15 juli 2019

Onderzoeksmethoden: kwalitatief en kwantitatief onderzoek

We onderscheiden twee soorten onderzoeksmethoden om onderzoek uit te voeren voor je scriptie. Je kunt gebruik maken van kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Welke je kiest is afhankelijk van het vraagstuk dat je wilt beantwoorden, maar ook de doelgroep die je wilt betrekken bij het onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek wordt gestuurd op het achterhalen van achterliggende motieven en meningen bij de doelgroep van jouw opdrachtgever. Bij kwantitatief onderzoek daarentegen gaat het veel meer om te toetsen wat de totale doelgroep of populatie van iets vindt. In je hoofdstuk onderzoeksmethodologie beschrijf je welke onderzoeksmethoden je gaat gebruiken en hoe je de resultaten gaat verzamelen.

Desk research is hier ook vaak een onderdeel van. Lees daarom ook ons artikel over desk research als je aan de slag gaat met je onderzoeksmethodologie.

Zorg altijd voor een goede onderbouwing van de gebruikte onderzoeksmethoden in je scriptie

Bij je onderzoeksmethoden is het belangrijk dat je beschrijft waar je het onderzoek hebt gedaan, bij wie en hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd. Bij een diepte-interview (of andere vorm van kwalitatief onderzoek) neem je de gesprekken op, die je vervolgens gaat uitwerken en transcriberen. Vervolgens ga je analyseren door de ‘codes’ te vergelijken en het ‘patroon’ te ontdekken. Ga je aan de slag met kwantitatief onderzoek dan ga je waarschijnlijk je resultaten verwerken in SPSS of een ander statisch programma. Ook speelt betrouwbaarheid een belangrijke rol, heb je genoeg mensen geinterviewd om een betrouwbaar resultaat te hebben? Denk ook aan validiteit, hoe heb je dat geborgd? Voor je opleiding is het belangrijk dat je uitlegt hoe je je onderzoek vorm hebt gegeven en waarom je welke keuzes hebt gemaakt. Daarnaast is het belangrijk dat je resultaten logisch voortkomen uit je onderzoek.

Kwalitatief onderzoek

Wanneer kies je voor kwalitatief onderzoek bij je onderzoeksmethoden?

Bij kwalitatief onderzoek zoek je naar de achterliggende meningen van mensen. Deze methode kun je bijvoorbeeld gebruiken als je wilt toetsen wat de doelgroep vindt van het product of dienst van je opdrachtgever. Of als je wilt weten welke aspecten van dienstverlening goed gewaardeerd worden en welke niet. Je werkt vaak met een kleine steekproef, maar je krijgt heel waardevolle resultaten. Bij kwantitatief onderzoek kan je een grote steekproef benaderen, maar kun je niet goed achterhalen waarom de respondent een bepaalde mening heeft. De steekproef bij kwalitatief onderzoek is dus klein, maar daarentegen kan je bij iedere respondent naar de achterliggende mening vragen.

Waarom kwalitatief onderzoek?

De resultaten van een kwalitatief onderzoek geven een goede indicatie van hoe een groep over het voorgelegde vraagstuk denkt. Bovendien kun je doorvragen waardoor je veel beter tot de kern kunt komen. Je ondervraagt echter een beperkte groep respondenten, de harde cijfermatige onderbouwing ontbreekt. Daarom kiezen veel onderzoekers ook voor kwantitatief onderzoek om de resultaten van het kwalitatief onderzoek bij een breder publiek te toetsen. In sommige gevallen kun je ook kiezen voor observaties of mysterie shopping bij bijvoorbeeld een concurrentenanalyse. Of omdat je een bepaalde werkwijze in kaart wilt brengen.

Methodes voor kwalitatief onderzoek

Je hebt veel vormen van kwalitatief onderzoek, maar meestal kies je bij je scriptie voor een interview, al dan niet semigestructureerd. Of juist een groepsdiscussie of panelonderzoek als je de mening van een groep wilt achterhalen. Daarnaast kun je ook kiezen voor eye-tracking; hierbij wordt niet zozeer een gesprek gevoerd, maar wordt individueel vastgelegd waar iemand naar kijkt. Deze methode wordt vaak toegepast bij online marketinganalyses, bijvoorbeeld door een heatmap analyse te maken.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Kwantitatief onderzoek

Wanneer kies je kwantitatief onderzoek bij je onderzoeksmethoden?

Kwantitatief onderzoek zegt meer over de massa. Je toetst bij een groot publiek een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld of de doelgroep gebruik maakt van social media en zo ja, welke social media ze dan gebruiken en met welke frequentie. Je krijgt dus cijfermatig inzicht om procentuele verhoudingen weer te geven. Meestal wordt voor een scriptie gebruik gemaakt van een enquête die naar de doelgroep wordt verstuurd.

Analyseren data naar bruikbare resultaten

Voor kwantitatief onderzoek wordt als methode vooral gebruik gemaakt van een (digitale) vragenlijst/enquête. De antwoorden van de vragenlijst worden vervolgens verwerkt in een dataverwerkingsprogramma (bijvoorbeeld STATA of SPSS) waarna er geanalyseerd en gerekend kan worden. De uitkomsten worden meestal door middel van percentages en aantallen beschreven.

Even een voorbeeld….

Bijvoorbeeld als je klanttevredenheid wilt toetsen, dan kies je (als je heel weinig informatie hebt) voor kwalitatief onderzoek om te achterhalen waar bestaande klanten tevreden over zijn en welke onderdelen zij minder goed waarderen in de dienstverlening van jouw opdrachtgever. Je kunt hiervoor dan bijvoorbeeld 10-15 klanten interviewen om dit te achterhalen. Als je het goed aanpakt heb je van te voren al door middel van desk research gekeken welke klachten er binnenkomen bij de klantenservice, dit zijn dan hoogstwaarschijnlijk de pijnpunten in de dienstverlening. Daarnaast heb je met salesmedewerkers gesproken en de medewerkers van de klantenservice om te achterhalen wat klanten zeggen. Ook kijk je vanuit literatuuronderzoek uit welke elementen klanttevredenheid bestaat. Al deze informatie gebruik je als input voor je vragenlijst en hiermee borg je de validiteit. Interviews geven in dit geval verdiepende informatie.

Je kunt ook kiezen voor kwantitatief onderzoek en toetsen bij alle klanten door middel van bijvoorbeeld een enquête hoe zij de verschillende onderdelen van de dienstverlening van jouw opdrachtgever waarderen. Ook hierbij gebruik je informatie en literatuur om te zorgen tot een gevalideerde enquête. Daarnaast is het belangrijk de steekproef goed te berekenen en te zorgen dat deze representatief is voor de onderzoekspopulatie (in dit geval alle klanten van jouw opdrachtgever). De enquête geeft je in dit geval inzicht in hoeveel klanten tevreden zijn over onderdeel X en Y.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

Hulp nodig bij het opzetten van je onderzoeksmethoden?

Bij Jouw scriptiecoach helpen we jou als je onderzoek gaat doen en je onderzoeksmethoden op papier gaat zetten. We kunnen zowel bekijken hoe je jouw kwantitatieve methodes gaat toepassen (denk aan de opbouw van je enquête, welke doorsnijdingen je wilt maken, hoe je de populatie samenstelt en een goede steekproef trekt die ook representatief is) en hoe je de resultaten betrouwbaar en valide presenteert. Onze scriptiebegeleiders kunnen je ook helpen met de analyses in SPSS, maar ook met je meedenken over de methodologie en de vragenlijst die je op gaat stellen.

Wij helpen jou bij o.a. de onderstaande SPSS analyses:

 • Correlaties en beschrijvende statistieken
 • Betrouwbaarheid (reliability) en T-toetsen (t-test)
 • Chi-square test, Wilcoxon Signed-Ranks test, Mann-Whitney test (non-parametrisch)
 • Repeated en Within Measures analyses
 • ANOVA, ANCOVA en MANOVA
 • Lineaire Regressie, Logistische Regressie en OLS regressie
 • Kruskal-Wallis test
 • Cluster Analyse, Factor Analyse, Power Analyse
 • Panel analyse/ multilevel analyse/ mixed models
 • Conjoint analyse en time series analyse

Wil je hulp bij je onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, statistiek of analyses in STATA of SPSS? Maak dan nu een afspraak voor een gratis adviesgesprek.

Over Jouw Scriptiecoach

Jouw Scriptiecoach biedt studenten door heel Nederland en Vlaanderen ondersteuning en support bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, plan van aanpak en scriptie. Je kunt bij ons zowel online scriptiebegeleiding als scriptiebegeleiding op locatie kiezen.

We kunnen je helpen bij onderstaande hulpvragen:

 • Scriptiebegeleiding in de breedste zin van het woord. Of je nu gaat beginnen, vastgelopen bent en geen overzicht meer hebt. Samen met jou onderzoeken we hoe we je weer in beweging krijgen;
 • Als je gaat starten met je scriptie en wilt sparren over je onderzoeksrichting;
 • Als je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie is afgekeurd of als je gaat herkansen;
 • Als je een check wilt op taal, structuur en gebruikte bronnen;
 • Als je hulp wilt bij het uitvoeren of verwerken van de resultaten van je kwantitatieve onderzoek (SPSS en Stata);
 • Als je uitstelt, last hebt van faalangst of bij een diagnose als ADHD, ADD, dyslexie en/of autisme. Hiervoor hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis.

Onderaan deze pagina kun je direct contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit bericht werd geschreven door:

Jittie Brandsma

Jittie Brandsma is een ervaren scriptiebegeleider die HBO- en Universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of bij een herkansing. Zelf is Jittie (cum laude) afgestudeerd als (onderwijs)socioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en gepromoveerd in de onderwijswetenschappen aan de Universiteit Twente. Als universitair en freelance onderzoeker…

Lees verder...