Alle
  • Alle
  • Communicatie
  • HBO
  • Leerproblemen
  • Marketing
  • Onderzoek
  • Tips
  • Zonder categorie
Handige tool voor je het scriptie; het 6W model van Ferrell

Handige tool voor je het scriptie; het 6W model van Ferrell

Handige tool voor je het scriptie; het 6W model van Ferrell Het 6W model van Ferrell wordt gebruikt als onderdeel van de afnemersanalyse. Als je de externe omgeving van een organisatie analyseert is het handig om goed te begrijpen voor wie de betreffende organisatie waar je afstudeert haar producten en...
Een goede conclusie voor je scriptie schrijf je zo

Een goede conclusie voor je scriptie schrijf je zo

Een goede conclusie voor je scriptie schrijf je zo Bij het schrijven van een scriptie hoort ook het  formuleren van een conclusie. Hierin geef je antwoord op je centrale onderzoeksvraag of hoofdvraag. In je conclusie mag je alleen observeren, je interpretatie van wat dit betekent mag je hier nog niet...
SPSS handleiding: praktische tips voor het gebruik van SPSS

SPSS handleiding: praktische tips voor het gebruik van SPSS

SPSS handleiding: praktische tips voor het gebruik van SPSS Als je afstudeert is onderzoek uitvoeren een van de vaste onderdelen, je kunt kiezen uit kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Binnen kwantitatief onderzoek is SPSS een van de meest gebruikte methoden om je kwantitatieve onderzoek uit te voeren. De kans is dus...
Tips a;s je jouw paper of essay gaat schrijven

Tips als je jouw paper of essay gaat schrijven

Tips als je jouw paper of essay gaat schrijven Veel opleidingen vragen je een adviesrapport of beroepsproduct op te leveren en daarnaast een essay of paper te schrijven. Een essay verschilt van een scriptie. In dit artikel leg ik je graag de verschillen uit en geef ik je praktische tips...
Tips bij het schrijven van je onderzoeksopzet

Tips bij het schrijven van je onderzoeksopzet

Tips bij het schrijven van je onderzoeksopzet Of je nu een onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie gaat schrijven, een belangrijk onderdeel van iedere scriptie, thesis of paper is de onderbouwing en verantwoording van jouw onderzoek, de zogenaamde onderzoeksopzet of onderzoeksmethode. Wij merken in de praktijk vaak dat veel studenten...
Tips bij het schrijven van je plan van aanpak voor je scriptie

Tips bij het schrijven van je plan van aanpak voor je scriptie

Tips bij het schrijven van je plan van aanpak voor je scriptie Voordat je kunt beginnen met je scriptie is het de bedoeling dat je eerst gaat beschrijven hoe je jouw onderzoek gaat uitvoeren. Daarvoor schrijf je een plan van aanpak. In dit document staat de aanleiding en onderbouw je...
Studeer je HR of Human Resource Management? Dan is de kans groot dat jouw opdrachtgever je vraagt om in kaart te brengen hoe zij hun werkgeversmerk kunnen neerzetten en laden, kortom hoe de employer branding strategie van deze organisatie eruit zou moeten zien.

Tips voor het schrijven van een scriptie over Employer Branding

Employer Branding als onderwerp voor je scriptie? Employer branding is hip, steeds meer organisaties willen aan de slag met het vraagstuk hoe ze een aantrekkelijke werkgever kunnen worden en hun werkgeversmerk kunnen neerzetten en laden in de markt. Zeker in een markt waar het steeds moeilijker is om de juiste...
In deze editie van In the picture stelt scriptiebegeleider Rieks Broersma zichzelf voor. Rieks helpt studenten bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van de scriptie en eventueel een herkansing en is gespecialiseerd in werktuigbouwkunde, technische wetenschappen, bedrijfskunde, management en organisatie en projectmanagement.

In de picture: scriptiebegeleider Rieks Broersma

In de picture: scriptiebegeleider Rieks Broersma Jouw scriptiecoach helpt mbo-leerlingen en hbo-, master- en wo-studenten om af te studeren en een scriptie te schrijven die voldoet aan de eisen van je opleiding. Je kunt bij ons terecht met vragen over je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, scriptie of als je moet...
Heb jij gedurende je afstudeerproces en het schrijven van je scriptie soms moeite om je te concentreren? Concentratieproblemen komen bij veel studenten voor.

Concentratieproblemen? Zo schrijf ook jij succesvol je scriptie!

Concentratieproblemen? Zo schrijf ook jij succesvol je scriptie! Heb jij gedurende je afstudeerproces en het schrijven van je scriptie soms moeite om je te concentreren? Concentratieproblemen komen bij veel studenten voor. Als je echter merkt dat je hele dagen bezig bent, nauwelijks vorderingen maakt en gewoon je concentratie niet vast...