Vrijwaring

Dit is de website van Jouw Scriptiecoach B.V., gevestigd te Santpoort-Noord. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht je problemen ondervinden op onze site, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Beperkte aansprakelijkheid

Jouw Scriptiecoach B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat je door Jouw Scriptiecoach B.V. is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Jouw Scriptiecoach B.V., wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Jouw Scriptiecoach B.V. die op deze site van toepassing zijn.

Jouw Scriptiecoach B.V. spant zich in om de inhoud van deze website zo regelmatig te updaten en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of verkeerd is. De op de website aangeboden teksten en materialen worden dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten en materialen kunnen ook op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jouw Scriptiecoach B.V..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud op programmeer- en typefouten. Je kunt op basis hiervan nooit een overeenkomst claimen met Jouw Scriptiecoach B.V..

Deze website bevat verder links naar websites van derden en Jouw Scriptiecoach B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven altijd voorbehouden aan Jouw Scriptiecoach B.V. en/of haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jouw Scriptiecoach B.V. of haar licentiegevers. Deze kun je aanvragen door het contact met ons op te nemen.