar geen gebruik hebt gemaakt van die bron, is dat overigens ook fraude. Het is dus zaak om zorgvuldig om te springen met bronvermeldingen.

Veel hogescholen en universiteiten maken gebruik van plagiaatsoftware om te controleren of je gebruik hebt gemaakt van bronnen zonder die te vermelden. Heb je een te hoge plagiaatscore dan kan je scriptie of onderzoeksvoorstel dus afgewezen worden.

Hoe verwijs je naar bronnen?

Voor het verwijzen naar bronnen gelden strikte regels. Omdat er veel verschillende bronnen zijn (boeken, artikelen, websites, podcasts, tv-uitzendingen enzovoort), zijn er ook veel regels. Een set regels die veel gebruikt wordt, is de set van de American Psychological Association (APA). Ze zijn volledig te vinden op de website https://apastyle.apa.org/.

Een goede Nederlandse versie hiervan is te vinden op de website https://www.auteursrechten.nl/bronnen-vermelden/de-apa-richtlijnen-uitgelegd. Het invoegen van bronnen in de hoofdtekst kan via een standaardfunctie in Microsoft Word of je kunt ze genereren via de databank die je gebruikt middels de zogenaamde “cite” functie.

Je kunt op twee verschillende manieren verwijzen. Je kunt een letterlijk citaat geven van een bron of je kunt het parafraseren: in eigen woorden beschrijven. De algemene regel bij parafraseren is dat je de achternaam van de auteur en het jaar waarin de bron verschenen is vermeld. Bij een letterlijk citaat noem je ook het paginanummer, tenzij dat niet van toepassing is, zoals bij een website. De regel is verder dat je altijd gebruikmaakt van (en verwijst naar) de originele bron. Alleen als het originele artikel niet kunt vinden, mag je een indirecte verwijzinggebruiken. Als je niet weet in welk jaar het artikel is gepubliceerd zet je er z.j. bij (zonder jaartal).

Hoe verwerk je je bronnen?

Er zijn verschillende manieren hoe je je bronnen moet vermelden. Je kunt samenvatten, citeren of parafraseren.

Samenvatten

Als je kiest om samen te vatten geef je de essentie van het artikel in je eigen woorden weer.

Citeren

Als je een schrijver letterlijk wilt citeren dan is het belangrijk dat je in het citaat de exacte omschrijving gebruikt en deze tekst ook tussen aanhalingstekens zet. Je noemt ook het paginanummer waar je deze citaat vandaan hebt gehaald uit de bron.

Bijvoorbeeld:

Stenberg and Lee (2002) agree that teacher learning is an “intellectual and ongoing process” (p. 327).

The homeless were typically neglected growing up since they “commonly come from families who are riddled with problems and marital disharmony” (Rokach, 2005, p. 477).

Citaten van 40 woorden of meer moet je altijd op een nieuwe regel laten beginnen waarbij je inspringt en weer afsluiten met een witregel.

Parafraseren

In plaats van exacte citaten kun je ook parafraseren, hierbij gebruik je wel bronnen maar geef je de context in eigen woorden weer.

Bijvoorbeeld:

Citaat: “Students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time” (Jones, 1998, p. 199).

Parafrasering: According to Jones (1998), APA style is a difficult citation format for first‐time learners.

Wat zet je in je literatuur- of bronnenlijst?

De literatuurlijst bevat alle volledige bronverwijzingen (referenties) waar je in je geschreven tekst naar hebt verwezen. Artikelen of boeken die je wel hebt gelezen, maar waarnaar niet verwezen wordt in de tekst, staan niet in de literatuurlijst. Ook persoonlijke gesprekken die je hebt gevoerd en die je wel als bron in de tekst moet noemen zet je niet in de literatuur- en bronnenlijst.

De literatuurlijst is alfabetisch geordend op achternaam van de eerste auteur gevolgd door het jaartal (bij meerdere bronnen van dezelfde auteur begin je met de oudste bron). Als je van eenzelfde auteur meerdere publicaties gebruikt uit eenzelfde jaar, kun je die onderscheiden met de toevoeging a en b in zowel de verwijzing als de literatuurlijst.

Zijn er ook handige manieren om bronnen automatisch te genereren?

Ja, die zijn er zeker. Je kunt via Google Scholar gebruik maken van de “cite” optie en daarmee de bron op verschillende manieren genereren.

Figuur 1: Gebruik de “cite” functie voor het vermelden van de juiste bronvermelding

Als je op de aanhalingstekens klikt kun je de bron op de juiste manier overnemen. Let echter wel op dat je checkt of de laatste versie van de APA regels goed toepast!

Figuur 2: Als je op “cite” klikt krijg je direct de drie meestvoorkomende opties om je bron te kopiëren

Als je op verwante artikelen klikt kun je meer artikelen vinden die een relatie hebben met je onderwerp, daarmee kun je je zoekopdracht vervolgens verbreden bijvoorbeeld. Als je gebruik maakt van een databank van je opleiding is ook daar vaak de mogelijkheid om de bron conform APA over te nemen.

Tip: check altijd de recente APA regels

Let op: referentiesystemen krijgen regelmatig updates, daarom kun je het beste checken of de regels nog aangescherpt zijn. Je vindt de richtlijnen op deze site: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html.

Omdat de referentiesystemen updates krijgen is het dus ook zaak dat je zelf controleert of de verwijzing wel conform de laatste update is aangebracht.

Hulp bij een controle op je APA verwijzingen?

Het vermelden van bronnen is enorm belangrijk, doe je dit niet op de juiste manier dan pleeg je plagiaat met het risico dat je scriptie wordt afgekeurd. Daarnaast kunnen de referentiesystemen een update hebben en je moet altijd met de laatste versie van de regels werken. Het is dus een zorgvuldig maar vaak ook tijdrovende klus. Wij kunnen je helpen bij een controle op de APA-verwijzingen en of je deze conform de laatste update ook goed hebt verwerkt.

Behalve APA hebben we ook ervaring met andere referentiestijlen en uiteraard de Leidraad voor juridische auteurs. Bekijk onze pagina scriptie nakijken voor meer informatie of maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek.

Plan direct een afspraak voor een gratis adviesgesprek.

Over Jouw Scriptiecoach

Bij Jouw Scriptiecoach vind je scriptiebegeleiding voor alle denkbare opleidingen. In Nederland en Vlaanderen staan onze scriptiebegeleiders voor je klaar voor hulp op locatie of online. Voor leerproblemen of een functiebeperking (zoals bijvoorbeeld autisme) hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis. Loop je ergens tegenaan bij het schrijven van je scriptie, neem dan onderaan deze pagina contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Meer weten? Ga direct naar:

Dit bericht werd geschreven door:

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast is Linda de oprichtster en eigenaresse van Jouw Scriptiecoach. Naast Jouw Scriptiecoach heeft Linda haar eigen marketingadviesbureau: Hovestad Marketing en Strategie BV. Voor verschillende opdrachtgevers…

Lees verder...