Terug naar scriptietips

05 mei 2024

Het raamwerk van je scriptie: Wij zetten alle onderdelen op een rij

Het schrijven van een scriptie vormt een vast onderdeel van je studie. Om het scriptieproces te vergemakkelijken, is het handig om vanaf het begin een duidelijke en gestructureerde aanpak te kiezen. De structuur van je scriptie fungeert hierbij als de leidraad voor je schrijfproces. In dit artikel bieden we ondersteuning bij het opzetten van een heldere structuur door alle hoofdstukken en onderdelen in de aanbevolen volgorde uiteen te zetten. Daarnaast wordt per hoofdstuk en onderdeel gedetailleerd toegelicht wat je moet schrijven.

Het raamwerk van je scriptie Wij zetten alle onderdelen op een rij
Dit artikel werd geschreven door:

Linda Hovestad

Titelpagina:

Je titelpagina is als een spannend boek, het nodigt uit om te lezen. Op de titelpagina vermeld je de volgende onderdelen:

  • De titel van je scriptie: Voeg indien van toepassing een ondertitel toe.
  • Vermeld je naam als auteur.
  • Geef de naam van je begeleider(s) aan.
  • Noteer de datum van inlevering.
  • Sommige opleidingen vragen ook om je opleiding en studentnummer te vermelden op de titelpagina.

Voorwoord

In je voorwoord kun je onder andere uitleggen waarom je voor dit specifieke onderwerp hebt gekozen en welke ervaringen je hebt opgedaan tijdens het schrijfproces. Het is tevens de gelegenheid om waardering uit te spreken naar iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van je scriptie.

Dankwoord (optioneel)

Het dankwoord biedt je de gelegenheid om je waardering uit te spreken naar iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van je scriptie. Ons advies is om te kiezen voor een voorwoord waarin je tevens het dankwoord opneemt. Mocht je echter een uitgebreide lijst van personen willen bedanken, dan kan het dankwoord een passende optie zijn. Dit is vaak het geval bij het schrijven van een proefschrift.

Samenvatting (Abstract)

In je samenvatting geef je een beknopte samenvatting van je scriptie. Probeer deze te beperken tot maximaal 1 A4.

Een belangrijke functie van de samenvatting is om de lezer in staat te stellen te beoordelen of de inhoud van je scriptie de moeite van het lezen waard is. Daarom introduceer je het onderwerp direct in de openingszin. De samenvatting vormt een beknopte weergave van je scriptie.

In dit overzicht geef je kort en bondig antwoord op vijf cruciale vragen:

  • Wat is het onderwerp van jouw onderzoek?
  • Op welke manier is het onderwerp onderzocht (met welke methoden)?
  • Wat zijn de voornaamste resultaten van jouw onderzoek?
  • Wat is het antwoord op jouw hoofdvraag, oftewel jouw conclusie?
  • Welke implicaties heeft dit voor eventueel vervolgonderzoek en/of welke aanbevelingen kunnen worden gedaan?

Schrijf je een abstract? Tips voor je abstract vind je hier.

Inhoudsopgave

Geef een overzicht van alle hoofdstukken, secties en sub-secties en noteer de paginanummers voor gemakkelijke navigatie door je scriptie.

Figuren- en tabellenlijst (optioneel)

De lijst met figuren en tabellen geeft een overzicht van alle afbeeldingen en tabellen die in je scriptie worden gebruikt. Door gebruik te maken van de functie ‘Bijschrift invoegen‘ in Word, kun je deze lijst automatisch genereren. Het is aan te raden om een lijst van figuren en tabellen toe te voegen als je een aanzienlijk aantal afbeeldingen of tabellen in je scriptie hebt opgenomen. Zo houd je je scriptie overzichtelijk.

Inleiding

In je inleiding introduceer je het onderwerp voor en rechtvaardig je waarom het relevant is. Hierin noem je ook de onderzoeksvraag en hypothesen en geef je een overzicht van je methodologie.

Theoretisch kader

In het theoretisch kader bespreek je alle relevante literatuur om je onderwerp (en onderzoek) in de juiste context te plaatsen. Je identificeert de hiaten in de literatuur die je meeneemt in je onderzoek. Om je theoretisch kader te schrijven, voer je eerst literatuuronderzoek uit.

Onderzoeksmethodologie

In je methodologie beschrijf je gedetailleerd de methoden die je hebt gebruikt voor gegevensverzameling. Je verantwoordt ook de keuzes die je hebt gemaakt.

Resultaten

In het resultatenhoofdstuk presenteer je verzamelde gegevens op een gestructureerde manier. Maak gebruik van tabellen, grafieken of andere visuele hulpmiddelen om zaken te verhelderen.

Discussie

In je discussie analyseer en interpreteer je de resultaten in relatie tot je onderzoeksvraag. Je vergelijkt je bevindingen met de bestaande literatuur. Daarnaast bespreek je eventuele beperkingen en doe je suggesties voor toekomstig onderzoek.

Conclusie

In jouw conclusie vat jij de belangrijkste bevindingen samen en herhaal jij de relevantie van jouw onderzoek.

Aanbevelingen

In het aanbevelingenhoofdstuk formuleer je praktische aanbevelingen op basis van je bevindingen. Daarnaast geef je ook concrete suggesties voor vervolgonderzoek.

Literatuurlijst

In je literatuurlijst worden alle bronnen geplaatst die je geraadpleegd hebt, volgens de juiste citatiestijl.

Tot slot: controleer ook de eisen van je opleiding

Belangrijk hierbij is om te benadrukken dat de specifieke eisen en richtlijnen voor de structuur van je scriptie kunnen variëren per opleiding. Raadpleeg daarom altijd de afstudeerhandleiding van jouw opleiding om te verifiëren welke onderdelen in jouw scriptie moeten worden opgenomen. Zo zorg je ervoor dat je structuur altijd voldoet aan de specifieke eisen van jouw studie.

Gratis vrijblijvend adviesgesprek

Loop je ergens tegenaan bij je scriptie? In een gratis en vrijblijvend adviesgesprek krijg je direct duidelijkheid waar het misgaat en hoe Jouw Scriptiecoach je daarbij kan helpen. Je krijgt een inschatting van de uren die we daarvoor nodig hebt, zodat je direct weet waar je aan toe bent. Kies je dan voor onze scriptiebegeleiding, dan neemt jouw scriptiebegeleider meestal op de dag van betaling contact met je op en kun je snel verder. Vraag hieronder direct jouw gratis vrijblijvend adviesgesprek aan.

Je ontvangt een mail om een afspraak in te plannen. Heb je de mail niet ontvangen? Check dan even je spambox.

Loading...