Skip to content

1.500+ klanten

Begeleiding op maat

Experts per onderwerp

Gespecialiseerd in leerproblemen

Trustpilot score van 8,8

Privacybeleid

Privacybeleid

Jouw Scriptiecoach B.V., gevestigd aan Kerkerinklaan 66 2071 RM Santpoort-Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jouw Scriptiecoach B.V.
Kerkerinklaan 66
2071 RM Santpoort-Noord
06-10331605
www.jouwscriptiecoach.nl

Linda Hovestad is de Functionaris Gegevensbescherming van Jouw Scriptiecoach B.V.. Zij is te bereiken door haar een mail te sturen via het contactformulier.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Jouw Scriptiecoach B.V. verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een samenwerking, de verwerking van jouw order of offerte aanvraag, als je contact met ons zoekt per telefoon, e-mail of chat, als je onze website bezoekt of als je op een andere manier met ons in contact treedt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van diensten, het beheer van jouw producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, (directe) marketingdoeleinden, het behandelen van vragen en klachten, het optimaliseren van de werking van de website en het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Als je een contact- of bestelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien je documenten aanlevert bij ons kunnen deze alleen worden ingezien door jouw scriptiebegeleider en de contactpersoon bij Jouw Scriptiecoach B.V.. Wij zullen deze documenten nooit verstrekken en/of verkopen aan derden.

We verwerken zelf geen betaalgegevens. Betalingen vinden plaats online via de site en worden verwerkt via een derde partij: Mollie Payments. In de beveiligde betaalomgeving van Mollie kun je via iDEAL veilig betalen. Je voert de gegevens van je bankrekening alleen in op deze beveiligde pagina’s en je voltooit hier vervolgens je bestelling.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt via Facebook, met ons chat op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt dan slaat Jouw Scriptiecoach B.V. de onderstaande contactgegevens op:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer

Wanneer je onze webshop bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken.
 • We gebruiken ook cookies om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze shop bladert.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, opleidingsinstantie, studierichting en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we deze informatie op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld 7 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, kan Jouw Scriptiecoach B.V. aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt voor je bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door Jouw Scriptiecoach B.V. worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Hoe gaan wij om met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@jouwscriptiecoach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Verwijzing naar derde partijen

Deze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn onder andere Facebook en Linkedin. Op het moment dat je een dergelijke link of button aanklikt, verlaat je de website van Jouw Scriptiecoach B.V. en zijn deze partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd.

E-mailnieuwsbrief

Wij bieden een e-mailnieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van scriptiebegeleiding en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe wij reviews verzamelen en verwerken?

Voor het beoordelen van onze dienstverlening maakt Jouw Scriptiecoach B.V. gebruik van Trustpilot. Hierbij verstrekken wij geen gegevens van onze klanten. Je ontvangt van ons na afronding van je scriptietraject een uitnodiging om onze dienstverlening te waarderen. Vervolgens kun je op Trustpilot zelf jouw beoordeling achterlaten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jouw Scriptiecoach B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jouw Scriptiecoach B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jouw Scriptiecoach B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten kunnen nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jouw scriptiecoach) tussen zit.

Wie van ons team heeft toegang?

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Beheerders van deze site hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben alleen toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen bij jouw afstudeertraject.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw Scriptiecoach B.V. kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit als ‘verwerker’ voor Jouw scriptiecoach. De betreffende verwerker ontvangt van Jouw Scriptiecoach B.V. alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers hebben wij een overeenkomst gesloten waarin wij dit expliciet opnemen. Jouw Scriptiecoach B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan strikt noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden. Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jouw Scriptiecoach B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@jouwscriptiecoach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Jouw Scriptiecoach B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jouw Scriptiecoach B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@jouwscriptiecoach.nl. Jouw Scriptiecoach B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Meldplicht datalekken

De Meldplicht Datalekken, die actief is sinds januari 2016, houdt in dat organisaties binnen 72 uur een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben ontdekt. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk aan Jouw scriptiecoach via contact@jouwscriptiecoach.nl. Vermeld in deze e-mail je naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een omschrijving van het ontdekte datalek.

Deze privacyverklaring kan door Jouw Scriptiecoach B.V. aangepast worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywet. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien je onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 25 januari 2019.

Neem contact op als je direct hulp wilt bij je scriptie.

Wil je direct hulp bij je scriptie? Vraag dan nu een gratis adviesgesprek aan. In het adviesgesprek bekijken we hoe we jou het beste kunnen helpen en welke begeleider het beste bij jouw onderwerp past. Ook krijg je direct een inschatting van het aantal uren dat wij verwachten nodig te hebben om je naar de eindstreep te begeleiden. Vervolgens kun je eenvoudig de uren online aankopen en als de betaling gelukt is koppelen we je meteen met jouw scriptiebegeleider. Deze neemt dan snel contact met je op (vaak al dezelfde dag) zodat je snel verder kunt werken.

Informatie aanvraag (generiek - iedere pagina)

Jouw scriptiecoach maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van technische cookies ( noodzakelijk voor de technische werking van de website) en analytische cookies (om anonieme gebruiksgegevens te verzamelen). Wij mogen gebruik maken van technische cookies maar je hebt het recht om te kiezen of je ook analytische inschakelt . Als je deze cookies inschakelt, helpt je ons om jou een betere ervaring te bieden . Cookie policy