HBO scriptie schrijven? Jouw Scriptiecoach biedt hulp voor iedere studierichting en opleiding!

Wanneer je een HBO scriptie (bachelor of master) gaat schrijven sta je aan de start van een intensief traject. Je moet je afstudeerstage vaak combineren met het schrijven van een scriptie of het uitvoeren van ontwerpgericht onderzoek en dat kost veel tijd. Als HBO student heb je daarbij ook nog eens te maken met verschillende belangen die je allemaal goed moet kunnen managen, maar jouw grootste belang is natuurlijk je HBO diploma en daarvoor moet je jouw HBO scriptie succesvol afronden. Je opdrachtgever verwacht een bruikbaar en praktisch advies en je opleiding wil dat je scriptie voldoet aan de eisen zoals deze gesteld worden door de opleiding. Daarnaast heb je als HBO student vaak te maken met het gegeven dat er steeds minder tijd is voor persoonlijke begeleiding vanuit de opleiding.

Het kan dan fijn zijn met een ervaren scriptiecoach te sparren die een brug kan slaan tussen praktijk en theorie zodat je een scriptie oplevert waarmee alle partijen tevreden zijn.

Ben je op zoek naar hulp bij het schrijven van je HBO scriptie? Vraag dan direct een gratis adviesgesprek aan en hoor hoe we jou daarbij kunnen helpen.

Waar kunnen wij jou bij helpen?

Scriptiehulp als je gaat starten met je HBO scriptie

Als je gaat beginnen met het schrijven van je HBO scriptie heb je eerst een GO nodig vanuit je opleiding. Daarom schrijf je jouw onderzoeksvoorstel, onderzoeksplan of plan van aanpak. In dit plan beschrijf je wat je wilt onderzoeken en vaak is het belangrijk om dat vanuit vooronderzoek al bepaald te hebben waarom je onderzoek nodig is. De probleemoriëntatie is een belangrijk onderdeel om te komen tot een afgebakend onderwerp van je onderzoek. Onze scriptiebegeleiders kunnen je helpen bij de probleemoriëntatie en het afbakenen van je onderzoek zodat je later niet verzand in informatie.

Scriptiehulp als je jouw HBO scriptie moet herkansen

Soms slaag je niet in één keer voor je afstuderen en moet je je HBO scriptie herkansen. Vaak zit het probleem dan in het feit dat je onderzoek te breed is, de structuur en rode draad ontbreken of dat je conclusies en aanbevelingen teveel op globaal niveau zijn waardoor de praktische toepasbaarheid voor je opdrachtgever niet voldoende is. Soms is de aanleiding en probleemanalyse niet goed uitgevoerd waardoor je onderzoeksvraag uit de lucht valt. Wij kunnen je helpen om je scriptie te herstructureren en te schrappen wat niet relevant is voor je onderzoek. Ook zorgen we dat je een scriptie oplevert die aansluit bij de eisen van je opleiding en die concreet toepasbaar is voor je opdrachtgever.

Scriptiehulp bij het schrijven van de HBO scriptie

Wij bieden je scriptiebegeleiding en hulp bij het schrijven van je HBO scriptie. Dat kan voor het gehele traject en uiteraard ook bij een specifiek onderdeel waar je extra ondersteuning bij nodig hebt. Zo kunnen we je helpen bij:

  • de probleemoriëntatie
  • het formuleren van je onderzoeksvraag
  • je bronnen- en literatuuronderzoek
  • het opzetten van je onderzoek en onderbouwen van je methode
  • het verwerken en analyse van je resultaten (zowel kwalitatief als kwantitatief (SPSS))
  • structuur, rode draad en leesbaarheid

Scriptiehulp bij statistiek en onderzoek

Wij kunnen je helpen met de meest uiteenlopende onderzoeksvraagstukken. Zo kun je met ons sparren over welk type onderzoek het beste past bij je gekozen onderzoeksvraag. Ook helpen wij je bij de onderzoeksmethode. Vaak schrijft je opleiding een bepaald type onderzoek voor, maar het is vooral belangrijk dat je daarmee ook je onderzoeksvraag kunt beantwoorden. Daarnaast kunnen we je helpen bij het vormgeven van je onderzoek, het ontwerpen van de enquête en het bepalen van de variabelen die je hierin meeneemt. Ook kunnen we je helpen bij het transcriberen en coderen van je kwalitatieve resultaten en dit vervolgens goed in je resultaten verwerken. En als je met statistiek aan de slag gaat en je analyses in SPSS of STATA uitvoert ben je ook bij ons aan het juiste adres.

Scriptiehulp als je jouw HBO scriptie wilt laten nakijken

Vaak heb je gedurende jouw afstudeerperiode een aantal feedbackmomenten vanuit je opleiding. We kunnen het ons voorstellen dat je het soms lastig vindt om feedback door te voeren. Onze scriptiebegeleiders kunnen je HBO scriptie nakijken en je helpen om de feedback door te voeren zodat je document alsnog aan de eisen van je opleiding voldoet. Wij lezen jouw document aan de hand van de verkregen feedback door, kijken we naar de structuur en rode draad en plaatsen opmerkingen in de zijlijn met praktische tips en aanwijzingen om vervolgens zelf de feedback door te kunnen voeren.

Scriptiehulp bij een functiebeperking, diagnose of leerprobleem

Jouw scriptiecoach werkt met een aantal scriptiebegeleiders die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van HBO studenten met een functiebeperking of diagnose zoals ADD, ADHD, TOS, autisme, dyscalculie of dyslexie. Zij hebben ook ervaring met uitstelgedrag, soggen en faalangst. Deze scriptiebegeleiders kunnen ervoor zorgen dat jij meer overzicht en focus krijgt, de lat minder hoog legt voor jezelf en ze kunnen jou begeleiden om op tijd af te studeren.

Waarom een scriptiebegeleider van Jouw Scriptiecoach?

Jouw Scriptiecoach biedt efficiënte inhoudelijke scriptiebegeleiding bij het schrijven van je onderzoeksvoorstel of scriptie. Onze aanpak is hierbij vooral praktisch ingestoken. We kijken altijd naar de aanleiding en het probleem van jouw opdrachtgever. Hierdoor zorgen we ervoor dat je scriptie onderwerp goed afgebakend wordt, zodat je resultaten, conclusies en aanbevelingen ook echt toegevoegde waarde hebben voor je opdrachtgever. Uiteraard kijken we hierbij ook naar de eisen die je opleiding stelt aan je scriptie. Je kunt ons dan ook zien als jouw mediator tussen theorie (jouw opleiding) en de praktijk (jouw opdrachtgever). Met praktische tips en adviezen zorgen wij dat jij meters blijft maken en zo snel mogelijk kunt afstuderen.

Onze scriptiebegeleiders hebben ervaring met tal van opleidingen. De scriptiebegeleiders van Jouw Scriptiecoach helpen je bij je onderzoeksvoorstel, onderzoeksplan, plan van aanpak en scriptie. Wij begeleiden studenten die een HBO voltijd-, deeltijd- of duale opleiding volgen of hun studie combineren met hun werk. Je kiest verder zelf hoe je begeleid wilt worden, online of op locatie. Wij begeleiden studenten door heel Nederland en België dus er is altijd wel een locatie bij jou in de buurt. Je maakt zelf afspraken met jouw scriptiebegeleider over wanneer je scriptiebegeleiding wilt en over de contactfrequentie.

Tot slot kunnen we je ook helpen bij de voorbereiding van je verdediging zodat je goed beslagen ten ijs komt.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je HBO scriptie?

Neem dan contact op met onze scriptiebegeleiders voor een vrijblijvend gratis adviesgesprek. Wij helpen je graag!