Scriptiehulp hbo studenten

Wanneer je een hbo-scriptie (bachelor of master) gaat schrijven, sta je aan het begin van een intensief traject. Je moet vaak je afstudeerstage combineren met het schrijven van een scriptie of het uitvoeren van ontwerpgericht onderzoek, en dat kost veel tijd. Als hbo-student heb je daarnaast te maken met verschillende belangen die je goed moet kunnen managen, maar je grootste belang is natuurlijk het behalen van je hbo-diploma. Daarvoor moet je je hbo-scriptie succesvol afronden. Je opdrachtgever verwacht een bruikbaar en praktisch advies, en je opleiding wil dat je scriptie voldoet aan de gestelde eisen. Bovendien heb je als hbo-student vaak te maken met het gegeven dat er steeds minder tijd is voor persoonlijke begeleiding vanuit de opleiding.

Het kan dan fijn zijn om met een ervaren scriptiecoach te sparren, die een brug kan slaan tussen praktijk en theorie, zodat je een scriptie oplevert waar alle partijen tevreden mee zijn.

02072024 Scriptiehulp hbo studenten

Waar kunnen wij jou bij helpen?

Scriptiehulp als je gaat starten met je hbo-scriptie

Als je begint met het schrijven van je hbo-scriptie, heb je eerst een GO nodig vanuit je opleiding. Daarom schrijf je jouw onderzoeksvoorstel, onderzoeksplan of plan van aanpak. In dit plan beschrijf je wat je wilt onderzoeken en het is vaak belangrijk om dit te baseren op vooronderzoek, zodat je de noodzaak van je onderzoek al hebt bepaald. De probleemoriëntatie is een belangrijk onderdeel om tot een afgebakend onderwerp voor je onderzoek te komen. Onze scriptiebegeleiders kunnen je helpen bij de probleemoriëntatie en het afbakenen van je onderzoek, zodat je later niet vastloopt in informatie.

Scriptiehulp als je jouw hbo-scriptie moet herkansen

Soms slaag je niet in één keer voor je afstuderen en moet je je hbo-scriptie herkansen. Vaak ligt het probleem dan in het feit dat je onderzoek te breed is, de structuur en rode draad ontbreken, of dat je conclusies en aanbevelingen te veel op een globaal niveau zijn, waardoor de praktische toepasbaarheid voor je opdrachtgever niet voldoende is. Soms is de aanleiding en probleemanalyse niet goed uitgevoerd, waardoor je onderzoeksvraag uit de lucht valt. Wij kunnen je helpen om je scriptie te herstructureren en te schrappen wat niet relevant is voor je onderzoek. Ook zorgen we ervoor dat je een scriptie oplevert die aansluit bij de eisen van je opleiding en die concreet toepasbaar is voor je opdrachtgever.

Scriptiehulp bij het schrijven van de hbo-scriptie

Wij bieden scriptiebegeleiding en hulp bij het schrijven van je hbo-scriptie. Dat kan voor het gehele traject, maar uiteraard ook bij een specifiek onderdeel waar je extra ondersteuning bij nodig hebt. Zo kunnen we je helpen bij:

  • De probleemoriëntatie
  • Het formuleren van je onderzoeksvraag
  • Het bronnen- en literatuuronderzoek
  • Het opzetten van je onderzoek en het onderbouwen van je methode
  • Statistiek en het verwerken en analyseren van je resultaten (zowel kwalitatief als kwantitatief, inclusief SPSS)
  • Structuur, rode draad en leesbaarheid
02072024 Scriptiehulp hbo studenten midden

Scriptiehulp bij statistiek en onderzoek

Wij kunnen jou helpen met allerlei onderzoeksvraagstukken. Bij ons kan je overleggen welk onderzoekstype het beste past bij jouw gekozen onderzoeksvraag. We ondersteunen je ook bij de keuze van de onderzoeksmethode. Vaak schrijft jouw opleiding een specifiek type onderzoek voor, maar het is vooral belangrijk dat dit type onderzoek ook jouw onderzoeksvraag kan beantwoorden. Daarnaast kunnen wij jou helpen bij het vormgeven van jouw onderzoek, het opstellen van de enquête en het identificeren van de variabelen die hierbij worden betrokken. Ook kunnen wij jou helpen bij het transcriberen en coderen van jouw kwalitatieve resultaten, en deze vervolgens correct verwerken in jouw resultaten. En als je aan de slag gaat met statistiek en jouw analyses uitvoert in SPSS, Stata, R of Phyton, ben je bij ons ook aan het juiste adres.

Scriptiehulp als je jouw hbo-scriptie wilt laten nakijken

Vaak krijg je tijdens je afstudeerperiode feedbackmomenten vanuit je opleiding. We begrijpen dat je het soms moeilijk vindt om deze feedback op te volgen. Onze scriptiebegeleiders kunnen je hbo-scriptie controleren en je helpen om de feedback te verwerken, zodat je document alsnog aan de eisen van je opleiding voldoet. Wij lezen je document aan de hand van de ontvangen feedback, kijken naar de structuur en rode draad, en plaatsen opmerkingen in de kantlijn met praktische tips en aanwijzingen, zodat je zelf de feedback kunt verwerken.

Scriptiehulp bij een functiebeperking, diagnose of leerprobleem

Jouw Scriptiecoach werkt samen met een team van gespecialiseerde scriptiebegeleiders die ervaring hebben in het begeleiden van hbo-studenten met een functiebeperking of diagnose, zoals ADD, ADHD, TOS, autisme, dyscalculie en dyslexie. Ze zijn ook bekend met problemen zoals uitstelgedrag, soggen en faalangst. Deze scriptiebegeleiders kunnen jou helpen om meer overzicht en focus te krijgen, minder hoge eisen aan jezelf te stellen en je begeleiden om op tijd af te studeren.

Waarom een scriptiebegeleider van Jouw Scriptiecoach?

Jouw Scriptiecoach biedt efficiënte inhoudelijke scriptiebegeleiding bij het schrijven van je onderzoeksvoorstel of scriptie. Onze aanpak is vooral praktisch ingesteld. We kijken altijd naar de aanleiding en het probleem van jouw opdrachtgever. Hierdoor zorgen we ervoor dat je scriptieonderwerp goed afgebakend wordt, zodat je resultaten, conclusies en aanbevelingen ook echt toegevoegde waarde hebben voor je opdrachtgever. Uiteraard houden we ook rekening met de eisen die je opleiding stelt aan je scriptie. Je kunt ons dan ook zien als de bemiddelaar tussen de theorie (jouw opleiding) en de praktijk (jouw opdrachtgever). Met praktische tips en advies zorgen wij ervoor dat je voortgang blijft maken en zo snel mogelijk kunt afstuderen.

Onze scriptiebegeleiders hebben ervaring met diverse opleidingen. De scriptiebegeleiders van Jouw Scriptiecoach helpen je met je onderzoeksvoorstel, onderzoeksplan, plan van aanpak en scriptie. Wij begeleiden studenten die een voltijd-, deeltijd- of duale hbo-opleiding volgen, of hun studie combineren met werk. Je hebt zelf de keuze of je online of op locatie begeleid wilt worden. Wij begeleiden studenten door heel Nederland en België, dus er is altijd wel een locatie bij jou in de buurt. Je maakt zelf afspraken met jouw scriptiebegeleider over wanneer en hoe vaak je scriptiebegeleiding wilt.

Tot slot kunnen we je ook helpen bij de voorbereiding van je verdediging, zodat je goed voorbereid bent op de situatie.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je hbo-scriptie?

Neem dan contact op met onze scriptiebegeleiders voor een vrijblijvend en gratis adviesgesprek. Wij helpen je graag!

Loading...