21 mei 2020

Hoe zorg ik dat ik niet verdwaald raak in de bergen van (online) bronnen en literatuur?

Als je aan de slag gaat met je literature review kun je verdwalen in de hoeveelheid bronnen. Het is de kunst je zoekopdracht zo scherp mogelijk te maken zoals je ook al het artikel over “Hoe doe ik literatuur- en ander bronnenonderzoek” kon lezen. In dit artikel daarom tips hoe je zorgt dat je niet verdwaald in alle bronnen en literatuur en ook het overzicht houdt van de gebruikte artikelen.

Stap 1: Bedenk eerst waar je over wilt gaan schrijven

Als je met je literature review aan de slag gaat moet je sowieso veel artikelen lezen. Ten eerste schrijft niet iedereen even aantrekkelijk, zeker wetenschappelijke artikelen moet je soms wel 2 of 3x lezen om echt de essentie te begrijpen. Als je dan eerst 20 bronnen door gaat nemen en nog geen keuze hebt gemaakt kost dit je ten eerste veel tijd, maar ten tweede mist ook de focus, waar wil je naartoe? Het is belangrijk om na te denken over wat je wil gaan onderzoeken, vervolgens een aantal zoekwoorden te bepalen en dan daarop een eerste zoekactie te doen. Begin niet met het doorlezen van alle artikelen, maar scan de teksten om te kijken waar de mogelijke gap zit. Dan heb je focus aangebracht en zul je zien dat het schrijven van je literature review straks veel gemakkelijker gaat.

Stap 3: Maak een selectie van artikelen door de samenvatting te scannen en de conclusies

Als je artikelen hebt geselecteerd ga je de bronnen selecteren die je gaat gebruiken voor je literature review. Het is ondoenlijk om alle artikelen door te lezen, begin dus met het lezen van de titel en de samenvatting, besluit op basis daarvan of dit artikel uberhaupt interessant kan zijn. Zo ja, lees dan de tussenkoppen en de conclusie. Is wat ze gevonden hebben relevant? Zo ja, dan kun je deze bij de artikelen voegen die je overweegt mee te nemen in je literature review.

Stap 4: Kies 5 à 8 artikelen uit als basis

Je kunt wel blijven lezen maar dat heeft vaak helemaal geen zin. Begin met de focus, wat vind je interessant, wat zijn relevante zoekwoorden en ga dan op basis daarvan een aantal artikelen selecteren. Lees deze door en kijk waar de gap zit. Bekijk vervolgens of je genoeg artikelen hebt om je gap te kunnen onderbouwen. Vaak heb je aan 5 à 8 artikelen wel voldoende. Waarom? In deze artikelen staan ook tal van verwijzingen, je kunt ook die bronnen erbij halen en lezen als ze relevant lijken te zijn. Vaak kom je dan toch nog aan zeker 20 bronnen en dat is prima. Alle bronnen die je gebruikt kun je als bron opnemen, ook al heb je niet dat hele artikel gelezen.

Stap 5: Maak een schema met een overzicht van bronnen en de strekking van het artikel

Als je de artikelen hebt geselecteerd en gescand dan kun je in het schema uitwerken wat de belangrijkste bevindingen zijn. Wat zegt de auteur, zijn er meer auteurs het met deze auteur eens? En wat vind jij ervan? Als je meteen de bronvermelding erbij zet scheelt je dit later veel werk. In een literature review moet je gaan parafraseren.  Parafraseren is in je eigen woorden weergeven wat iemand anders gezegd of geschreven heeft. Hierbij maak je gebruik van bronnen.

Een voorbeeld van parafraseren is:

Super-diversiteit betekent dat de etnisch-culturele diversiteit van onze samenleving verandert (Vertovec, 2007, Crul 2013).

In dit voorbeeld geven Vertovec en Crul allebei aan dat de culturele diversiteit van onze samenleving verandert. Echter, in de literatuur lees je ook dat vooral Vertovec uitgaat van etnische culture verschillen en dat Crul daar andere dimensies aan toevoegt.  Dit heet dus parafraseren.

Bron (APA)Wat zegt de auteur?
Vertovec, 2007   Vertovec, S. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and racial studies, 30(6), 1024-1054.Vertovec describes superdiversity as an effect from global migration from which more people with different ethnicities with different languages mix up with the original local inhabitants.
Tabel 1: Voorbeeld van een bronnenoverzicht voor literature review

Stap 6: Ga schrijven

De laatste stap is het maken van een schema. Ieder artikel heeft een titel, een abstract waarin je het doel en de gap benoemd, de keywords waarop het artikel vindbaar is, een introductie die aangeeft wat de aanleiding is, waar je naartoe wilt en hoe het artikel is opgebouwd. Ook heeft ieder artikel of literature review een conclusie, wat betekenen je bevindingen nu precies voor het doen van aanvullend onderzoek. Waar zit de gap in de literatuur. Schrijven betekent ook beginnen, schrappen en aanscherpen. Uiteindelijk is het schrijven van een literature review best heel arbeidsintensief. Het kiezen van een leuk onderwerp scheelt echter al de helft.

Bronnen volgens APA noteren?

Lees hiervoor artikel: Hoe maak je verwijzingen in je onderzoeksvoorstel en scriptie volgens APA?

Dit bericht werd geschreven door:

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast is Linda de oprichtster en eigenaresse van Jouw scriptiecoach. Naast Jouw scriptiecoach heeft Linda haar eigen marketingadviesbureau. Voor verschillende opdrachtgevers voert Linda marketingopdrachten uit zoals…

Lees verder...