07 mei 2023

Handvatten voor de probleemstelling in je scriptie

De probleemstelling geeft een beknopte en concrete beschrijving van het probleem dat centraal staat in je onderzoek. Het vormt daarmee de basis van elk onderzoek. Het opstellen is best een lastige klus horen wij vaak, daarom geven we je graag handvatten mee in dit artikel.

Wat is de probleemstelling in je scriptie?

Een probleemstelling beschrijft het probleem dat je wilt onderzoeken. Je kunt deze vaak vatten in één of twee zinnen en ten hoogste een korte paragraaf. Je beschrijft de context, het probleem en relevantie in relatie tot je gekozen onderwerp.

Hoe stel je een goede probleemstelling voor je scriptie op?

Een probleemstelling moet altijd kort, bondig en specifiek geformuleerd worden. Je geeft aan wat je precies onderzoekt en toont de relevantie van je onderzoek aan. Als je de probleemstelling te vaag of te breed formuleert mist de focus in je onderzoek en loop je het risico dat je gaat verzanden in je resultaten. En als je te nauw formuleert blijft je onderzoek op de vlakte en mist het diepgang.

Welke stappen doorloop je?

Voordat je de probleemstelling kunt formuleren doorloop je altijd de volgende stappen:

 • Bepaal het onderwerp van je onderzoek
 • Concretiseer je onderwerp in een scherpe aanleiding. De aanleiding is vaak dat je opdrachtgever een probleem heeft in relatie tot het gekozen onderwerp.
 • Verricht onderzoek om het probleem van je opdrachtgever en mogelijke oorzaken hiervan scherp te krijgen of om te kijken waar het gat zit in de literatuur. Je beschrijft dit in je probleemanalyse.

Je probleemstelling komt voort uit een gedegen vooronderzoek en vormt het fundament van je onderzoek. Het geeft richting aan je onderzoek en voorkomt dat je verzandt.

Waaruit bestaat de probleemstelling?

Je probleemstelling kun je opsplitsen in drie onderdelen: wie, wat en waarom?

 • Wie heeft het probleem? Met deze vraag maak je helder op wie het probleem betrekking heeft. Vaak is dit je opdrachtgever, een specifieke afdeling of een specifiek onderdeel.
 • Wat is het probleem precies? De nadruk ligt hier op het woord precies. Je maakt concreet welk probleem je kiest om te onderzoeken en wat buiten beschouwing blijft. Zorg dat je objectief bent in je formulering; je opdrachtgever heeft een probleem en kan dit niet zelf oplossen. Dat beschrijf je hier.
 • Waarom is het een probleem? Deze laatste vraag zorgt ervoor dat je onderzoek relevant is. Want als je opdrachtgever nu niet in staat is om het probleem zelf op te lossen dan heeft dit effect op bijvoorbeeld de verkoop van producten, het aantrekken van de juiste medewerkers enzovoorts. Het gaat hier om de gevolgen van het probleem. Wat als er niks verandert?

Waar beschrijf je de probleemstelling?

In je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak presenteer je de probleemanalyse en probleemstelling. Voordat je mag beginnen met je onderzoek heb je een GO nodig van je afstudeerbegeleider van je opleiding en een grondige uiteenzetting van de context met helder geformuleerde probleemstelling helpt hierbij. Als je aan de slag gaat met het schrijven van je scriptie dan presenteer je kort de probleemanalyse en probleemstelling in je samenvatting of inleiding van je scriptie, ontwerpgericht onderzoek of adviesrapport.

Wat is het verschil tussen de probleemstelling en de onderzoeksvraag?

Vaak wordt gezegd dat de probleemstelling hetzelfde is als de onderzoeksvraag. Er is wel degelijk verschil tussen beide. Je probleemstelling gaat echt over het probleem dat onderzocht wordt, terwijl de onderzoeksvraag betrekking heeft op het probleem waar je scriptie antwoord op gaat geven. Kortom, je probleemstelling maakt helder waarom je opdrachtgever zijn doelen niet kan behalen en je onderzoeksvraag zoomt in op de kennis die mist om de doelen te kunnen realiseren. Met deelvragen zorg je er vervolgens voor dat je de hoofdvraag (of onderzoeksvraag) in behapbare vragen opsplitst. De deelvragen dragen uiteraard bij aan de hoofdvraag.

Hulp inschakelen?

Het opstellen van een probleemstelling kan best lastig zijn en het is de basis van een goed onderzoek en daarmee wel essentieel. Wij sparren er graag met je over. Vraag direct je gratis adviesgesprek aan en hoor hoe we je kunnen helpen.

Over Jouw Scriptiecoach

Jouw Scriptiecoach biedt studenten door heel Nederland en Vlaanderen ondersteuning en support bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, plan van aanpak en scriptie. Je kunt bij ons zowel online scriptiebegeleiding als scriptiebegeleiding op locatie kiezen.

We kunnen je helpen bij onderstaande hulpvragen:

 • Scriptiebegeleiding in de breedste zin van het woord. Of je nu gaat beginnen, vastgelopen bent en geen overzicht meer hebt. Samen met jou onderzoeken we hoe we je weer in beweging krijgen;
 • Als je gaat starten met je scriptie en wilt sparren over je onderzoeksrichting;
 • Als je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie is afgekeurd of als je gaat herkansen;
 • Als je een check wilt op taal, structuur en gebruikte bronnen;
 • Als je hulp wilt bij het uitvoeren of verwerken van de resultaten van je kwantitatieve onderzoek (SPSS en Stata);
 • Als je uitstelt, last hebt van faalangst of bij een diagnose als ADHD, ADD, dyslexie en/of autisme. Hiervoor hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis.

Onderaan deze pagina kun je direct contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit bericht werd geschreven door:

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast is Linda de oprichtster en eigenaresse van Jouw Scriptiecoach. Naast Jouw Scriptiecoach heeft Linda haar eigen marketingadviesbureau: Hovestad Marketing en Strategie BV. Voor verschillende opdrachtgevers…

Lees verder...