Cookiebeleid Jouw scriptiecoach

Wat is een cookie?

Jouw scriptiecoach maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje met informatie over het bezoek aan deze site dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Veel sites maken gebruik van cookies. Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van de site verwijderen uit hun browser of instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij plaatsen deze bestandjes zodat we de vormgeving en inhoud van onze site af kunnen stemmen op de wensen van de bezoeker. Ook is het door deze cookies mogelijk snel en eenvoudig artikelen van deze website te delen, video’s te tonen op de site en bezoekers te informeren als er nieuwe artikelen zijn.

Welke cookies gebruikt Jouw scriptiecoach en waarom?

Cookies kunnen zowel door Jouw scriptiecoach zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Jouw scriptiecoach samenwerkt. Op de site van Jouw scriptiecoach wordt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies van Google.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken.

Analytische cookies Google

Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Doel en grondslag gegevensverwerking Google

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

Lees hierover meer in onze privacy verklaring.

Bewaartermijn en verwerking gegevens

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken. Een deel van de via de site verkregen data wordt buiten de EU verwerkt.

Verwijzing naar derde partijen

Deze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn onder andere Twitter, Facebook en Linkedin. Op het moment dat je een dergelijke link of button aanklikt, verlaat je de website van Jouw scriptiecoach en zijn deze partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd.

Afmelden

Bij een bezoek aan www.jouwscriptiecoach.nl ga je ermee akkoord dat Jouw scriptiecoach cookies op je apparaat plaatst. Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Inzicht in gegevens

Je hebt altijd het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

  • inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
  • correcties aan te brengen in de eigen gegevens
  • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
  • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Klachten

Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop Jouw scriptiecoach gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door Jouw scriptiecoach worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de  laatste wijziging is doorgevoerd.

Andere vragen?

Heb je nog andere vragen? Neem dan contact met Jouw scriptiecoach op. Als je wilt weten hoe Jouw scriptiecoach omgaat met jouw persoonlijke gegevens, lees dan onze privacy verklaring.

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 april 2018.