01 februari 2021

Validiteit en betrouwbaarheid beschrijven in je scriptie

Wat voor scriptie je ook schrijft, het beargumenteren van de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek is een belangrijk onderdeel. Dit beschrijf je in de onderzoeksmethode van je scriptie. Maar wat is validiteit of betrouwbaarheid nu precies? Waarom is dat zo belangrijk? Het is voor veel studenten vaak een struikelblok, maar hoe moet het dan wel? Tijd voor een aantal tips en praktische uitleg, doe er je voordeel mee!

Waarom is validiteit en betrouwbaarheid zo belangrijk?

Onderzoeken moeten representatief zijn voor de doelgroep of populatie die je hebt onderzocht. Door de betrouwbaarheid en validiteit te beschrijven geef je aan hoe je dit garandeert. Hiermee geef je aan hoe goed je gekozen onderzoeksmethoden iets hebben gemeten om inzicht te krijgen in het probleem dat je onderzoekt.

In de onderzoeksmethoden beschrijf je hoe je de validiteit en betrouwbaarheid waarborgt. Bij je discussie kun je vervolgens aangeven in hoeverre jouw gekozen onderzoeksmethode ook hebben gemeten wat je wilde meten (validiteit) en in hoeverre de resultaten hetzelfde zouden zijn als je het onderzoek op dezelfde manier zou uitvoeren (betrouwbaarheid).

Validiteit en betrouwbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden. Ze zeggen beiden iets over de kwaliteit van het onderzoek. Een meting kan bijvoorbeeld betrouwbaar zijn wat betekent dat het resultaat hetzelfde zou zijn bij een herhaalmeting. Dezelfde meting hoeft dan niet perse valide te zijn, het kan zijn dat je onderzoek niet dat inzicht heeft gegeven wat je verwachtte. In principe dien je altijd te streven naar een valide én betrouwbaar onderzoek.

Wat is validiteit?

Validiteit, ook wel geldigheid genoemd, zegt iets over de inhoud: wordt er gemeten wat de bedoeling is?  Je beschrijft dus feitelijk in hoeverre het instrument of de methode die je kiest voor je onderzoek ook echt geschikt is voor dat doel. Je onderbouwt hoe je antwoord gaat geven op je hoofd- en deelvragen en waarom dit instrument of methode daarvoor het beste is. Er bestaan verschillende soorten validiteit. Je hebt interne validiteit en externe validiteit.

 • Interne validiteit: Hierbij gaat het erom of de getrokken conclusie ten opzichte van hetgeen wat je hebt onderzocht juist is en of het gevonden verband ook de juiste manier geïnterpreteerd is. Kortom, of de interpretatie van het causale verband juist is.
 • Externe validiteit: Dit heeft te maken met de mate waarin onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn. Zijn deze toe te passen op de gehele populatie? Zijn ze representatief? Dit heeft dus vooral te maken met je steekproef die a-select moet zijn.

Wat is betrouwbaarheid?

Betrouwbaarheid heeft te maken met de mate waarin een meetinstrument of methode betrouwbare informatie oplevert. Een betrouwbaar onderzoek is vrij van toevallige fouten. Stel dat je een te kleine populatie hebt betrokken in je onderzoek, dan zijn je resultaten bij definitie minder betrouwbaar en minder representatief voor de gehele populatie. Een onderzoek is daarom nooit 100% betrouwbaar. Met de betrouwbaarheidsinterval geef je aan met welke zekerheid je een uitspraak kan doen over de verzamelde onderzoeksresultaten.

Resultaten zijn nooit 100% representatief en je kunt nooit met zekerheid stellen dat de waarde van je steekproef representatief is voor de gehele populatie. Bij iedere steekproef die je opnieuw trekt zullen de gemiddelden verschillen. De betrouwbaarheidsinterval geeft aan tussen welke waarden een onderzoeksuitkomst waarschijnlijk zal zitten. Vaak wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval van 95%. Dit percentage neem je mee in je steekproefbepaling. Een handige tool die je kunt gebruiken om de steekproef te berekenen is de steekproefcalculator.

Je kunt de betrouwbaarheid echter ook berekenen met SPSS. Dan spreken we over de zogenaamde Cronbach’s Alpha. Je hebt een hoge betrouwbaarheid bij een waarde van .80 of hoger.

Hoe onderbouw je de validiteit en betrouwbaarheid?

Bespreek in je onderzoeksmethode in ieder geval de volgende punten:

 • Waarom je kiest voor een bepaalde type onderzoek en welke methoden je gebruikt (semi gestructureerde interviews of enquêtes) en waarom je hiervoor kiest.
 • Hoeveel respondenten je betrekt in dit onderzoek, bij kwantitatief onderzoek gaat het om de steekproef, maar ook bij kwalitatief onderzoek moet je beargumenteren in hoeverre je onderzoekspopulatie de juiste resultaten gaat opleveren. Zie hiervoor ons blogartikel over kwalitatief onderzoek. De steekproef zelf moet je uiteraard ook beschrijven.
 • Hoe je jouw respondenten selecteert. Heb je bijvoorbeeld de klantgegevens gekregen van de organisatie? Of ga je de respondenten aanspreken via social media? Is dat ook de juiste populatie?
 • Wat het responsepercentage is. Hoeveel mensen heb je uitgenodigd, hoeveel hebben er uiteindelijk gereageerd en hoeveel hebben er meegedaan. Let op: het gaat hierbij ook om hoeveel respondenten de enquête uiteindelijk helemaal hebben ingevuld.
 • Hoe je de populatie gaat verleiden om de vragenlijst of enquête in te vullen. Mensen zijn gevoelig voor een prijs en als je een korting bon verloot is de kans groot dat je daarmee ook de response vergroot.
 • Hoe je resultaten gaat verwerken. Doe je dat in SPSS of ga je transcriberen en coderen?

Over Jouw Scriptiecoach

Jouw Scriptiecoach biedt studenten door heel Nederland en Vlaanderen ondersteuning en support bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, plan van aanpak en scriptie. Je kunt bij ons zowel online scriptiebegeleiding als scriptiebegeleiding op locatie kiezen.

We kunnen je helpen bij onderstaande hulpvragen:

 • Scriptiebegeleiding in de breedste zin van het woord. Of je nu gaat beginnen, vastgelopen bent en geen overzicht meer hebt. Samen met jou onderzoeken we hoe we je weer in beweging krijgen;
 • Als je gaat starten met je scriptie en wilt sparren over je onderzoeksrichting;
 • Als je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie is afgekeurd of als je gaat herkansen;
 • Als je een check wilt op taal, structuur en gebruikte bronnen;
 • Als je hulp wilt bij het uitvoeren of verwerken van de resultaten van je kwantitatieve onderzoek (SPSS en Stata);
 • Als je uitstelt, last hebt van faalangst of bij een diagnose als ADHD, ADD, dyslexie en/of autisme. Hiervoor hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis.

Onderaan deze pagina kun je direct contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit bericht werd geschreven door:

Jittie Brandsma

Jittie Brandsma is een ervaren scriptiebegeleider die HBO- en Universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of bij een herkansing. Zelf is Jittie (cum laude) afgestudeerd als (onderwijs)socioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en gepromoveerd in de onderwijswetenschappen aan de Universiteit Twente. Als universitair en freelance onderzoeker…

Lees verder...