Aan de slag met je plan van aanpak?

Voordat je kunt beginnen met je scriptie wil de opleiding graag vooraf een plan van aanpak, ook wel onderzoeksvoorstel of proposal genoemd, ontvangen. Hierin beschrijf je wat je gaat onderzoeken en hoe je dit gaat doen. Een plan van aanpak kun je zien als de rode draad van je scriptie die je gaat schrijven. Je brengt focus aan en bakent meteen je hoofd- en deelvragen goed af.

Wat zet je in je plan van aanpak?

Wat je in je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak zet verschilt per opleiding. Ik geef wat tips die je hierbij kunt gebruiken, maar check ook goed de eisen van je opleiding. Vaak hebben opleidingen ook een handleiding waarin zowel het onderzoeksvoorstel of plan van aanpak als de scriptie worden beschreven. Lees deze dus goed door en markeer meteen de belangrijkste eisen in het document.

Je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak bevat in ieder geval de literatuur die je gaat toepassen, de onderzoeksvragen waar je antwoord op gaat geven, de methode van onderzoek en de belangrijkste bronnen die je gaat gebruiken bij het schrijven van je scriptie.

Wat zet je in de inleiding van plan van aanpak?

In je inleiding begin je meteen met een aanleiding van het probleem en zorg je dat het onderwerp goed past bij de eisen van je opleiding, maar ook praktisch toepasbaar is voor je opdrachtgever waar je afstudeert. Je start met de aanleiding, geef in 2 zinnen aan wat de aanleiding is van je onderzoek. En filter vervolgens naar het probleem van je opdrachtgever door deze kort te introduceren en ook context te geven. Met context bedoel ik de omgeving waarin de organisatie opereert. Je beschrijft het probleem niet alleen vanuit de opdrachtgever, maar je kijkt ook naar wat er in de markt speelt. Ook zet je een korte omschrijving van de organisatie in de inleiding van je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak. En je sluit af met een leeswijzer.

Gebruik de 6 W’s van Ferrel

Een goed model om het probleem concreet te omschrijven zijn de 6 W’s van Ferrel.

  1. Wat is het probleem?
  2. Wat is de aanleiding van het probleem? Hoe is het probleem ontstaan?
  3. Wie heeft het probleem?
  4. Wanneer is het probleem ontstaan?
  5. Waarom is het een probleem?
  6. Waar doet het probleem zich voor?

Door deze vragen te stellen maak je het probleem van je opdrachtgever (wat overigens niet altijd een probleem hoeft te zijn) concreet.

Het probleem kan bijvoorbeeld zijn dat de opdrachtgever meer traffic wil op zijn website. Als je doorvraagt hoor je dat meer traffic niet het probleem is, maar dat de conversie naar bestellingen achterblijft (en dat de opdrachtgever dus last heeft van dalende omzet, vaak als gevolg van grote concurrentie). Vervolgens heb je een aantal opties, je kunt bijvoorbeeld de usability van de site onderzoeken (inside out), je kunt ook de klantreis in kaart brengen om te kijken waarom de conversie achterblijft (outside in). In dit specifieke voorbeeld heb je meteen gekeken of je ook een theoretisch model kunt vinden wat je kunt toepassen op dit specifieke voorbeeld.

Een ander voorbeeld. Je opdrachtgever wil meer klanten uit het MKB aantrekken binnen de regio. Als je doorvraagt blijkt dat MKB klanten nu vaak kiezen voor andere partijen in de markt omdat ze jouw opdrachtgever een traag log apparaat vinden. Je kunt dan bijvoorbeeld je onderwerp afbakenen op een klanttevredenheidsonderzoek, waarom zijn de klanten nu niet tevreden en kun je dit verbeteren. Of je kunt een product/ marketingplan opleveren waarin je de dienstverlening specifiek voor het MKB beschrijft.

Wat zet je in het theoretisch kader van plan van aanpak?

Ga op zoek naar literatuur over onderwerpen die je interessant vindt. Lees ook mijn scriptietips hoe je kunt komen tot een geschikt onderwerp voor je scriptie. En hoe het vooronderzoek eruit ziet van je scriptie.

En hoe kom ik dan tot de juiste hoofdvraag en deelvragen?

Ook hierbij is de juiste afbakening erg belangrijk. Je kunt pas de juiste hoofd- en deelvragen formuleren als je weet wat het daadwerkelijke probleem van je opdrachtgever is, vaak het probleem achter het probleem.

En tot slot: hoe ga ik het onderzoek vormgeven?

Hier ga je verantwoorden welke methode je gaat toepassen en waarom. In dit onderdeel beschrijf je in ieder geval het onderzoeksonderwerp en de methodes die je gaat toepassen (dit zijn vaak een combinatie van deskresearch aangevuld met kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek). Vaak is het handig om de methode per deelvraag te beschrijven. Uiteraard moet je ook in zetten wie je onderzoeksdoelgroep is en hoeveel respondenten je nodig hebt om tot de juiste conclusies te komen. Bij kwantitatief onderzoek is de steekproef essentieel evenals de betrouwbaarheid.

Bronvermeldingen

Ook een belangrijk onderdeel in je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak. De bronvermeldingen. Let erop dat je in je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak altijd werkt met de APA methode voor het benoemen van je bronvermeldingen en dat je ook de bronnen die je gebruikt voor je scriptie benoemd en conform APA methode opschrijft. Scribbr biedt een handige APA generator aan waarmee je jouw bronvermeldingen op de juiste wijze kunt verwerken.

Direct een gratis adviesgesprek?

Jouw scriptiecoach begeleidt HBO, master en WO studenten en kan je helpen bij je scriptieonderzoeksvoorstel of herkansing.  Met praktische adviezen helpt Jouw scriptiecoach je weer vooruit. Jouw scriptiecoach is gespecialiseerd in Marketing, Digital, Online, NIMA BNIMA CCommunicatie en Media scripties. En ook voor het verwerken van resultaten, data analyse en statisch onderzoek kun je bij Jouw scriptiecoach aankloppen voor hulp.

Direct hulp nodig?
Neem contact op.

Linda Hovestad, scriptiebegeleider jouw scriptiecoach. Voor marketing, communicatie en media.
Gratis adviesgesprek aanvragen