04 oktober 2018

Tips voor je scriptie

Je mag afstuderen en gaat binnenkort beginnen met je afstudeeropdracht. Veel studenten vinden het lastig om te starten. Want welk onderwerp ga je kiezen? En hoe zorg je dat je je onderzoek compact houdt? Hoe formuleer je een goede hoofdvraag? Als jij ook met dit soort vragen rondloopt, lees dan verder. In dit artikel geven we je handige tips voor je scriptie en vertellen we je o.a. hoe je komt tot een geschikt onderwerp en waar je op moet letten als je je hoofdvraag gaat formuleren. Maar ook hoe je de juiste literatuur kiest en hoe je je onderzoek vorm kunt geven.

Onze tips voor je scriptie:

Tips als je mag beginnen en je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak gaat schrijven

Voordat je kunt beginnen met je scriptie wil de opleiding graag vooraf een plan van aanpak, ook wel onderzoeksvoorstel of proposal genoemd, ontvangen. Hierin beschrijf je wat je gaat onderzoeken en hoe je dit gaat doen. Een plan van aanpak kun je zien als de rode draad van je scriptie die je gaat schrijven. Je brengt focus aan en bakent meteen je hoofd- en deelvragen goed af.

In het volgende artikel lees je tips over je plan van aanpak:

https://jouwscriptiecoach.nl/2018/10/04/plan-van-aanpak-schrijven/

Tips bij het kiezen van je scriptie onderwerp

Het kiezen van een goed onderwerp is vaak een lastig traject. Soms komt je opdrachtgever al met een afstudeeronderwerp. En in andere gevallen moet je zelf een onderwerp aandragen. Waar let je dan op? En hoe zorg je ook dat je het onderwerp wat is aangedragen door jouw opdrachtgever niet te breed wordt?

Omdat je vaak een lange tijd intensief bezig bent met het schrijven van je scriptie is het belangrijk dat je vooral ook een onderwerp kiest waar je affiniteit mee hebt. Immers, motivatie is de belangrijkste succesfactor om je scriptie met goed resultaat af te ronden. Want je bent meer gemotiveerd als je een leuk onderwerp hebt gekozen.

Voordat je begint met je zoektocht naar een geschikt onderwerp is het belangrijk om eerst scherp te krijgen wat de verwachtingen zijn. Begin met de eisen vanuit je opleiding. Let ook op de relevantie. Jouw opdrachtgever wil meestal gewoon een praktisch advies en je opleiding wil graag dat je een scriptie schrijft die voldoet aan de scriptie-eisen. Dit zijn twee aparte werelden. Hoe zorg je dat je beide partijen tegemoet kunt komen. En hoe zorg je ervoor dat je opdrachtgever ook realistisch is in zijn/haar verwachtingen?

Wij schreven al eerder een blogartikel met scriptietips voor het kiezen van een geschikt onderwerp: 

Ook hebben we een artikel geschreven over welke vragen je kunt stellen aan je opdrachtgever:

Belangrijk, maak alvast een indeling van je scriptiestructuur

Je plan van aanpak of onderzoeksvoorstel is goedgekeurd en je mag nu beginnen met je scriptie. Wat ga je in je scriptie zetten? Hoe bouw je je scriptie op? In de afstudeerhandleiding van je opleiding (of het beoordelingsformulier) staan in ieder geval de belangrijkste eisen opgenomen waaraan je scriptie moet voldoen. Daarnaast helpt het ook om scriptievoorbeelden te raadplegen in de databank van je opleiding. Iedere scriptie heeft meestal een aantal hoofdstukken die een vast stramien vormen. Lees voor meer handige tips onze blogartikelen die we hierover hebben geschreven.

Wij schreven al eerder diverse blogartikelen over hoe je je scriptie kunt structureren, wij zijn zelf groot fan van mindmappen.

Daarnaast is er ook een blogartikel met scriptietips over de structuur van je scriptie zelf, feitelijk een soort inhoudsopgave en stramien die je kunt gebruiken.

Tips voor het opstellen van je hoofdvraag en deelvragen

Iedere afstudeerscriptie heeft een hoofdvraag met 1 of meerdere deelvragen. En in de praktijk levert dit vaak kopzorgen op. Want ook hier moet je meerdere partijen tevreden stellen: je opleiding en je opdrachtgever. Deze werelden lijken vaak ver uit elkaar te liggen. Je hoofdvraag komt in ieder geval altijd voort uit de probleemstelling. En de probleemstelling komt weer voort uit de aanleiding.

Vaak heeft jouw opdrachtgever een commercieel probleem wat de aanleiding is van jouw onderzoek. Bijvoorbeeld doordat zijn/haar product niet verkoopt. Of omdat de opdrachtgever niet bekend is bij zijn/haar klanten. Vaak weet een opdrachtgever dan ook niet wie zijn klant is en daarmee is het ook lastig om je producten te verkopen of je doelgroep te bereiken. Jouw onderzoek zit op het niveau van inzicht of kennis. Jij lost nooit het commerciële probleem op van je opdrachtgever, maar zorgt dat deze de juiste informatie krijgt om zelf zijn/haar probleem op te kunnen lossen.

Als je dat helder hebt kun je gaan nadenken over de literatuur en theorie die je gaat gebruiken. Daaruit volgt normaliter ook je hoofdvraag met bijbehorende deelvragen. De grootste uitdaging bij het uitvoeren van onderzoek is dat je de informatie compact houdt. Vaak verzamel je zoveel informatie dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En verzand in details. Daarom is het belangrijk om één centrale vraag of hoofdvraag op te stellen. Je onderzoek moet een antwoord geven op deze vraag.

Lees ook ons blogartikel over hoofd- en deelvragen voor nog meer tips.

Tips voor de inleiding van je scriptie

Je inleiding is een belangrijk onderdeel van je scriptie. En het is het meestal het eerste onderdeel wat gelezen wordt door je scriptiebegeleider of je tweede beoordelaar. Daarom is het verstandig om bij je inleiding een indeling te gebruiken die meteen de rode draad weergeeft van je afstudeerrapport. Uiteraard is het handig om te kijken wat jouw opleiding hierin adviseert. Want dit verschilt vaak per opleiding. Als scriptiecoach adviseer ik daarom altijd om goed de afstudeerhandleiding van jouw opleiding door te lezen (of als deze er niet is, het beoordelingsformulier). Daarnaast kun je ook in de kennisbank van je opleiding een aantal scripties die zijn goedgekeurd erbij pakken en zo een indeling maken.

Lees ook onze blog met tips voor het schrijven van de inleiding.

Tips voor je theoretisch kader en bronnen- en literatuuronderzoek

Je hebt je inleiding geschreven en je probleemstelling is ook helder. Vervolgens ga je aan de slag met het theoretisch kader. In dit hoofdstuk beschrijf je welke theorieën en modellen beschikbaar zijn met betrekking tot je onderwerp. Je bevindingen presenteer je in het theoretisch kader, een vast onderdeel van iedere scriptie.

Lees ook onze blog met tips voor het schrijven van het theoretisch kader.

Tips voor je onderzoeksopzet

Bij een scriptie maak je vaak gebruik van desk research en field research. Waar bij fieldresearch of veldonderzoek primaire data wordt verzameld en geanalyseerd, wordt bij deskresearch gebruik gemaakt van secundaire data. Je haalt de data die je gebruikt voor je onderzoek dan uit bijvoorbeeld marktrapporten of van sites zoals bijvoorbeeld cbs.nl. Als je een marketingplan of communicatieplan schrijft is desk research een belangrijk onderdeel van je onderzoek. Vaak gebruik je desk research voor de organisatieanalyse of voor een markt- of concurrentieonderzoek.

Daarnaast kies je voor field research. Je kunt gebruik maken van kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Welke je kiest is afhankelijk van het vraagstuk dat je wilt beantwoorden, maar ook de doelgroep die je wilt betrekken bij het onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek wordt gestuurd op het achterhalen van achterliggende motieven en meningen bij de doelgroep van jouw opdrachtgever. Kwantitatief onderzoek zegt meer over de massa. Je toetst bij een groot publiek een bepaald onderwerp. Bij kwantitatief onderzoek werk je met een representatieve steekproef, een foutmarge en betrouwbaarheidspercentage. Hoe groter je steekproef is des te nauwkeuriger zijn je resultaten! Ook is het belangrijk dat je uitlegt hoe je de resultaten gaat verwerken, dat zegt immers alles over de betrouwbaarheid en validiteit van je resultaten.

Zorg tot slot altijd voor een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is altijd het halve werk en dat geldt ook voor je scriptie. Als je een onderwerp kiest wat je leuk vindt, wat actueel is en wat ook een praktische relevantie heeft voor je opdrachtgever, zorgt dit ervoor dat je goed beslagen ten ijs komt.

Over Jouw Scriptiecoach

Jouw Scriptiecoach biedt studenten door heel Nederland en Vlaanderen ondersteuning en support bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, plan van aanpak en scriptie. Je kunt bij ons zowel online scriptiebegeleiding als scriptiebegeleiding op locatie kiezen.

We kunnen je helpen bij onderstaande hulpvragen:

  • Scriptiebegeleiding in de breedste zin van het woord. Of je nu gaat beginnen, vastgelopen bent en geen overzicht meer hebt. Samen met jou onderzoeken we hoe we je weer in beweging krijgen;
  • Als je gaat starten met je scriptie en wilt sparren over je onderzoeksrichting;
  • Als je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie is afgekeurd of als je gaat herkansen;
  • Als je een check wilt op taal, structuur en gebruikte bronnen;
  • Als je hulp wilt bij het uitvoeren of verwerken van de resultaten van je kwantitatieve onderzoek (SPSS en Stata);
  • Als je uitstelt, last hebt van faalangst of bij een diagnose als ADHD, ADD, dyslexie en/of autisme. Hiervoor hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis.

Onderaan deze pagina kun je direct contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit bericht werd geschreven door:

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast is Linda de oprichtster en eigenaresse van Jouw Scriptiecoach. Naast Jouw Scriptiecoach heeft Linda haar eigen marketingadviesbureau: Hovestad Marketing en Strategie BV. Voor verschillende opdrachtgevers…

Lees verder...