Hulp bij schrijven onderzoeksvoorstel scriptie

Voordat je mag beginnen met je onderzoek voor je scriptie willen veel opleidingen eerst een onderzoeksvoorstel of Research Proposal zien. Pas als je een go hebt gekregen op je onderzoeksvoorstel ga je jouw onderzoek uitvoeren. Voor veel studenten is het schrijven van het onderzoeksvoorstel een lastige klus, want waar begin je? Vaak wordt het onderzoeksvoorstel ook niet meteen goedgekeurd. Dat kan frustrerend zijn, zeker als je meerdere keren feedback krijgt en je niet goed weet hoe je jouw onderzoeksvoorstel nu moet verbeteren. Gelukkig heb je ons gevonden, wij gaan je helpen.

Zorg altijd voor een afgebakende onderzoeksvraag

Als je als hbo-student een scriptie gaat schrijven is het belangrijk dat je jouw onderzoeksvraag afbakent. Het gaat erom dat je kijkt welk inzicht er mist of welke kennis ontbreekt binnen de organisatie, waardoor deze nu niet in staat is zijn/haar probleem op te lossen. Heel vaak weet je opdrachtgever ook niet waarom dit zo belangrijk is. Deze wil gewoon een concreet plan of advies ontvangen. Dat betekent doorvragen, doorvragen en doorvragen om de vraag achter de vraag te achterhalen. Wij weten inmiddels uit ervaring dat er altijd wel een achterliggende reden te vinden is dat je als haakje kunt gebruiken om je onderzoeksvraag af te bakenen.

Noem de aanleiding en analyseer het ‘probleem’ in de inleiding

Wij ervaren dat veel studenten vaak al vastlopen op de inleiding. Het is de bedoeling dat je hier al trechtert vanuit een korte omschrijving van de organisatie naar de aanleiding en dat je vervolgens in de probleemanalyse (of contextanalyse) een analyse laat zien van de huidige situatie vanuit de interne en externe context.

Als je het probleem in kaart gaat brengen begin je vaak met de interne probleemanalyse; wat is het probleem en wat doet de organisatie nu op dit moment? Zorg dat je zoveel mogelijk verkennend onderzoek doet en zorg ook dat je al deze gesprekken opneemt en je bronnen noteert.

Met behulp van het 6W-model van Ferrell kun je vaak waardevolle informatie verzamelen door je opdrachtgever de volgende vragen te stellen:

  • Wat is het probleem?
  • Wie heeft het probleem? (Wie zijn de stakeholders in het proces?)
  • Wanneer is het probleem ontstaan? (Sinds wanneer speelt dit probleem?)
  • Waarom is het een probleem? (Dit is een heel belangrijke vraag! Wat merkt jouw opdrachtgever momenteel van het probleem? Lopen de inschrijvingen terug? Is er een hoog ziekteverzuim en geeft dit druk op de andere werknemers?)
  • Waar doet het probleem zich voor? (Dit is je scope; heeft je probleem betrekking op een bepaalde afdeling of speelt het probleem binnen de hele organisatie?)
  • Wat is de aanleiding van het probleem? (Ook dit is een belangrijke vraag. Probeer te achterhalen bij je opdrachtgever hoe het probleem ontstaan is. Is er bijvoorbeeld meer concurrentie? Wat zijn de redenen van het probleem?)

In je externe probleemanalyse raadpleeg je zoveel mogelijk externe bronnen die je kunt gebruiken om je probleem te onderbouwen. Het is belangrijk dat je de trend laat zien. Je raadpleegt daarvoor rapporten en externe databases om te kijken wat de omgeving doet. Noteer alle bronnen die je gebruikt en vergeet je bronvermeldingen ook niet.

Stel je opdrachtgever heeft als probleem dat het aantal inschrijvingen voor een bepaald blad al jaar op jaar teruglopen en dat daardoor de continuïteit van de organisatie in gevaar komt. Je kunt er dan in de externe probleemanalyse erachter komen dat de bedreiging vooral komt van het online kanaal waardoor veel nieuws gratis op internet te vinden is. De toegevoegde waarde van het magazine is dan nihil.

Als vanuit de interne probleemanalyse blijkt dat je opdrachtgever nog niets met deze ontwikkeling heeft gedaan en het verdienmodel niet heeft aangepast, kun je direct de vinger op de zere plek leggen. De externe context versterkt altijd je probleem.

Van probleemanalyse naar onderzoeksdoel

Vanuit je probleemanalyse kom je tot het onderzoeksdoel. Welk inzicht ga je jouw opdrachtgever geven om in te spelen op zijn/haar probleem? Of: welke kennis mist nu binnen de organisatie en ga je achterhalen met jouw onderzoek?

Na je inleiding ga je verder met de literatuur en theorie die je gaat gebruiken. Zorg dat je altijd relevante bronnen gebruikt die liefst zo actueel mogelijk zijn. Gebruik de database van je opleiding of ga naar de bibliotheek. Je hoofd- en deelvragen komen voort uit je theoretische verkenning. Verder moet je in je theoretische verkenning ook onderbouwen waarom je deze theorie en literatuur gebruikt. Hierbij is een relatie met de aanleiding en probleemanalyse essentieel.

In de methodologie van je onderzoeksvoorstel beschrijf je wat voor onderzoek je gaat uitvoeren. Maak hierbij een helder onderscheid tussen primair onderzoek (je praktijkonderzoek, veel studenten kiezen hier voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek) en secundair onderzoek (literatuuronderzoek, desk research e.d.). Beschrijf bij het primaire onderzoek ook helder welk type onderzoek je gaat uitvoeren en onderbouw je keuze. Veel studenten beschrijven dat ze bijvoorbeeld enquêtes gaan uitvoeren, maar waarom kies je voor deze vorm, wie is je onderzoekspopulatie en respondenten en waarom deze?

Hulp bij je onderzoeksvoorstel?

Onze scriptiebegeleiders helpen je met de meest uiteenlopende onderzoeksvraagstukken en natuurlijk bij het schrijven van je onderzoeksvoorstel. En we helpen je als je gaat beginnen en graag wilt sparren over je onderwerp en de richting van je onderzoek. Daarnaast helpen we je ook als je al meerdere keren feedback hebt gekregen op je onderzoeksvoorstel. We kijken dan naar de feedback en kunnen bijvoorbeeld in het document direct aangeven waar je jouw onderzoeksvoorstel op kunt verbeteren. Als je aan het begin van het traject bijstuurt zorgt dat ervoor dat je later niet verzandt en ook direct focus aanbrengt in je onderzoek. Meestal ben je dan ook met een paar uur goed op weg geholpen.

Vraag hieronder direct je adviesgesprek aan en hoor hoe we jou kunnen helpen.