Scriptiehulp voor uw zoon of dochter

Bent u op zoek naar scriptiehulp voor uw zoon of dochter? Omdat uw zoon of dochter al meerdere keren feedback heeft gehad van de afstudeerbegeleider van de opleiding, is vastgelopen of de motivatie is kwijtgeraakt om zelfstandig een scriptie te kunnen schrijven?

Wij weten uit ervaring dat  het schrijven van een scriptie veel energie kost. Zowel voor u als ouder en ook voor uw zoon of dochter. Steeds meer ouders schakelen dan ook hulp in van een scriptiebegeleidingsbureau. Want ook al is uw zoon of dochter volwassen, als ouder wil je uiteindelijk toch het beste voor je kinderen en dat geldt ook voor het behalen van een diploma en het afronden van de studie. Soms is daar extra ondersteuning voor nodig.

Op deze pagina leggen wij daarom uit hoe we uw zoon of dochter kunnen helpen.

Wilt u direct hulp inschakelen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

Waarom is afstuderen en een scriptie schrijven zo lastig?

Het schrijven van een scriptie is voor veel studenten een lastig traject waarbij je vooral wordt getoetst op je competenties en vaardigheden die binnen de opleidingen worden gesteld. Zo wordt van een student o.a. verwacht dat deze een kritische houding kan aannemen en zelf keuzes kan maken. Op zich is dat logisch, maar als je een opdrachtgever hebt die je als student in een bepaalde richting duwt kan dit best lastig zijn. Het kan ook zijn dat je van je afstudeerbegeleider van je opleiding weinig feedback krijgt op je documenten of dat er sowieso weinig begeleidingsmomenten zijn. En soms is er ook geen klik met de afstudeerbegeleider in kwestie.

Wat zijn de meestvoorkomende uitdagingen bij het schrijven van een scriptie?

Hieronder noemen we enkele van de meest voorkomende uitdagingen waarmee studenten worden geconfronteerd bij het schrijven van een scriptie:

 • Commitment en plannen: Het schrijven van een scriptie kost gewoon veel tijd. Je moet onderzoek doen, de gegevens vervolgens analyseren om tot de juiste conclusies een aanbevelingen te komen, ontwerpen en vaak vooral ook veel bijschaven. Dit kan een uitdaging zijn als je het schrijven van je scriptie combineert met alle andere verantwoordelijkheden, zoals je stage, school, werk en je privéleven.
 • Complexiteit: Het schrijven van een scriptie kan complex zijn. Daarnaast is de scriptie zelf ook een complex document waarbij je als student moet kunnen aantonen dat je in staat bent om zelfstandig onderzoek te doen. Hiervoor moet je veel informatie kunnen analyseren, verbanden zien en dit uitwerken in een logische structuur (dit wordt vaak de synthese genoemd). Het is vooral belangrijk dat je jouw bevindingen op een duidelijke en georganiseerde manier presenteert en de hoofd- en bijzaken kunt scheiden.
 • Perfectionisme: Veel studenten voelen ook druk om een perfecte scriptie te schrijven. Dit kan leiden tot uitstelgedrag en angst, omdat ze moeite hebben om aan hun eigen hoge normen te voldoen.
 • Writer's block: Dit is een veel voorkomend probleem voor veel studenten. Het kan moeilijk zijn om te beginnen met schrijven of om de juiste woorden te vinden om je ideeën uit te drukken.
 • Gebrek aan begeleiding: Sommige studenten kunnen moeite hebben met het schrijven van een scriptie omdat ze het gevoel hebben dat ze vanuit school onvoldoende begeleiding en ondersteuning krijgen. Dit vormt vooral een uitdaging als je niet bekend bent met het onderzoeksproces of als je werkt aan een onderwerp dat nieuw voor je is of waar je geen affiniteit mee hebt.
 • Daarnaast komt het steeds vaker voor dat er ook andere oorzaken zijn waarom het afstuderen en het schrijven van een scriptie niet lukt. Steeds meer studenten hebben ook last van studieproblemen zoals faalangst, uitstelgedrag en concentratieproblemen of een functiebeperking als dyslexie, autisme of ADHD. Het inschakelen van een scriptiecoach kan dan een optie zijn om alsnog succesvol af te studeren.

Hoe kunnen we uw zoon of dochter helpen?

Jouw Scriptiecoach BV is sinds 2017 actief als scriptiebegeleidingsbureau en heeft inmiddels ruim 2500 studenten succesvol mogen begeleiden bij het afstuderen (lees ook onze reviews op Trustpilot, we worden beoordeeld met een uitstekende score). We werken met een dedicated team van ruim 20 scriptiebegeleiders die allemaal expert zijn binnen een bepaald domein en ook over relevante werkervaring beschikken. Wij kunnen uw zoon of dochter daarom bijna altijd direct koppelen aan een scriptiebegeleider die expertise heeft met de afstudeerrichting van uw zoon of dochter en die ook op de hoogte is van de eisen die de opleiding stelt aan de scriptie. In ons gratis adviesgesprek bekijken we welke hulp gewenst is en passen daar ook onze begeleiding op aan.

Waarom scriptiehulp van Jouw Scriptiecoach?

 • Uw zoon of dochter krijgt een eigen persoonlijke scriptiebegeleider met expertise in het vakgebied (onze begeleiders zijn opgeleid op minimaal masterniveau en hebben uitgebreide kennis en ervaring);
 • Wij kunnen uw zoon of dochter helpen bij de inhoud, maar ook op proces en structuur. Onze begeleiders kunnen helpen in iedere fase, bij het onderzoeksvoorstel of plan van aanpak en ook bij een herkansing of afgekeurde scriptie;
 • Wilt u een corrector inschakelen die de scriptie van uw zoon of dochter nakijkt op taal, structuur en bronvermeldingen? Ook dat is mogelijk bij Jouw Scriptiecoach;
 • Bij ons werken ook scriptiecoaches die uw zoon of dochter kunnen begeleiden bij studieproblemen en functiebeperkingen zoals faalangst, uitstelgedrag, concentratieproblemen, dyslexie, autisme, ADHD, ADD en motivatieproblemen.
 • Wij hebben altijd direct een scriptiebegeleider beschikbaar en kunnen daarom snel schakelen.
 • Onze tarieven zijn scherp geprijsd en u (of uw zoon/dochter) betaald ook het tarief wat past bij het gebruik. Stel dat u (of uw zoon of dochter) in eerste instantie 1u online begeleiding aankoopt en later alsnog besluit om 4u online begeleiding bij te kopen, dan betaald u gewoon het tarief wat past bij 5u scriptiebegeleiding;
 • Begeleiding is mogelijk online en op locatie in heel Nederland en België;
 • Flexibele indeling mogelijk van de aangekochte uren, wij kunnen begeleiden gedurende kantooruren maar ook ’s avonds en in het weekend. Dit stemt uw zoon of dochter direct af met zijn/haar scriptiebegeleider.

Wilt u direct scriptiehulp voor uw dochter of zoon?

In een gratis adviesgesprek vertellen we u graag hoe we uw zoon of dochter kunnen helpen. U kunt het adviesgesprek direct hieronder aanvragen.