Privacybeleid

Jouw Scriptiecoach B.V., gevestigd aan Kerkerinklaan 66 2071 RM Santpoort-Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jouw Scriptiecoach B.V.
Kerkerinklaan 66
2071 RM Santpoort-Noord
06-10331605
www.www.jouwscriptiecoach.nl

Linda Hovestad is de Functionaris Gegevensbescherming van Jouw Scriptiecoach B.V.. Zij is te bereiken door haar een mail te sturen.

Jouw Scriptiecoach BV (verder genoemd “Jouw scriptiecoach”) respecteert je privacy en zorgt ervoor dat je jouw persoonsgegevens aan Jouw scriptiecoach kunt toevertrouwen.

Tijdens je contacten met Jouw Scriptiecoach B.V. worden bepaalde gegevens van je verzameld en verwerkt. Aangezien je als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle informatie over welke persoonsgegevens Jouw Scriptiecoach B.V. verwerkt en hoe Jouw Scriptiecoach B.V. hier op een correcte manier mee omgaat, kun je hieronder terugvinden.

 1. Dit Privacy statement
 2. Persoonsgegevens in het bezit van Jouw Scriptiecoach B.V.
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door Jouw Scriptiecoach B.V.
 4. Delen van de persoonsgegevens door Jouw Scriptiecoach B.V.
 5. Je rechten
 6. Veiligheidsbeleid van Jouw Scriptiecoach B.V.
 7. Minderjarigen
 8. Contactgegevens

1. Dit Privacy statement

Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jouw Scriptiecoach B.V. van jou verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van Jouw Scriptiecoach B.V., ga je ermee akkoord dat dit Privacy statement van toepassing is op de door Jouw scriptiecoach verwerkte persoonsgegevens.

Jouw Scriptiecoach B.V. behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Jouw scriptiecoach terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Jouw Scriptiecoach B.V.

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Jouw Scriptiecoach B.V. verzameld en verwerkt worden.

Gegevens die je rechtstreeks aan Jouw Scriptiecoach B.V. verstrekt:

Wanneer je informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt via Facebook, met ons chat op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt dan slaat Jouw Scriptiecoach B.V. de onderstaande contactgegevens op:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer

Wanneer je onze webshop bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken.
 • We gebruiken ook cookies om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze shop bladert.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, opleidingsinstantie, studierichting en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, kan Jouw Scriptiecoach B.V. aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt voor je bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Verwerking financiële gegevens:

Je kunt bij Jouw Scriptiecoach B.V. uren aankopen via factuur of via de webshop. In het eerste geval slaan wij de volgende financiële informatie op: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, etc. Indien je kiest voor betaling via de webshop dan worden deze verwerkt via een derde partij: Mollie Payments. In de beveiligde betaalomgeving van Mollie kun je via iDEAL en via Bancontact veilig betalen. Je voert de gegevens van je bankrekening alleen in op deze beveiligde pagina’s en je voltooit hier vervolgens je bestelling.

Je bent niet verplicht je gegevens te verstrekken aan Jouw Scriptiecoach B.V. of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Jouw Scriptiecoach B.V. (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Jouw Scriptiecoach B.V.

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van diensten, het beheer van jouw producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, (directe) marketingdoeleinden, het behandelen van vragen en klachten, het optimaliseren van de werking van de website en het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Als je een contact- of bestelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien je documenten aanlevert bij ons kunnen deze alleen worden ingezien door jouw scriptiebegeleider en de contactpersoon bij Jouw Scriptiecoach B.V.. Wij zullen deze documenten nooit verstrekken en/of verkopen aan derden.

Jouw Scriptiecoach B.V. zal je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Jouw Scriptiecoach B.V. met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Jouw Scriptiecoach B.V. om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

4. Delen van de persoonsgegevens door Jouw Scriptiecoach B.V.

Op de Jouw Scriptiecoach B.V. websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Jouw Scriptiecoach B.V. en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Jouw Scriptiecoach B.V. raad je nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

Wij bieden een e-mailnieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van scriptiebegeleiding en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor het beoordelen van onze dienstverlening maakt Jouw Scriptiecoach B.V. gebruik van Trustpilot. Hierbij verstrekken wij geen gegevens van onze klanten. Je ontvangt van ons na afronding van je scriptietraject een uitnodiging om onze dienstverlening te waarderen. Vervolgens kun je op Trustpilot zelf jouw beoordeling achterlaten.

Verder kunnen persoonsgegevens door Jouw Scriptiecoach B.V. worden gedeeld met partners, leveranciers of andere partijen, indien de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, etc. Met deze partners, leveranciers of andere partijen zijn de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Bij overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte naar landen waar de privacywetgeving niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als die in uw vestigingsland, nemen wij maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te bieden. Anders gezegd, de rechten en bescherming met betrekking tot uw gegevens blijven in stand. We hanteren daartoe bijvoorbeeld goedgekeurde contractbepalingen, multilaterale gegevensdrachtovereenkomsten, intragroep-overeenkomsten en andere maatregelen die ontworpen zijn om te waarborgen dat ontvangers uw persoonsgegevens beschermen. Voor meer informatie over onze procedures inzake gegevensoverdracht kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Je persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met dit Privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist en/of ingevolge een gerechtelijke uitspraak. Onze Functionaris Gegevensbescherming zal in redelijkheid trachten je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door Jouw Scriptiecoach B.V. worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jouw Scriptiecoach B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per mail naar ons toesturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Jouw Scriptiecoach B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Veiligheidsbeleid van Jouw Scriptiecoach B.V.

Beveiliging van de gegevens

Om je persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Jouw Scriptiecoach B.V. alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Jouw Scriptiecoach B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via mail.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Jouw Scriptiecoach B.V. verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, etc. van Jouw Scriptiecoach B.V. te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Jouw Scriptiecoach B.V. deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens of over dit privacy statement dan kun je contact met ons opnemen.