Scriptiehulp bij studieproblemen, voor als je extra ondersteuning nodig hebt

Herken je het gevoel? Soms werk je echt heel hard, maar kom je geen stap verder. Veel studenten hebben tegenwoordig last van studieproblemen en functiebeperkingen komen steeds vaker voor. Ook kun je als student te maken krijgen met een lichamelijk beperking zoals bijvoorbeeld een slecht gehoor. Natuurlijk wil je wel graag afstuderen. Jouw scriptiecoach is de scriptiebegeleider die je helpt met je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, scriptie of herkansing. Zodat ook jij op tijd en met succes kunt afstuderen!

Scriptiebegeleiding en coaching bij studieproblemen

Wil het afstuderen maar niet vlotten omdat je bijvoorbeeld werkt naast je studie of omdat je thuis geen rustige omgeving hebt om aan je scriptie te werken? Ben je van nature snel afgeleid? Of vind je het moeilijk hoofd- en bijzaken te scheiden en ben je daardoor het overzicht kwijt? Geen nood, wij kunnen je hierbij helpen. Wij helpen je met het ontwikkelen van vaardigheden zoals timemanagement, het maken van een goede planning, het houden van focus en efficiënter studeren. Onze scriptiebegeleiders weten hoe ze jou weer kunnen motiveren en creëren een stok achter de deur, zodat je alsnog op tijd afstudeert. Wij kunnen je in ieder geval helpen bij onderstaande studieproblemen.

Perfectionisme

Perfectionisme is vaak erg frustrerend wanneer je een scriptie aan het schrijven bent. Je bent namelijk afhankelijk van anderen: van je opdrachtgever en zijn mening en ondersteuning, van je opleiding en de begeleider die je toegewezen hebt gekregen. Perfectionisme zegt vaak ook iets over het houden van controle en hangt dicht tegen faalangst aan. Jouw scriptiecoach onderzoekt samen met jou wat het probleem in jouw specifieke situatie is en samen zorgen we ervoor dat we dit doorbreken zodat je weer in beweging komt en je scriptie met succes af kunt ronden.

Faalangst

Faalangst heeft van alles te maken met de manier waarop jij denkt in een situatie waarbij je moet presteren en je dus een enorme druk voelt. Je gedachten en interpretaties leiden vervolgens tot spanning, waardoor je nog meer andere negatieve gedachten kunt krijgen. Vaak kom je dan in een neerwaartse spiraal terecht en dit komt het resultaat wat je moet behalen niet ten goede. Onze begeleiders onderzoeken met jou waar jouw faalangst door wordt veroorzaakt en hoe we dit patroon kunnen doorbreken.

Uitstelgedrag

Uitstelgedrag zorgt ervoor dat je zaken maar voor je blijft uitschuiven en vervolgens tegen de deadline aanhikt en zaken gaat afraffelen. Vaak zijn hiervoor logische aanwijzingen zoals dat je niet goed weet hoe je jouw document vorm moet geven qua structuur, je weinig begeleiding ontvangt vanuit jouw opleiding of dat je onvoldoende kennis hebt over jouw afstudeeronderwerp. De reden van uitstellen is vaak persoonlijk, dit gaan we samen onderzoeken om te kijken wat je vervolgens nodig hebt om wel in beweging te komen.

Stress

Stress zorgt ervoor dat je letterlijk kunt verlammen. Iedereen gaat hier anders mee om, de ene student gaat uitstellen, de andere gaat nog harder zijn/haar best doen om toch maar op tijd af te studeren. Wij gaan onderzoeken met jou waardoor je stress ervaart en hoe we dit kunnen doorbreken. Soms werkt het om met een goede planning te werken met voldoende rustmomenten. Maar dit verschilt uiteraard per situatie. Hoe dan ook, wij zorgen dat je weer in beweging komt.

Scriptiebegeleiding en coaching bij functiebeperkingen

Jouw scriptiecoach helpt je ook met afstuderen als je moeite hebt met het schrijven van je scriptie. Hiervoor hebben wij een unieke aanpak ontwikkelt. Wij merken dat het schrijven van een scriptie met een functiebeperking extra zwaar is. Je opleiding biedt vaak beperkte ondersteuning en juist bij een beperking heb je extra hulp en ondersteuning nodig. Scriptietrajecten zijn dan ook heel intensief, je zult vaak contact hebben met jouw scriptiebegeleider van Jouw scriptiecoach. Wij kunnen je in ieder geval helpen bij onderstaande functiebeperkingen.

AD(H)D

Als je AD(H)D hebt heb je heel veel kwaliteiten, echter kan het behouden van structuur en overzicht en het stellen van realistische concrete doelen lastig zijn. Daarnaast wordt wel van jou verwacht dat je jouw onderzoek zelfstandig kunt uitvoeren. Jouw begeleider of mentor vanuit jouw opleiding kijkt veel meer of jouw scriptie wel voldoet aan de richtlijnen van de opleiding. Bij ADHD is juist het zorgen voor structuur en afbakening in je scriptie en onderzoek heel belangrijk. Dit zorgt dat jij met meer focus aan je scriptie kunt en gaat werken. Hier helpen wij je dan ook mee!

Dyslexie

Dyslexie kan lastig zijn als je wilt gaan afstuderen. Naast dat je je scriptie na kunt laten lezen op taal en spelfouten kan het fijn zijn om ook begeleiding te krijgen bij het schrijven van je scriptie. Wij snappen we dat het schrijven van een onderzoeksvoorstel of scriptie lastig is, helemaal als je dyslexie hebt. Vaak helpt het als je iemand hebt die je helpt met de structuur aan de hand van de exameneisen van je opleiding. Iemand die je helpt om je inhoudsopgave op te zetten en aangeeft wat je in welke paragraaf kunt behandelen. Uiteraard krijg je hierbij ook inhoudelijke adviezen en aanwijzingen.

Autisme

Autisme zorgt ervoor dat jij informatie anders verwerkt in jouw hersenen. Meestal vind jij het daardoor gemakkelijker om details waar te nemen, terwijl mensen die niet autistisch zijn het gemakkelijker vinden om snel de hoofdzaak te onderscheiden van de bijzaken. Als je een scriptie gaat schrijven is het belangrijk om juist die hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Het gevaar van autisme is dat je letterlijk kunt verzanden in informatie en vervolgens niet meer weet hoe je nog orde kunt creëren in de chaos. Onze coaches kunnen je hiermee helpen.

Concentratie-problemen

Tegenwoordig komen concentratieproblemen steeds vaker voor. Misschien ben je van nature snel afgeleid en kom je daardoor moeilijk in beweging. Dit kan je tegenwerken bij het schrijven van je scriptie. Om dit probleem te tackelen is het belangrijk dat we zicht krijgen op jouw studeeromgeving en wat je doet als je gaat studeren. Door dit inzicht kunnen we kijken waardoor je niet in beweging komt.

Hoe ziet onze begeleiding en coaching er concreet uit

Als je last hebt van een studieprobleem of functiebeperking kost het schrijven van een scriptie veel energie. Bij Jouw scriptiecoach werken we met scriptiebegeleiders die jou kunnen ondersteunen bij het schrijven van je scriptie. Onze hulp is praktisch ingestoken. Zo helpen wij je met structuur en overzicht zodat je weer meters kunt maken. Hierbij werken we met een realistische planning en hakken we jouw scriptie op in losse stukken zodat we jou per onderdeel gerichte instructies en feedback kunnen geven. Heb je een vraag tussendoor? Geen probleem, jouw scriptiebegeleider is jouw sparringpartner en ook jouw stok achter de deur. Ook sturen we je je bij als we denken dat je teveel hooi op je vork neemt of te optimistische en misschien zelfs onrealistische doelen stelt. Het scriptietraject is vaak intensief en zal vaak bestaan uit een combinatie van online begeleiding en begeleiding op locatie. Behalve op proces en structuur kunnen we jou ook inhoudelijk helpen.

Je gaat beginnen maar weet niet hoe je moet starten

Als je nog gaat beginnen met het schrijven van je scriptie kijken we samen met jou naar de scriptiestructuur. We kijken naar de indeling vanuit jouw opleiding en zetten de structuur neer in de vorm van een inhoudsopgave of mindmap. Vervolgens bepalen we ook per hoofdstuk wat je in het betreffende onderdeel kunt verwerken. Hiervoor geven wij je instructies per hoofdstuk. Daarnaast kunnen wij je helpen bij het maken van een planning waarin alle deadlines en contactmomenten staan die je hebt met je opleiding.

Je bent begonnen maar je bent vastgelopen of moet herkansen

Meestal beginnen we eerst met het doorlezen van je document aan de hand van de feedback die je hebt gekregen en het beoordelingsformulier van jouw opleiding. Op deze manier krijgen we al een goed beeld van hoe jouw document verbetert kan en moet worden. Vervolgens werk jij steeds een hoofdstuk uit waarop je dan weer feedback krijgt van je scriptiebegeleider. Vervolgens kun je deze ook toesturen aan de begeleider van jouw opleiding en kijken we ook weer naar zijn/haar feedback. Zo krijg jij weer overzicht!

We geven je handvatten mee voor de toekomst

Tot slot kijken we ook naar je studiegedrag. Vaak herhaal je dezelfde patronen die ervoor zorgen je steeds afgeleid wordt van je scriptie of niet in beweging komt. Door deze patronen inzichtelijk te maken, kunnen we deze patronen gaan doorbreken. Het uiteindelijke doel van onze scriptiebegeleiding is om jou de benodigde vaardigheden aan te leren zodat je vervolgens zelf verder kunt werken aan je scriptie. Hier kun je jouw hele leven plezier van hebben. Wij bieden hiervoor aparte individuele coachsessies aan met ervaren coaches die zij gespecialiseerd in probleemoplossend coachen en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).