07 februari 2020

Waar moet je op letten als je een scriptie Psychologie gaat schrijven?

Binnen de psychologie wordt er vooral onderzoek gedaan naar individueel gedrag, veelal is dit gericht op het brein, gedrag en bewustzijn. Het empirisch onderzoek is meestal kwantitatief van aard, waarbij er veel gebruik wordt gemaakt van SPSS. Maar ook kwalitatief onderzoek komt veel voor bij het maken van een scriptie psychologie, hierbij ga je juist op zoek naar bepaalde inzichten of ervaringen. Als je gaat afstuderen en een scriptie voor psychologie gaat schrijven geldt er vaak een standaard format dat je aan dient te houden. In dit artikel krijg jij tips die je kunt toepassen op je scriptie psychologie.

Begin met je onderzoeksvoorstel

Het schrijven van je scriptie begint vaak met het schrijven van je onderzoeksvoorstel. En dat begint uiteraard met het kiezen van een onderwerp wat je heel erg aanspreekt of waarin je je wil specialiseren.  Het kan handig zijn om hiervoor de literatuur in te duiken om tot een geschikt onderwerp te komen. Vaak moet je onderwerp wel actueel zijn om hierover voldoende bronnen te kunnen vinden. Vervolgens beschrijf je jouw onderwerp samen met de hypotheses die je stelt en maak je een conceptueel model. Hiervoor doe je al veel literatuur en bronnenonderzoek om te komen tot de juiste onderzoeksvraag. Begin dus vooral aan het begin met het lezen van artikelen en literatuur en schrijf je bevindingen alvast op.

Zorg voor een heldere onderbouwing van je onderzoek

Als je akkoord hebt gekregen op je onderzoeksvoorstel kun je beginnen met je onderzoek. Zorg dat je je onderzoeksmethode goed op papier zet. Je kunt kiezen uit verschillende onderzoeksmethoden zoals kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Vergeet daarbij niet om in te gaan op de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek. Juist bij Psychologie is het heel belangrijk dat je je onderzoeksmethode en keuzes die je maakt goed verantwoordt en onderbouwd. En daarnaast moet je ook aangeven hoe je de resultaten verwerkt en daarmee dus betrouwbare en valide resultaten verkrijgt.

Schrijf een heldere discussie

Ook een berucht onderdeel als je een scriptie Psychologie schrijft, de discussie, wat heb je gevonden en wat heeft je onderzoek aan extra inzicht opgeleverd? Erg belangrijk, welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen jouw resultaten en bestaande literatuur? Welke adviezen voor vervolgonderzoek geef je mee? In dit hoofdstuk verbind je alles aan elkaar en ga je echt je resultaten interpreteren en wat dit betekent. Dit gaat dus verder dan alleen het beantwoorden van je onderzoeksvraag, je moet laten zien dat je oorzaak en gevolg kunt beredeneren en hier een standpunt over kunt formuleren.

Gebruik de juiste bronvermeldingen

Als je een scriptie psychologie schrijft is het belangrijk dat je je bronnen en literatuur die je hebt toegepast zorgvuldig verwerkt in je scriptie, zowel in de tekst als in de literatuurlijst. Veel hogescholen en universiteiten gebruiken hiervoor de APA-norm of APA-stijl. Dit zorgt ervoor dat je op een logische en objectieve manier de informatie presenteert aan de lezer.

Liever begeleiding van iemand uit het werkveld?

In de praktijk merken wij dat studenten zich verliezen in de hoeveelheid literatuur en dat het moeilijk is om relevante artikelen goed te doorgronden. Ook is het vaak lastig om de rode draad te vinden en uit alle informatie een heldere discussie te schrijven. Zo helpen Bente Wepster, Lisa van Mierlo en Raqib Joeman je naar de eindstreep als je een scriptie Psychologie gaat schrijven.

Jouw Scriptiecoach helpt jaarlijks vele psychologiestudenten (zowel Hbo Toegepaste Psychologie als ook Wo bachelor- en master Psychologie). Je krijgt bij Jouw scriptiecoach dan ook hulp van ervaren scriptiebegeleiders die zelf een master psychologie hebben afgerond of gepromoveerd zijn. Wij geven scriptiehulp van A tot Z. Zo begeleiden wij je zowel inhoudelijk als ook op het academisch schrijven, gemotiveerd blijven en het op tijd afronden van je scriptie.

Onze begeleiders hebben ervaring in het werkveld en kunnen je dus ook helpen als je een scriptie schrijft op het vlak van klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, forensische psychologie, medische psychologie, neuropsychologie, sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, een research master of een ander specialisme. In een gratis adviesgesprek stellen wij je behoefte vast en kunnen we je ook adviseren welke begeleider je het beste kan helpen vanuit haar/zijn expertise.

Wil je weten hoe we je kunnen helpen? Maak dan nu een afspraak voor een gratis adviesgesprek.

Over Jouw Scriptiecoach

Jouw Scriptiecoach biedt studenten door heel Nederland en Vlaanderen ondersteuning en support bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, plan van aanpak en scriptie. Je kunt bij ons zowel online scriptiebegeleiding als scriptiebegeleiding op locatie kiezen.

We kunnen je helpen bij onderstaande hulpvragen:

  • Scriptiebegeleiding in de breedste zin van het woord. Of je nu gaat beginnen, vastgelopen bent en geen overzicht meer hebt. Samen met jou onderzoeken we hoe we je weer in beweging krijgen;
  • Als je gaat starten met je scriptie en wilt sparren over je onderzoeksrichting;
  • Als je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie is afgekeurd of als je gaat herkansen;
  • Als je een check wilt op taal, structuur en gebruikte bronnen;
  • Als je hulp wilt bij het uitvoeren of verwerken van de resultaten van je kwantitatieve onderzoek (SPSS en Stata);
  • Als je uitstelt, last hebt van faalangst of bij een diagnose als ADHD, ADD, dyslexie en/of autisme. Hiervoor hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis.

Onderaan deze pagina kun je direct contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.