Hulp bij onderzoeksopzet

Iedere scriptie, essay of paper heeft een hoofdstuk waarbij je de onderzoeksopzet of onderzoeksmethode beschrijft die je hebt gebruikt. Dat kan soms best lastig zijn, vooral het onderbouwen van de gemaakte keuzes. Want je onderzoeksopzet of onderzoeksmethode mag nooit uit de lucht vallen, deze moet voortkomen uit je aanleiding, probleemanalyse, vooronderzoek en literatuur- en bronnenonderzoek. In je inleiding heb je aangeven wat er speelt binnen de organisatie, in je probleemanalyse beargumenteer je wat het echte probleem is, hieruit volgt je onderzoeksvraag en kun je de literatuur gaan verzamelen. In je onderzoeksmethode of onderzoeksopzet komt alles samen, je beschrijft hier hoe je de literatuur toepast en hoe je antwoord gaat geven op je vragen.

Waar loop je tegenaan?

Vaak merken we dat studenten vastlopen bij het beschrijven van de onderzoeksmethode of onderzoeksopzet. Want wanneer kies je nu welke methode? Wanneer spreek je van representatieve resultaten? Hoe ga je om met limitaties in je onderzoek? Daar moet je van te voren goed over nadenken en achteraf goed over reflecteren bij je discussies, conclusies en aanbevelingen. Wat de reden ook is waarom je vastloopt, we komen samen tot een plan van aanpak en helpen je weer verder.

Hulp bij je onderzoeksopzet?

Onze scriptiebegeleiders helpen je met de meest uiteenlopende onderzoeksvraagstukken en natuurlijk bij het schrijven van je onderzoeksopzet of onderzoeksmethodologie. Ook kunnen we helpen bij de feedback die je hebt gekregen op je onderzoeksopzet.

Hulp bij het schrijven van de onderzoeksopzet van je scriptie

Vraag hieronder direct je adviesgesprek aan en hoor hoe we jou kunnen helpen.