01 februari 2021

Hoe schrijf je de juiste aanbevelingen voor je scriptie?

Je aanbevelingen in je scriptie volgen na het schrijven van je conclusie en je discussie. Je geeft je opdrachtgever in dit hoofdstuk adviezen hoe deze het probleem dat je in de contextanalyse of probleemanalyse hebt beschreven kan oplossen. Ook is het gebruikelijk om adviezen te geven over vervolgonderzoek. Tijd om in dit artikel eens wat dieper in te gaan op het schrijven van deze adviezen.

Wat zet je in de aanbevelingen van jouw scriptie?

In de aanbevelingen van je scriptie geef je adviezen met betrekking tot het probleem dat je in de contextanalyse of probleemanalyse aan het begin van je scriptie hebt geschreven. Op basis van de resultaten van je onderzoek formuleer je oplossingen. Je beschrijft in de aanbevelingen welke concrete maatregelen volgens jou genomen kunnen worden om het onderzochte probleem op te lossen.

Daarnaast kun je in de aanbevelingen ook suggesties geven voor eventueel vervolgonderzoek. Soms ben je wel punten tegengekomen in je onderzoek die niet in de scope van je onderzoek vielen. Het zou dan zonde zijn om hier helemaal niets mee te doen. In de aanbevelingen kun je aangeven wat je hebt gevonden en de aanbeveling doen om dit in een volgend onderzoek verder te onderzoeken. Ook kan het zijn dat je vanuit de literatuur een bepaalde invalshoek hebt gevonden en merkt dat een andere invalshoek nog niet onderzocht is met literatuur. Ook daar kun je dan een aanbeveling over geven.

Wanneer schrijf je aanbevelingen?

Aanbevelingen zijn vooral nuttig voor jouw opdrachtgever. Jouw opdrachtgever legt meestal een concreet vraagstuk neer waarvoor hij of zij graag een oplossing wil. In de aanbevelingen beschrijf je daarom concreet welke maatregelen er volgens jou genomen moeten worden om het vraagstuk op te lossen. Als je meer een case vanuit de literatuur hebt genomen kun je vaak ook aanbevelingen doen maar deze hebben dan meer betrekking op eventueel vervolgonderzoek in de literatuur.

Tips voor het schrijven van je aanbevelingen

 • De plek waar je aanbevelingen opneemt kan verschillen per opleiding. Vaak staan ze na de conclusie en discussie. Het is echter verstandig om de studiehandleiding van je onderwijsinstelling te bekijken. Hierin staan de richtlijnen over hoe je jouw scriptie moet opbouwen. Is er geen studiehandleiding? Neem dan het beoordelingsformulier als uitgangspunt.
 • Vaak doe je er goed aan om te starten met je eigen aanbevelingen, wat heb je zelf gevonden en wat betekent dit voor je advies? Soms is het echter lastig om tot goede aanbevelingen te komen. Je kunt ook even brainstormen met mensen binnen de organisatie waar je afstudeert of een aantal medestudenten. Zo kom je vaak tot nog veel meer invalshoeken.
 • Verder geldt dat je aanbevelingen praktisch en uitvoerbaar moeten zijn, je opdrachtgever moet er daadwerkelijk wat aan hebben.
 • Zorg ook dat je van te voren de randvoorwaarden helder hebt. Wat is je budget, wie gaat jouw adviezen en aanbevelingen oppakken binnen de organisatie? Dan kun je ook je adviezen en aanbevelingen concreet maken door direct iemand toe te wijzen aan de acties. En ook door binnen het budget te blijven dat je hebt gekregen.
 • Aanbevelingen mogen nooit uit de lucht vallen, zorg dat ze aansluiten bij je probleemstelling en dat ze logisch voortkomen uit je resultaten.

Over Jouw Scriptiecoach

Jouw Scriptiecoach biedt studenten door heel Nederland en Vlaanderen ondersteuning en support bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, plan van aanpak en scriptie. Je kunt bij ons zowel online scriptiebegeleiding als scriptiebegeleiding op locatie kiezen.

We kunnen je helpen bij onderstaande hulpvragen:

 • Scriptiebegeleiding in de breedste zin van het woord. Of je nu gaat beginnen, vastgelopen bent en geen overzicht meer hebt. Samen met jou onderzoeken we hoe we je weer in beweging krijgen;
 • Als je gaat starten met je scriptie en wilt sparren over je onderzoeksrichting;
 • Als je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie is afgekeurd of als je gaat herkansen;
 • Als je een check wilt op taal, structuur en gebruikte bronnen;
 • Als je hulp wilt bij het uitvoeren of verwerken van de resultaten van je kwantitatieve onderzoek (SPSS en Stata);
 • Als je uitstelt, last hebt van faalangst of bij een diagnose als ADHD, ADD, dyslexie en/of autisme. Hiervoor hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis.

Onderaan deze pagina kun je direct contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit bericht werd geschreven door:

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast is Linda de oprichtster en eigenaresse van Jouw Scriptiecoach. Naast Jouw Scriptiecoach heeft Linda haar eigen marketingadviesbureau: Hovestad Marketing en Strategie BV. Voor verschillende opdrachtgevers…

Lees verder...