Scriptiehulp bij studieproblemen en functiebeperkingen

Tegenwoordig zijn er steeds meer studenten die last hebben van studieproblemen of kampen met een functiebeperking. Als je gaat afstuderen en aan de slag gaat met je onderzoek of het schrijven van je scriptie kunnen studieproblemen of een functiebeperking soms problemen opleveren. En uiteraard wil jij ook gewoon op tijd kunnen afstuderen!

Jouw Scriptiecoach is een scriptiebegeleider die je helpt bij het uitvoeren van je onderzoek en het schrijven van je scriptie en die je je ook ondersteuning geeft hoe je dit doet in combinatie met studieproblemen of een functiebeperking. Zo helpen wij je met de afbakening van je scriptie, zodat je overzicht krijgt en je minder stress en tijdsdruk ervaart om je scriptie op tijd af te krijgen.

Wil je direct hulp van onze scriptiecoaches? Vraag dan direct een gratis adviesgesprek aan!

Scriptiebegeleiding en coaching bij studieproblemen

Studieproblemen komen steeds vaker voor bij studenten. Hierbij kan het om allerlei problemen gaan die vaak direct of indirect gerelateerd zijn aan je studie. Wij zien vaak wel dat studieproblemen een combinatie van factoren zijn en houden hier ook rekening mee bij onze scriptie coaching.

Perfectionisme

Studeren met perfectionisme is een echte uitdaging. Perfectionisme is juist een hele mooie kwaliteit, je wilt wat je doet heel goed doen. De valkuil is van perfectionisme is echter dat je de lat voor jezelf en anderen heel hoog legt. Daarom ben je nooit tevreden en wil je dat stukje tekst nog mooier en beter maken. Als je dan gaat afstuderen en een scriptie gaat schrijven en alles heel goed wilt doen kan dit juist ervoor zorgen dat je vastloopt. Je hebt het idee dat wat je doet niet goed genoeg is, je onvoldoende meters maakt en je bent vaak ook gevoelig voor kritiek van anderen waardoor je in een negatieve spiraal terecht kunt komen.

Bij het uitvoeren van je onderzoek en het schrijven van je scriptie ben je namelijk altijd afhankelijk van anderen. Jouw opdrachtgever speelt een grote rol in de begeleiding en informatievoorziening op de werkplek en wil vaak een concrete oplossing terwijl je opleiding verwacht dat je voldoet aan de eisen van de beoordeling. Perfectionisme heeft, behalve dat je alles heel goed wilt doen, ook te maken met het niet kunnen loslaten en controle willen houden en dit kan uiteindelijk zelfs resulteren in faalangst of uitstelgedrag.

Onze scriptiecoaches onderzoeken samen met jou hoe je met je perfectionisme om kunt gaan zodat je weer in beweging komt en je scriptie met succes af kunt ronden.

Faalangst

Faalangst heeft vooral te maken met de manier waarop jij denkt in een situatie waarbij je moet presteren en waarbij je een enorme druk voelt. Vaak heb je beperkende overtuigen als “Ik kan het toch niet!” en deze gedachten en overtuigingen zorgen ervoor dat je in neerwaartse spiraal terecht komt. Veel studenten die onze hulp inschakelen hebben last van faalangst, vaak omdat je het juist heel goed wilt doen en je studie wilt afsluiten met een mooi cijfer, maar daarnaast ook de druk voelt dat je moet presteren en niet mag falen. Vaak gaat faalangst samen met een hoge mate van perfectionisme. Als je alles perfect wilt doen stel je jezelf vaak ook onrealistische doelen. En bij je scriptie kan dit ervoor zorgen dat je niets op papier durft te zetten omdat je denkt dat het toch niet goed genoeg is. De uitdaging ligt er dus in om dit patroon te doorbreken. Daarom onderzoeken onze scriptiecoaches samen met jou waar jouw faalangst door wordt veroorzaakt en hoe we dit patroon kunnen doorbreken. Lees ook onze tips over faalangst en hoe je hiermee omgaat als je een scriptie gaat schrijven.

Uitstelgedrag, studieontwijkend gedrag en soggen

Uitstelgedrag zorgt ervoor dat je zaken maar voor je blijft uitschuiven en vervolgens tegen de deadline aanhikt en zaken gaat afraffelen. Vaak hangt uitstelgedrag ook samen met studieontwijkend gedrag (soggen). Meestal zijn er logische aanwijzingen waarom je uitstelt zoals te veel afleiding, dat je niet goed weet hoe je jouw document vorm moet geven qua structuur, je weinig begeleiding ontvangt vanuit jouw opleiding of dat je onvoldoende kennis hebt over jouw afstudeeronderwerp. Maar je kunt ook last hebben van een motivatiedip waardoor je jezelf er niet toe kunt zetten om te gaan schrijven.

De reden van uitstellen is vaak persoonlijk, dit gaan we samen onderzoeken om te kijken wat je vervolgens nodig hebt om wel in beweging te komen.

Lees ook onze tips over hoe om te gaan met uitstelgedrag, studieontwijkend gedrag en soggen.

Concentratieproblemen

Sommige studenten vinden het lastig om hun concentratie vast te houden bij het schrijven van de scriptie. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zo kun je van nature snel afgeleid zijn en het daardoor lastig vinden om langere tijd aaneengesloten te werken aan je scriptie. Het kan ook zijn dat je het onderwerp niet interessant vindt en je jezelf moeilijk kunt motiveren. Of dat je studieontwijkend gedrag vertoond en daardoor niet aan de slag gaat. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je een functiebeperking hebt zoals bijvoorbeeld ADHD en ADD waardoor je het lastig vindt om jezelf te concentreren.

Het schrijven van een scriptie vraagt om veel discipline waarbij je vaak teruggeworpen wordt op je eigen kunnen en dat kan lastig zijn bij concentratieproblemen. Onze scriptiecoaches onderzoeken samen met jou waar jouw concentratieproblemen door wordt veroorzaakt en hoe we dit patroon kunnen doorbreken.

Scriptiestress

Het hebben van stress wordt vaak afgeschilderd als een negatief probleem. Terwijl stress ook positieve eigenschappen heeft, stress zorgt ervoor dat je jouw deadline behaald en als de stress kort duurt, geeft dit jou zelfs een adrenaline boost. Als stress echter langer duurt kunnen er problemen ontstaan en kan het schrijven van een scriptie ineens extra stress opleveren. Scriptiestress komt veel voor en iedereen gaat hier anders mee om, de ene student gaat uitstellen, terwijl de andere student nog harder zijn best gaat doen om toch maar op tijd af te studeren. Vaak gaat scriptiestress ook gepaard met faalangst en perfectionistisch gedrag, je wilt het extra goed doen en als dat niet lukt krijg je scriptiestress. Wij onderzoeken samen met jou waardoor je stress ervaart en hoe je dit patroon kunt doorbreken. Soms werkt het om met een goede planning te werken met voldoende rustmomenten. Maar dit verschilt uiteraard per situatie. Hoe dan ook, ook bij stress zorgen wij dat je weer in beweging komt waarbij we wel bewaken dat de boog niet te veel gespannen is.

Lees ook onze tips over stress en je scriptie schrijven.

Wil je direct hulp van onze scriptiecoaches? Vraag dan direct een gratis adviesgesprek aan!

Scriptiebegeleiding en coaching bij een functiebeperking

Met een functiebeperking bedoelen we beperkingen die ervoor zorgen dat het voor jou structureel lastig is om te studeren en een scriptie te schrijven. Onder functiebeperkingen vallen alle motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiebeperkingen als dyslexie, ADHD, ADD, autisme, chronische vermoeidheid, depressie enzovoorts.

Wij horen regelmatig van studenten die kampen met een functiebeperking dat het schrijven van een scriptie extra zwaar is. Veel hogescholen en universiteiten bieden tegebwoordig extra ondersteuning aan, maar soms heb je juist als je gaat afstuderen en een scriptie gaat schrijven een extra steuntje in de rug nodig. Iemand met wie je kan sparren, die je helpt je scriptie in kleinere brokken op te delen enzovoorts.

Onze scriptiecoaches helpen je weer op weg. Vaak zijn onze scriptietrajecten wel heel intensief, je hebt veel contact met jouw scriptiebegeleider.

Wij kunnen je in ieder geval helpen bij onderstaande functiebeperkingen:
• ADHD en ADD
• Dyslexie
• Autisme

ADHD en ADD

Als je ADHD of ADD hebt, heb je heel veel bijzondere kwaliteiten, echter kan het behouden van structuur en overzicht en het stellen van realistische concrete doelen lastig zijn. Daarnaast wordt wel van jou verwacht dat je jouw onderzoek zelfstandig kunt uitvoeren. Jouw begeleider of mentor vanuit jouw opleiding kijkt veel meer of jouw scriptie wel voldoet aan de richtlijnen van de opleiding. Bij ADHD en ADD is juist het zorgen voor structuur en afbakening in je scriptie en onderzoek heel belangrijk. Dit zorgt dat jij met meer focus aan je scriptie kunt en gaat werken. Onze scriptiecoaches helpen je hierbij.

Lees ook onze tips over ADHD en ADD en het schrijven van je scriptie.

Dyslexie

Dyslexie kan lastig zijn als je wilt gaan afstuderen. Sowieso adviseren we je om je scriptie na te laten lezen op taal en spelfouten voordat je deze in gaat leveren. Daarnaast kan het fijn zijn om ook begeleiding te krijgen bij het schrijven van je scriptie. We snappen bij Jouw Scriptiecoach dat het schrijven van een onderzoeksvoorstel of scriptie, als je dyslexie hebt, een lastig proces is. Wij weten ook uit ervaring dat het helpt als je iemand hebt die je ondersteunt bij het schrijven en het aanbrengen van structuur en de rode draad. De kennis zit vaak in je hoofd, maar het opschrijven en in heldere zinnen formuleren wat dit betekent is vaak lastig. Daar helpen we je bij. Uiteraard krijg je ook inhoudelijke adviezen en aanwijzingen. Je krijgt dus een scriptiecoach toegewezen die je zowel kan helpen op inhoud, structuur en proces.

Lees ook onze tips over afstuderen en dyslexie.

Autisme

Autisme zorgt ervoor dat jij informatie anders verwerkt in jouw hersenen. Meestal vind jij het daardoor gemakkelijker om details waar te nemen, terwijl mensen in jouw omgeving zich meer focussen op de hoofdzaken en minder met de details bezig zijn. Als je een scriptie gaat schrijven met autisme kan het lastig zijn om hoofd- en bijzaken te scheiden, daarnaast zit vaak veel kennis in je hoofd maar onderbouw je de keuzes onvoldoende op papier en dat is exact waar je scriptiebegeleider van je opleiding naar kijkt. Ook kun je verzanden in details die niet allemaal relevant zijn voor je onderzoek. Onze scriptiecoaches kunnen je helpen bij het afstuderen en het schrijven van je scriptie als je autisme hebt.

Wil je direct hulp van onze scriptiecoaches? Vraag dan direct een gratis adviesgesprek aan!

Studieproblemen of een functiebeperking? Zo ziet onze begeleiding en coaching er concreet uit!

Als je last hebt van studieproblemen of een functiebeperking kost het schrijven van een scriptie je waarschijnlijk veel (negatieve) energie. Bij Jouw Scriptiecoach werken we met scriptiecoaches die jou kunnen ondersteunen bij het schrijven van je scriptie en die ook om kunnen gaan met de uitdaging van jouw studieprobleem of functiebeperking.

Onze hulp is verder praktisch ingestoken. Zo helpen wij je met structuur en overzicht zodat je weer meters kunt maken. Hierbij werken we met een realistische planning en hakken we jouw scriptie op in losse stukken zodat we jou per onderdeel gerichte instructies en feedback kunnen geven. Heb je een vraag tussendoor? Geen probleem, jouw scriptiebegeleider is gedurende het afstuderen je maatje en sparringpartner en ook jouw stok achter de deur. Ook sturen we je je bij als we denken dat je teveel hooi op je vork neemt of te optimistische en misschien zelfs onrealistische doelen stelt. Het scriptietraject is vaak intensief en zal vaak bestaan uit een combinatie van online begeleiding en begeleiding op locatie. Behalve op proces en structuur kunnen we jou ook inhoudelijk helpen.

Hoe we je gaan begeleiden verschilt vaak per situatie:

Je gaat beginnen maar weet niet hoe je moet starten

Als je nog gaat beginnen met het schrijven van je scriptie kijken we samen met jou naar waarom je niet in beweging komt en wat er nodig is om dit patroon te doorbreken. Ook kijken we naar de afbakening van je onderwerp en de scriptiestructuur. We kijken naar de indeling vanuit jouw opleiding en zetten de structuur neer in de vorm van een inhoudsopgave of mindmap.

Vervolgens bepalen we ook per hoofdstuk wat je in het betreffende onderdeel kunt verwerken. Hiervoor geven wij je instructies per hoofdstuk. Daarnaast kunnen wij je helpen bij het maken van een planning waarin alle deadlines en contactmomenten staan die je hebt met je opleiding.

Je bent begonnen maar je bent vastgelopen of moet herkansen

Meestal beginnen we eerst met het doorlezen van je document aan de hand van de feedback die je hebt gekregen en het beoordelingsformulier van jouw opleiding. Op deze manier krijgen we al een goed beeld van hoe jouw document verbetert kan en moet worden. Vervolgens gaan we online of op locatie aan de slag waarbij we je scriptie in kleinere brokken hakken en je instructies krijgt per onderdeel om het betreffende hoofdstuk te verbeteren.

We werken vaak direct online samen en geven je direct praktische aanwijzingen. Maar het is ook mogelijk om een reactie per mail te krijgen met tips en aanwijzingen in het document. Vervolgens kun je ook steeds updates sturen aan de begeleider van jouw opleiding en kijken we samen ook weer naar zijn/haar feedback. Zo krijg jij weer overzicht!

We geven je handvatten mee voor de toekomst

Tot slot kijken we ook naar je studiegedrag. Vaak herhaal je dezelfde patronen die ervoor zorgen je steeds afgeleid wordt van je scriptie of niet in beweging komt. Door deze patronen inzichtelijk te maken, kunnen we deze patronen gaan doorbreken.

Het uiteindelijke doel van onze scriptiebegeleiding is om jou de benodigde vaardigheden aan te leren zodat je vervolgens zelf verder kunt werken aan je scriptie. Zo helpen wij je o.a. met het ontwikkelen van vaardigheden zoals timemanagement, het maken van een goede planning, het houden van focus en efficiënter studeren. Hier kun je jouw hele leven plezier van hebben. Wij bieden hiervoor aparte individuele coachsessies aan met ervaren coaches die zij gespecialiseerd in probleemoplossend coachen en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

Studieproblemen of functiebeperking? Schakel direct hulp in van onze scriptiecoaches!

Bij Jouw Scriptiecoach vind je scriptiebegeleiding voor alle denkbare opleidingen. In Nederland en Vlaanderen staan onze scriptiebegeleiders voor je klaar voor hulp op locatie of online. Voor leerproblemen of een functiebeperkinghebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis. Loop je ergens tegenaan bij het schrijven van je scriptie, neem dan onderaan deze pagina contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.