Alle
  • Alle
  • Communicatie
  • HBO
  • Leerproblemen
  • Marketing
  • Onderzoek
  • Tips
  • Zonder categorie

Tips bij het opstellen van je conceptueel model

Hulp nodig bij het opstellen van je conceptueel model?

Het conceptueel model (in het Engels ‘conceptual framework’) is de visuele weergave van de te beantwoorden vragen in je scriptie. Het model geeft de verwachte oorzaak-gevolgrelatie aan in je onderzoek. Als de variabelen je duizelen kan een conceptueel model helpen om voor jezelf helderheid te creëren hoe de variabelen met elkaar in relatie staan. Je stelt het conceptueel model op voordat je aan je onderzoek begint.

Corona update: Tijdelijk geen begeleiding op locatie

Corona update: tijdelijk GEEN locatie begeleiding bij Jouw scriptiecoach

Tijdelijk geen locatie begeleiding vanwege corona virus In een kamerbrief die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft verstuurd aan de Tweede Kamer wordt het hoger onderwijs in Nederland opgeroepen om vanwege het corona virus vooralsnog alleen onderwijs op afstand aan te bieden. Als Jouw Scriptiecoach volgen wij deze richtlijn. Dit betekent dat wij…

Tips bij het schrijven van je scriptie Psychologie

Als je gaat afstuderen en een scriptie voor Psychologie gaat schrijven geldt er vaak een standaard format dat je aan dient te houden. Wij geven je in dit artikel een aantal tips die je kunt toepassen op je scriptie Psychologie.

Binnen de psychologie wordt er vooral onderzoek gedaan naar individueel gedrag, veelal is dit gericht op het brein, gedrag en bewustzijn. Als je gaat afstuderen en een scriptie voor Psychologie gaat schrijven geldt er vaak een standaard format dat je aan dient te houden. Wij geven je in dit artikel een aantal tips die je kunt toepassen op je scriptie Psychologie.

Tips als je een scriptie Rechten gaat schrijven

Als je Rechten studeert zal je scriptie vooral om het beargumenteren gaan van je betoog. Je wilt een bepaald standpunt zo overtuigend mogelijk naar voren brengen. Hoe je je scriptie opbouwt en tot een goede argumentatie komt speelt hierbij een belangrijke rol. In dit artikel geven we je tips voor het schrijven van een goede scriptie Rechten.

Als je Rechten studeert zal je scriptie vooral om het beargumenteren gaan van je betoog. Je wilt een bepaald standpunt zo overtuigend mogelijk naar voren brengen. Hoe je je scriptie opbouwt en tot een goede argumentatie komt speelt hierbij een belangrijke rol. In dit artikel geven we je tips voor het schrijven van een goede scriptie Rechten.

Tips bij het maken van APA-verwijzingen

In dit artikel staat beschreven hoe je in de tekst correct verwijst naar de bronnen die je gebruikt hebt conform de APA methode, en hoe je een correcte volledige lijst opmaakt van al de bronnen die je gebruikt hebt.

Als je gebruikmaakt van bronnen, moet je altijd op de juiste manier naar bronnen verwijzen. Veel hogescholen en universiteiten hanteren de richtlijnen die de American Psychological Association (APA) heeft opgesteld. In dit artikel staat beschreven hoe je in de tekst correct verwijst naar de bronnen die je gebruikt hebt, en hoe je een correcte volledige lijst opmaakt van al de bronnen die je gebruikt hebt.

Tips bij ADD of ADHD en afstuderen

Tips bij ADD of ADHD en afstuderen

Als je ADHD (of ADD) hebt is het voor jou waarschijnlijk moeilijk om je werkzaamheden goed te plannen, voortgang te maken en de rode draad te bewaren. Toch weten wij uit ervaring dat je gewoon op tijd kunt afstuderen. Met een aantal handvatten lukt het jou ook je scriptie te schrijven! In dit artikel geven wij je daarom een aantal tips. Doe er vooral je voordeel mee!

Scriptiestress voorkomen als je gaat afstuderen

Stress voorkomen als je gaat afstuderen

Stress bij studenten lijkt het nieuwe normaal en er verschijnen dan ook regelmatig artikelen en onderzoeken in de media over de toenemende stress bij studenten. Stress en burn-out bij studenten is op dit moment volop in het nieuws. Over één punt zijn alle media het eens, het schrijven van een scriptie en op tijd afstuderen levert menige student de nodige stress op. Soms zorgt deze stress er zelfs voor dat je als student helemaal verlamt en geen letter meer op papier krijgt. In dit artikel krijg je van ons verschillende tips om je stress te verminderen gedurende het afstuderen.

Positioneren: Over USP’s, toegevoegde waarde en het ervaren daarvan.

Tips bij positioneren - Over USP’s, toegevoegde waarde en het ervaren daarvan.

Het liefst een Levi’s 501. En dan dat de onderkant van je pijp ‘afgetrapt’ was. Nike Air (Max) en een rugzak van Eastpack. Op TV Beverly Hills willen kijken, want daarover wil je mee kunnen praten. En ik vond het ook echt wel een leuke serie. – Toch jammer dat Luke Perry dit jaar overleed. – Als je opviel, werd je genegeerd. Voor organisaties geldt precies het tegenovergestelde. In de kudde word je namelijk niet succesvol. Je moet opvallen! In dit artikel geven we je daarom tips hoe je gericht vragen kunt stellen aan je opdrachtgever om te kijken wat zijn/haar unieke toegevoegde waarde is. Heel handig als je aan de slag gaat met een positioneringsadvies bijvoorbeeld!

Vooronderzoek en je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak

Vooronderzoek voordat je begint met het schrijven van je scriptie

Voordat je je scriptie gaat schrijven ga je het onderzoeksvoorstel opstellen (ook wel plan van aanpak of proposal genoemd). Zorg dat je dan voldoende tijd en aandacht besteedt aan je vooronderzoek. Als je dit goed uitvoert kun je zorgen dat je een afgebakend en concreet onderzoeksvoorstel kunt schrijven wat vaak de basis is van je scriptie. Juist omdat je vaak ook moet wachten op een Go vanuit je opleiding kun je hier beter voldoende tijd voor uittrekken. Uiteindelijk gaat dit je ook helpen om je scriptie sneller te kunnen schrijven en je onderzoek ook gerichter uit te voeren. In dit artikel geven we je tips voor je vooronderzoek voordat je begint met het schrijven van je scriptie.