Scriptiehulp bij leerproblemen, studieproblemen en functiebeperkingen

Leerproblemen tijdens je studie of het schrijven van je scriptie ontstaan door studieproblemen zoals faalangst en uitstelgedrag, of doordat je een functiebeperking hebt (soms meerdere). Je werkt keihard en legt de lat te hoog of stelt uit. Of je vindt overzicht houden lastig en je hebt behoefte aan structuur die je zelf moeilijk kunt aanbrengen. Met onze scriptiecoaching op maat krijgen we je weer in beweging.

Je vindt bij ons scriptiehulp bij:

Bij Jouw Scriptiecoach vind je jouw scriptiebegeleider die je helpt bij het uitvoeren van je onderzoek en het schrijven van je scriptie, en die je je ook ondersteuning geeft hoe je dit doet in combinatie met studieproblemen of een functiebeperking. Zo helpen wij je met de afbakening van je scriptie, waardoor je overzicht krijgt en de stress en tijdsdruk om je scriptie op tijd af te krijgen afnemen.

Wil je direct hulp van onze scriptiecoaches?


Vraag nu je adviesgesprek aan

Scriptiebegeleiding en coaching bij hoogbegaafdheid

Als je hoogbegaafd bent heb je geen problemen, zou je zeggen. Maar wij merken juist dat studenten die hoogbegaafd zijn het ook lastig vinden om hun scriptie te schrijven. Als je hoogbegaafd bent kun je last hebben van overprikkeling of onderprikkeling. Hoogbegaafdheid kan er dan ook voor zorgen dat je vroegtijdig uitvalt vanwege te weinig motivatie, gebrek aan studievaardigheden en onderpresteren. De inschatting is dat 10% van de studenten die studeren op het hbo en het wo vermoedelijk hoogbegaafd is. Naast dat informatie anders verwerkt wordt in de hersenen zie je bij deze groep vaak juist dat er gevolgschade optreedt zoals perfectionisme, faalangst, succesangst, hoge gevoeligheid, eenzaamheid en somberheid door gemiste aansluiting met anderen.

Scriptiebegeleiding en coaching bij studieproblemen

Studieproblemen zijn vaak het gevolg van prestatiedruk en komen onder studenten steeds vaker voor. Dit blijkt ook uit een onderzoek van het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland naar het mentale welzijn voor de studenten.

We leven in een echte prestatiemaatschappij, wat betekent dat je vooral goede resultaten moet halen. De keerzijde hiervan is dat studenten vervolgens tentamenvrees of faalangst ontwikkelen. Een strategie om hiermee om te gaan is uitstellen. Uitstelgedrag en soggen zorgen ervoor dat je nog meer studievertraging oploopt of de knuppel in het hoenderhok gooit en stopt met je studie. Een andere strategie is om jezelf onhaalbare doelen op te leggen en nog harder te gaan werken waarbij je in eerste instantie gezonde stress kunt ervaren, maar waarbij je uiteindelijk concentratieproblemen kunt ontwikkelen of zelfs kans loopt om overspannen of in een burn-out te raken.

Studieproblemen kunnen allerlei problemen zijn die direct of indirect gerelateerd zijn aan de studie, aan studeren, of aan andere factoren die in je leven spelen. Hoe dan ook, ze zorgen er vaak voor dat het studeren lastig verloopt en het schrijven van een scriptie een moeizaam traject is. Terwijl je met de juiste ondersteuning gewoon meters kunt maken. Wij zien zelf dat studieproblemen niet op zichzelf staan en ze vaak een combinatie van factoren zijn. We houden hier dan ook rekening mee bij onze scriptiecoaching.

Faalangst en je scriptie schrijven

Faalangst onder studenten is letterlijk: de angst om te falen. Het heeft vooral te maken met de manier waarop jij denkt in een situatie waarbij je moet presteren en waarbij je een enorme druk voelt. Veel studenten met faalangst zijn dan ook perfectionistisch. Perfectionisme is een heel mooie kwaliteit; je wilt wat je doet heel goed doen. De valkuil is echter dat je de lat voor jezelf en anderen veel te hoog legt. Daarom ben je nooit tevreden en wil je dat stukje tekst nog mooier en beter maken. Als je gaat afstuderen en een scriptie gaat schrijven, en alles heel goed wilt doen kan dit juist ervoor zorgen dat je vastloopt. Je hebt het idee dat wat je doet niet goed genoeg is, je onvoldoende meters maakt en je bent vaak ook gevoelig voor kritiek van anderen waardoor je in een negatieve spiraal terecht kunt komen met soms zelfs een burn-out tot gevolg.

Faalangst gaat gepaard met beperkende overtuigingen als “Ik kan het toch niet”. Deze gedachten en overtuigingen zijn niet helpend. Als je alles perfect wilt doen stel je jezelf vaak ook onrealistische doelen. En bij je scriptie kan dit ervoor zorgen dat je niets op papier durft te zetten omdat je denkt dat het toch niet goed genoeg is. Daarnaast heeft faalangst ook te maken met het niet kunnen loslaten en controle willen houden. De uitdaging ligt er dus in om dit patroon te doorbreken. Daarom onderzoeken onze gespecialiseerde scriptiecoaches samen met jou waar je faalangst door wordt veroorzaakt en hoe we dit patroon kunnen doorbreken.

Lees ook onze tips over faalangst en hoe je hiermee omgaat als je een scriptie gaat schrijven.

Uitstelgedrag (soggen) en je scriptie schrijven

Soggen' (of uitstelgedrag) is studententaal voor het vertonen van Studie Ontwijkend Gedrag (SOG) en het zorgt ervoor dat je allerlei activiteiten onderneemt zolang je maar niet met je studie bezig hoeft te zijn of het schrijven van je scriptie. Uitstelgedrag zorgt ervoor dat je zaken maar voor je blijft uitschuiven, vervolgens tegen je deadline aanhikt en zaken gaat afraffelen wat meestal niet zorgt voor een gewenst resultaat.

Meestal zijn er logische aanwijzingen waarom je uitstelt zoals te veel afleiding, dat je niet goed weet hoe je jouw document vorm moet geven qua structuur, je weinig begeleiding ontvangt vanuit jouw opleiding of dat je onvoldoende kennis hebt over jouw afstudeeronderwerp. Ook kan uitstelgedrag een gevolg van faalangst zijn. Je stelt uit want het zal toch wel niet goed genoeg zijn, dus waarom zou je überhaupt de moeite nemen? Maar je kunt ook last hebben van een motivatiedip waardoor je jezelf er niet toe kunt zetten om te gaan schrijven. De reden van uitstellen is vaak persoonlijk, dit gaan we samen onderzoeken om te kijken wat je vervolgens nodig hebt om wel in beweging te komen.

Lees ook onze tips over hoe om te gaan met uitstelgedrag, studieontwijkend gedrag en soggen.

Concentratieproblemen en een scriptie schrijven

Sommige studenten vinden het lastig om hun concentratie vast te houden bij het schrijven van de scriptie. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zo kun je van nature snel afgeleid zijn en het daardoor lastig vinden om langere tijd aaneengesloten te werken aan je scriptie. Het kan ook zijn dat je het onderwerp niet interessant vindt en je jezelf moeilijk kunt motiveren. Of dat je studieontwijkend gedrag vertoond en daardoor niet aan de slag gaat.

Het schrijven van een scriptie vraagt om veel discipline waarbij je vaak teruggeworpen wordt op je eigen kunnen en dat kan lastig zijn bij concentratieproblemen. Je gedachten dwalen dan af en aan het einde van de dag heb je bijna niks gedaan. En die deadline komt wel steeds meer in zicht.

Onze scriptiecoaches onderzoeken daarom samen met jou waar jouw concentratieproblemen door wordt veroorzaakt en hoe we dit patroon kunnen doorbreken.

Stress en scriptie schrijven

Voor veel studenten zorgt het schrijven van een scriptie voor stress. Bij het uitvoeren van je onderzoek en het schrijven van je scriptie ben je namelijk altijd afhankelijk van anderen. Jouw opdrachtgever speelt een grote rol in de begeleiding en informatievoorziening op de werkplek en wil vaak een concrete oplossing terwijl je opleiding verwacht dat je voldoet aan de eisen van de beoordeling. Het zoeken naar de juiste balans kan daarbij uitdagend zijn en als je dan steeds de druk voelt om te presteren kan het zijn dat je gaat blokkeren waardoor je juist helemaal niet meer in beweging komt.

Stress is een natuurlijke reactie op spannende onbekende situaties en daarom ook niet per definitie slecht voor je. In situaties waar het nodig is zorgen stresshormonen ervoor dat je hart sneller gaat kloppen en je alert kunt optreden. Je verhoogde hartslag zorgt er dan voor dat er meer bloed naar je brein en spieren gaat, waardoor je sneller kunt reageren. Stress zorgt ervoor dat je jouw deadline behaald en als de stress kort duurt, geeft dit jou zelfs een adrenaline boost. Stress wordt echter problematisch als je geen herstelmomenten meer hebt en deze langdurig aanhoudt. Dan ga je naar overspannenheid of burn-out. En dan is er vaak specialistische hulp nodig voordat je weer aan de slag kunt gaan met je studie en het schrijven van je scriptie.

Wij onderzoeken samen met jou waardoor je stress ervaart en hoe je dit patroon kunt doorbreken en de druk kunnen verminderen. Soms werkt het om met een goede planning te werken met voldoende rustmomenten. Maar dit verschilt uiteraard per situatie. Hoe dan ook, wij zorgen dat je weer in beweging komt waarbij we wel bewaken dat de boog niet te veel gespannen is.

Lees ook onze tips over stress en je scriptie schrijven.

Sombere of depressieve gevoelens en je scriptie schrijven

Het komt steeds vaker voor, studenten die somberheid ervaren of zelfs belanden in een depressie bij het proces van het schrijven van een scriptie. Trimbos heeft hier zelfs onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat eenzaamheid, angst en depressie veelvoorkomende problemen zijn onder studenten en dat er nog helaas te weinig hulp wordt geboden voor deze groep. Als je gaat afstuderen en je onderzoek gaat uitvoeren en je scriptie gaat schrijven ben je grotendeels op jezelf aangewezen. En dat is lastig, zeker als je graag bevestiging wilt dat je de goede kant op gaat (en deze niet krijgt), je niet zo goed weet hoe je moet beginnen, je vastloopt en niet weet hoe je verder moet of steeds veel feedback ontvangt wat niet altijd motiverend werkt, zeker als je niet weet hoe je de feedback moet interpreteren. Een maatje met wie je regelmatig kunt overleggen, die jou voorruit helpt en je een luisterend oor biedt kan dan helpen.

Scriptiebegeleiding en coaching bij een leerstoornis of functiebeperking

Een student met een leerprobleem leert vaak minder vlot, doordat het moeite heeft met het verwerken van informatie. Het kan zijn dat je het moeilijk vindt de informatie te begrijpen en te interpreteren of juist om je aandacht op meerdere zaken tegelijk te richten zoals lezen en tegelijkertijd begrijpen wat je leest. Drie op de tien studenten in het hoger onderwijs heeft een leerstoornis of functiebeperking. Daarvan wordt 10% tijdens de studie ook echt belemmerd als gevolg van het hebben van deze functiebeperking. Er zijn verschillende leerstoornissen of functiebeperkingen die ervoor kunnen zorgen dat je problemen ervaart bij je studie of het schrijven van je scriptie. De meest voorkomende leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie. Maar er bestaat ook dysgrafie en dyspraxie, chronische vermoeidheid, depressie, migraine, concentratieproblemen, RSI, faalangst, ADHD (ADD), het Syndroom van Asperger en PDD-nos. Niet voor alle functiebeperkingen is er hulp binnen het regulier onderwijs. Terwijl een functiebeperking er wel voor kan zorgen dat studeren en het schrijven van een scriptie je veel meer moeite en energie kost waardoor je onnodige studievertraging oploopt of zelfs besluit op te geven.

Wat zijn de gevolgen van het hebben van een functiebeperking?

  • Studenten met een functiebeperking besteden gemiddeld meer tijd aan hun studie dan studenten zonder functiebeperking.
  • De studievoortgang van studenten met een functiebeperking loopt achter ten opzichte van studenten zonder functiebeperking, zij halen iets minder studiepunten per periode. Ook halen ze lagere cijfers.
  • Studenten met een functiebeperking lopen vaker studievertraging op. Vooral studenten met dyslexie en ADHD geven aan dat zij meer tijd nodig hebben voor hun studie.
  • Tot slot komt studie-uitval vaker voor bij deze studenten.

Het hebben van een functiebeperking is daarom behoorlijk frustrerend want je investeert veel meer en haalt niet hetzelfde resultaat. Studenten die bij ons aankloppen met een functiebeperking zijn juist vaak heel erg gedreven om af te studeren. Het ligt zeker niet aan de motivatie. Alleen hebben ze vaak iets anders nodig dan de reguliere student. En soms moeten we juist wel eerst aan de slag met de motivatie want als je hard werkt en steeds hoort dat het niet goed genoeg is doet dit ook wat met je zelfvertrouwen.

Jouw Scriptiecoach is een scriptiebegeleider die je helpt bij het uitvoeren van je onderzoek en het schrijven van je scriptie en die je je ook ondersteuning en coaching geeft hoe je dit doet in combinatie met studieproblemen of het hebben van een functiebeperking. Zo helpen wij je met de afbakening van je scriptie, zodat je overzicht krijgt en je minder stress en tijdsdruk ervaart om je scriptie op tijd af te krijgen.

Wil je direct hulp van onze scriptiecoaches?


Vraag nu je adviesgesprek aan

ADHD en je scriptie schrijven

ADHD staat voor 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder'. De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn onoplettendheid (aandachtstekort), impulsiviteit en hyperactiviteit. Studenten met ADHD (of ADD) ervaren vaak hinder van hun functiebeperking bij het studeren en het schrijven van de scriptie, zeker bij het proces en het houden van overzicht en structuur. Daarnaast kan het stellen van realistische concrete doelen lastig zijn.

Als je ADHD hebt zijn er relatief weinig hulpmiddelen beschikbaar en het is vaak lastig om extra coaching te krijgen vanuit je opleiding. Je scriptiebegeleider of mentor vanuit je opleiding kijkt of jouw scriptie voldoet aan de richtlijnen van de opleiding en minder naar het proces en structuur. Terwijl wel van jou wordt verwacht dat je jouw onderzoek zelfstandig kunt uitvoeren. Bij ADHD is juist het zorgen voor structuur en afbakening in je scriptie en onderzoek heel belangrijk. Dit zorgt dat jij met meer focus aan je scriptie kunt en gaat werken. Onze scriptiecoaches helpen je hierbij.

Lees ook onze tips over ADHD en ADD en het schrijven van je scriptie.

Dyslexie en je scriptie schrijven

Dyslexie komt veel voor onder studenten en is de meest voorkomende functiebeperking. Echter heeft niet iedere student met dyslexie moeite met studeren of het schrijven van een scriptie. Voor dyslexie zijn immers veel hulpmiddelen beschikbaar, zeker als je een dyslexieverklaring hebt. In sommige gevallen wil je echter meer ondersteuning bij je afstudeerproces, zeker als je opleiding deze mogelijkheid niet kan bieden. De kennis zit vaak in je hoofd, maar het opschrijven en in heldere zinnen formuleren wat dit betekent is vaak lastig. Daar helpen we je dan ook bij.

Onze scriptiecoaches helpen je bij het neerzetten van het juiste raamwerk zodat je van daaruit de verhaallijn kunt bepalen en kunt gaan schrijven. We lezen mee, kijken of je tekst helder en begrijpbaar is en poetsen taalfouten en kromme zinnen direct weg. Daarnaast krijg je ook inhoudelijke adviezen en aanwijzingen en kun je met ons sparren als het nodig is. Je krijgt bij ons daarom een scriptiecoach toegewezen die je zowel kan helpen op inhoud, structuur en proces. Daarnaast adviseren we je om je scriptie na te laten lezen op taal en spelfouten voordat je deze in gaat leveren.

Lees ook onze tips over afstuderen en dyslexie.

Autisme, syndroom van Asperger en PDD-NOS

Autisme zorgt ervoor dat jij informatie anders verwerkt in je hersenen. Meestal vind jij het daardoor gemakkelijker om details waar te nemen, terwijl mensen in jouw omgeving zich meer focussen op de hoofdzaken en minder met de details bezig zijn. Als je een scriptie gaat schrijven met autisme kan het lastig zijn om hoofd- en bijzaken te scheiden, daarnaast zit vaak veel kennis in je hoofd maar onderbouw je de keuzes onvoldoende op papier en dat is exact waar je scriptiebegeleider van je opleiding naar kijkt. Ook kun je verzanden in details die niet allemaal relevant zijn voor je onderzoek.

Onze scriptiecoaches kunnen je helpen bij het afstuderen en het schrijven van je scriptie als je autisme hebt. Zij bewaken de hoofdlijnen zodat je niet verzand in details.

Wil je direct hulp van onze scriptiecoaches?


Vraag nu je adviesgesprek aan

Studieproblemen of een functiebeperking? Zo ziet onze begeleiding en coaching er concreet uit

Als je last hebt van studieproblemen of een functiebeperking kost het schrijven van een scriptie je waarschijnlijk veel (negatieve) energie. Bij Jouw Scriptiecoach werken we met scriptiecoaches die jou kunnen ondersteunen bij het schrijven van je scriptie en die ook om kunnen gaan met de uitdaging van jouw studieprobleem of functiebeperking.

Onze hulp is verder praktisch ingestoken. Zo helpen wij je met structuur en overzicht zodat je weer meters kunt maken. Hierbij werken we met een realistische planning en hakken we jouw scriptie op in losse stukken zodat we jou per onderdeel gerichte instructies en feedback kunnen geven. Heb je een vraag tussendoor? Geen probleem, jouw scriptiebegeleider is gedurende het afstuderen je maatje en sparringpartner en ook jouw stok achter de deur. Ook sturen we je je bij als we denken dat je teveel hooi op je vork neemt of te optimistische en misschien zelfs onrealistische doelen stelt. Het scriptietraject is vaak intensief en zal vaak bestaan uit een combinatie van online begeleiding en begeleiding op locatie. Behalve op proces en structuur kunnen we jou ook inhoudelijk helpen.

Hoe we je gaan begeleiden verschilt vaak per situatie:

Je gaat beginnen maar weet niet hoe je moet starten

Als je nog gaat beginnen met het schrijven van je scriptie kijken we samen met jou naar waarom je niet in beweging komt en wat er nodig is om dit patroon te doorbreken. Ook kijken we naar de afbakening van je onderwerp en de scriptiestructuur. We kijken naar de indeling vanuit jouw opleiding en zetten de structuur neer in de vorm van een inhoudsopgave of mindmap.

Vervolgens bepalen we ook per hoofdstuk wat je in het betreffende onderdeel kunt verwerken. Hiervoor geven wij je instructies per hoofdstuk. Daarnaast kunnen wij je helpen bij het maken van een planning waarin alle deadlines en contactmomenten staan die je hebt met je opleiding.

Je bent begonnen maar je bent vastgelopen of moet herkansen

Meestal beginnen we eerst met het doorlezen van je document aan de hand van de feedback die je hebt gekregen en het beoordelingsformulier van jouw opleiding. Op deze manier krijgen we al een goed beeld van hoe jouw document verbetert kan en moet worden. Vervolgens gaan we online of op locatie aan de slag waarbij we je scriptie in kleinere brokken hakken en je instructies krijgt per onderdeel om het betreffende hoofdstuk te verbeteren.

We werken vaak direct online samen en geven je direct praktische aanwijzingen. Maar het is ook mogelijk om een reactie per mail te krijgen met tips en aanwijzingen in het document. Vervolgens kun je ook steeds updates sturen aan de begeleider van jouw opleiding en kijken we samen ook weer naar zijn/haar feedback. Zo krijg jij weer overzicht!

We geven je handvatten mee voor de toekomst

Tot slot kijken we ook naar je studiegedrag. Vaak herhaal je dezelfde patronen die ervoor zorgen je steeds afgeleid wordt van je scriptie of niet in beweging komt. Door deze patronen inzichtelijk te maken, kunnen we deze patronen gaan doorbreken.

Het uiteindelijke doel van onze scriptiebegeleiding is om jou de benodigde vaardigheden aan te leren zodat je vervolgens zelf verder kunt werken aan je scriptie. Zo helpen wij je o.a. met het ontwikkelen van vaardigheden zoals timemanagement, het maken van een goede planning, het houden van focus en efficiënter studeren. Hier kun je jouw hele leven plezier van hebben. Wij bieden hiervoor aparte individuele coachsessies aan met ervaren coaches die zij gespecialiseerd in probleemoplossend coachen en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

Leerproblemen, studieproblemen of een functiebeperking? Schakel direct hulp in van onze scriptiecoaches!

Bij Jouw Scriptiecoach vind je scriptiebegeleiding voor alle denkbare opleidingen. In Nederland en Vlaanderen staan onze scriptiebegeleiders voor je klaar voor hulp op locatie of online. Om studenten met een leerprobleem succesvol te begeleiden naar de eindstreep hebben wij gespecialiseerde scriptiecoaches in huis, die je zowel inhoudelijk kunnen begeleiden en je ook mentale ondersteuning geven bij het afstudeerproces. Loop je ergens tegenaan bij het schrijven van je scriptie, neem dan onderaan deze pagina contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.