04 oktober 2018

Aan de slag met je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak?

Voordat je kunt beginnen met je scriptie wil de opleiding graag vooraf een plan van aanpak, ook wel onderzoeksvoorstel of proposal genoemd, ontvangen. Hierin beschrijf je wat je gaat onderzoeken en hoe je dit gaat doen. Een plan van aanpak kun je zien als de rode draad van je scriptie die je gaat schrijven. Je brengt focus aan en bakent meteen je hoofd- en deelvragen goed af.

Wat zet je in je plan van aanpak?

Wat je in je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak zet verschilt per opleiding. Ik geef wat tips die je hierbij kunt gebruiken, maar check ook goed de eisen van je opleiding. Vaak hebben opleidingen ook een handleiding waarin zowel het onderzoeksvoorstel of plan van aanpak als de scriptie worden beschreven. Lees deze dus goed door en markeer meteen de belangrijkste eisen in het document. Je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak bevat in ieder geval de literatuur die je gaat toepassen, de onderzoeksvragen waar je antwoord op gaat geven, de methode van onderzoek en de belangrijkste bronnen die je gaat gebruiken bij het schrijven van je scriptie.

Wat zet je in de inleiding van plan van aanpak?

In je inleiding begin je meteen met een aanleiding van het probleem en zorg je dat het onderwerp goed past bij de eisen van je opleiding, maar ook praktisch toepasbaar is voor je opdrachtgever waar je afstudeert. Je start met de aanleiding, geef in 2 zinnen aan wat de aanleiding is van je onderzoek. En filter vervolgens naar het probleem van je opdrachtgever door deze kort te introduceren en ook context te geven. Met context bedoel ik de omgeving waarin de organisatie opereert. Je beschrijft het probleem niet alleen vanuit de opdrachtgever, maar je kijkt ook naar wat er in de markt speelt. Ook zet je een korte omschrijving van de organisatie in de inleiding van je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak. En je sluit af met een leeswijzer.

Gebruik de 6 W’s van Ferrell om het probleem concreet te maken

Een goed model om het probleem concreet te omschrijven zijn de 6 W’s van Ferrell.

  1. Wie zijn de huidige en potentiële klanten?
  2. Wat doen klanten met de producten?
  3. Waar kopen klanten de producten?
  4. Wanneer kopen klanten de producten?
  5. Waarom (en hoe) selecteren klanten de producten?
  6. Waarom kopen potentiële klanten de producten niet?

Met het doorlopen van deze vragen kun je een afnemersanalyse maken en bovendien helpt het model ook om het probleem van je opdrachtgever (wat overigens niet altijd een probleem hoeft te zijn) concreet te maken. 

Het probleem kan bijvoorbeeld zijn dat de opdrachtgever meer traffic wil op zijn website. Als je doorvraagt hoor je dat meer traffic niet het probleem is, maar dat de conversie naar bestellingen achterblijft (en dat de opdrachtgever dus last heeft van dalende omzet, vaak als gevolg van grote concurrentie). Vervolgens heb je een aantal opties, je kunt bijvoorbeeld de usability van de site onderzoeken (inside out), je kunt ook de klantreis in kaart brengen om te kijken waarom de conversie achterblijft (outside in). In dit specifieke voorbeeld heb je meteen gekeken of je ook een theoretisch model kunt vinden wat je kunt toepassen op dit specifieke voorbeeld.

Een ander voorbeeld. Je opdrachtgever wil meer klanten uit het MKB aantrekken binnen de regio. Als je doorvraagt blijkt dat MKB klanten nu vaak kiezen voor andere partijen in de markt omdat ze jouw opdrachtgever een traag log apparaat vinden. Je kunt dan bijvoorbeeld je onderwerp afbakenen op een klanttevredenheidsonderzoek, waarom zijn de klanten nu niet tevreden en kun je dit verbeteren. Of je kunt een product/ marketingplan opleveren waarin je de dienstverlening specifiek voor het MKB beschrijft.

Wat zet je in het theoretisch kader of je literatuurhoofdstuk?

In je theoretisch kader benoem je welke theorieën je gaat toepassen om antwoord te geven op je onderzoeksvraag. Stel, je gaat een marketingcommunicatieplan schrijven, dan zul je in je theoretisch kader verschillende theorieën beschrijven over communicatie, strategie en ook de modellen die je gaat toepassen. Meestal is het de bedoeling dat je meerdere theorieën en modellen onderzoekt en een keuze maakt voor de theorie en modellen die je daadwerkelijk gaat gebruiken in je onderzoek. Je moet dus goed beargumenteren waarom je model X wel kiest en model Y niet. Ook moet je aangeven hoe je het model gaat gebruiken, je legt hierbij de link met de aanleiding en de probleemstelling van je onderzoek.

Tip: Ga eerst op zoek naar literatuur over onderwerpen die je interessant vindt. Lees ook mijn scriptietips hoe je kunt komen tot een geschikt onderwerp voor je scriptie. En hoe het vooronderzoek eruit ziet van je scriptie.

Hoofd- en deelvragen

Vanuit je theoretisch kader en de modellen die je gaat gebruiken kun je jouw hoofdvraag en deelvragen opstellen. Je hebt een bepaalde aanleiding of probleemstelling, daar leg je de link mee in je hoofdvraag. Vervolgens heb je meerdere deelvragen (maar let op: ga niet te gedetailleerd en beperk je tot 3 a 5 deelvragen) die helpen om de hoofdvraag te beantwoorden.

Tip: Bij je hoofdvraag los je nooit het commerciële probleem op van de organisatie, maar altijd de kennisvraag. Stel jezelf dus de vraag welke kennis bij jouw opdrachtgever mist om zijn/haar probleem op te lossen.

Wat zet je in de methodologie?

De onderzoeksmethodologie is een beschrijving van het soort onderzoek dat je gaat uitvoeren. Welke vragen beantwoordt je met welk onderzoek? Hoe ga je het onderzoek uitvoeren? Wie is de onderzoekspopulatie? Hoe zorg je dat je een representatief resultaat krijgt en hoe ga je jouw resultaten analyseren? Dat zijn vraagstukken die je in dit onderdeel moet gaan beantwoorden.

Bronvermeldingen in je plan van aanpak

Ook in je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak moet je, als je gebruikmaakt van externe bronnen, altijd op de juiste manier naar deze bronnen verwijzen. Veel hogescholen en universiteiten hanteren de richtlijnen die de American Psychological Association (APA) heeft opgesteld. Je dient zowel in de tekst correct naar bronnen te verwijzen als in de literatuurlijst.

Meer informatie over de APA stijl voor het aanbrengen van bronnen? Lees dan ons volgende artikel: 

Tips bij het maken van APA-verwijzingen

Scribbr biedt een handige APA generator aan waarmee je jouw bronvermeldingen op de juiste wijze kunt verwerken.

Hulp nodig bij je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak?

Vind je het lastig om je onderzoeksvraag helder te formuleren of de juiste literatuur en bronnen te vinden? Of is je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak al een paar keer afgewezen? Met de hulp van Jouw Scriptiecoach lever jij een onderzoeksvoorstel in dat voldoet aan de eisen van je opleiding.

Wil je direct hulp? Maak dan nu een afspraak voor een gratis adviesgesprek.

Over Jouw Scriptiecoach

Bij Jouw Scriptiecoach vind je scriptiebegeleiding voor alle denkbare opleidingen. In Nederland en Vlaanderen staan onze scriptiebegeleiders voor je klaar voor hulp op locatie of online. Voor leerproblemen of een functiebeperking hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis. Loop je ergens tegenaan bij het schrijven van je scriptie, neem dan onderaan deze pagina contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Meer weten? Ga direct naar:

Dit bericht werd geschreven door:

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast is Linda de oprichtster en eigenaresse van Jouw Scriptiecoach. Naast Jouw Scriptiecoach heeft Linda haar eigen marketingadviesbureau. Voor verschillende opdrachtgevers voert Linda marketingopdrachten uit zoals…

Lees verder...