03 mei 2023

Is je scriptie schrijven met ChatGPT verstandig?

Sinds ChatGPT-3 in november is gelanceerd neemt het gebruik ervan enorme vlucht. Inmiddels is zijn opvolger GPT-4 al beschikbaar, wat aantoont in welke snelheid de technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) zich ontwikkelt. Het is dan ook niet raar dat ook studenten hun weg hebben gevonden naar ChatGPT. Alleen wordt er ook misbruik gemaakt van de tool, en dat kan ervoor zorgen dat je document aangemerkt wordt als plagiaat en zelfs kan zorgen dat je geschorst wordt om af te mogen studeren.

Even kort: wat is ChatGPT?

ChatGPT is een chatbot die complete teksten voor je kan schrijven op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Deze teksten zijn gedetailleerd en bijna niet te herkennen als tekst van een robot. De chatbot haalt zijn informatie uit de data die beschikbaar is op het internet. Iedereen kan het (nu nog) gratis gebruiken. Daarnaast geeft de bot niet alleen zoekresultaten zoals Google, de chatbot kan ook opdrachten uitvoeren aan de hand van slimme prompts.

Is het gebruik van ChatGPT plagiaat?

Veel hogescholen en universiteiten zijn nog zoekende als het gaat om het gebruik van ChatGPT. Vaak ontbreekt nu een helder beleid en spelregels. In de regel zien opleidingen het gebruik van ChatGPT bij het schrijven van een scriptie als plagiaat en zelfs fraude. Op dit moment zijn teksten die met behulp van ChatGPT zijn geschreven te herkennen door onderstaande beperkingen:

 • Teksten die gegenereerd zijn met kunstmatige intelligentie bevatten in de meeste gevallen geen bronvermelding. Dat is lastig omdat je bij iedere scriptie gebruik moet maken van bronvermeldingen. Als je niet weet welke bronnen gebruikt zijn om de tekst te genereren kun je hier ook lastig naar verwijzen.
 • De chatbot schrijft ook niet foutloos; kromme zinnen en rare interpuncties komen bijvoorbeeld veel voor. Ook komt herhaling van stukken tekst voor. Je teksten moet je dus sowieso goed checken op taalgebruik, kromme zinnen en herhaling. Ook verkeerde citaten komen voor bij gebruik van deze tool, waarbij een citaat niet klopt met een bron.
 • ChatGPT maakt ook gebruik van oudere bronnen waarmee de teksten gegenereerd worden. De tool maakt gebruikt van beschikbare informatie op het internet tot 2021. De informatie is daarmee verouderd en veel opleidingen hanteren als eis dat je actuele bronnen moet gebruiken (mits er geen actuele bron beschikbaar is).
 • De chatbot kan alleen teksten genereren op basis van informatie die al beschikbaar is. De tool kan niet zelf denken of nieuwe informatie genereren. En laat dat laatste nu juist een belangrijke eis zijn van veel opleidingsinstanties, dat je nieuwe kennis genereert.
 • ChatGPT put uit alle informatie van het internet. Ook daar zit een beperking in. De chatbot kan immers niet controleren of het wel echt waar is wat het opschrijft. Stel dat je een begeleider hebt vanuit je opleiding die expert is op dit gebied, dan kan je hierdoor in een lastige situatie belanden.
 • Bovendien geldt ook dat je opleiding al eerdere opdrachten voorbij heeft zien komen. Als je schrijfstijl dan ineens anders is dan kan je opleiding ook vermoedens hebben dat je niet zelf je tekst hebt geschreven.

Wat mag je als student met ChatGPT?

Zoals je hierboven al leest is het gebruik van ChatGPT bij je scriptie zeker niet zonder risico’s. En jij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je resultaat. Iedere hogeschool en universiteit stelt eisen aan je scriptie en als je gebruik maakt van AI dan begeef je jezelf op dun ijs als het gaat om bronnen die gebruikt zijn en die ook niet actueel genoeg zijn. Daarnaast kun je de chatbot niet vragen om je onderzoek uit te voeren (je kunt hoogstens slimme prompts geven). Literatuuronderzoek, desk research, kwalitatief en kwantitatief onderzoek, de interpretatie van je resultaten; al deze zaken zul je nog steeds zelf moeten doen. Daarmee genereer je immers nieuwe kennis en inzichten, wat ook een randvoorwaarde is vanuit je opleiding.

Kun je de chatbot dan helemaal niet gebruiken? Veel instanties vinden het goed als je de tool gebruikt bij het maken van je opdrachten. Maar wel alleen ter inspiratie. Soms is het lastig om te beginnen aan een opdracht of scriptie en dan kan de chatbot je zeker op weg helpen. Gebruik ChatGPT dan ook als hulpmiddel bijvoorbeeld om je onderzoek af te bakenen. Dat kan prima als inspiratie. Zorg wel dat je vervolgens zelf de tekst schrijft in je eigen woorden en ook de juiste bronnen kunt vermelden.

Komt mijn scriptie door de plagiaatscanner als ik ChatGPT gebruik?

Een scriptie of tekst die je genereert met ChatGPT is geen eigen origineel werk. Daarom is het gebruik ervan feitelijk fraude, want je dient zelf je document te schrijven. Komt een scriptie dan niet door de plagiaatchecker? De huidige plagiaatsoftware zal geen alarm slaan bij het indienen van een met ChatGPT gegeneerde tekst. Veelgebruikte plagiaatscanners zijn Ephorus en Turnitin. Deze tools scannen je scriptie op plagiaat door de inhoud te vergelijken met andere scripties, wetenschappelijke publicaties en diverse bronnen op het internet. De tekst die via ChatGPT wordt gegenereerd is in principe uniek. Dus ze zullen de ingeleverde tekst (nu nog) niet aanmerken als plagiaat.  Tot slot moet je altijd je bronnen vermelden en dat is lastig omdat je vaak niet weet welke bronnen door ChatGPT gebruikt zijn. Heb je gebruik van AI voor je teksten? Vermeldt dit dan als bron anders is het altijd plagiaat.

Wel of geen gebruik maken van ChatGPT voor mijn scriptie?

Uiteraard is het gebruik van ChatGPT altijd je eigen keuze. Wij adviseren echter de tool vooral te gebruiken als handig hulpmiddel. En nooit een volledig gegenereerde tekst klakkeloos in te leveren. Ook al is het moeilijk de tekst als een via kunstmatige intelligentie gegenereerde tekst te herkennen, nu zijn er nog te veel kinderziektes waar een ervaren examinator doorheen prikt. Zelfs ChatGPT geeft aan dat je scriptie door je zelf geschreven moet zijn en dat de tool je wel kan helpen. Dat vat eigenlijk alles samen😊.

Tot slot, hoe zit het met mijn privacy?

Privacy is ook een belangrijk issue, want de tool is nu nog gratis. Net zoals Spotify heeft de chatbot waarschijnlijk genoeg gebruikers nodig om uiteindelijk er ook commercieel beter van te worden. Bedenk daarom goed dat alles wat je deelt met ChatGPT wordt opgeslagen. Deel daarom nooit gevoelige of bedrijfsvertrouwelijke informatie.

En als ik wel hulp wil bij mijn scriptie?

Uiteraard kan dit ook! Onze scriptiebegeleiders:

 • Bieden je steun bij het schrijven van je scriptie;
 • Geven je handvatten om te komen tot een goede probleemanalyse (vaak de basis van iedere scriptie);
 • Hoe je komt tot een heldere ontwerpvraag voor je ontwerpgericht onderzoek;
 • Kunnen je helpen literatuur- en bronnenonderzoek voor je theoretisch kader;
 • Helpen je bij  je onderzoeksmethode (en onderbouwing);
 • De analyse van de resultaten (transcriberen, coderen of statistische analyse in Stata of SPSS);
 • Je conclusies, adviezen, discussie;
 • Helpen je bij het opzetten van je ontwerpgericht onderzoek en hoe je de stappen doorloopt (Empathize, Define, Ideate, Prototype & Test);
 • Je reflectie;
 • Het checken van je document op bronvermeldingen (APA en Juridische Leidraad);
 • Controle op taal, kromme zinnen en structuur;
 • De verdediging van je scriptie.

Vraag anders een gratis adviesgesprek aan en hoor direct hoe we je kunnen helpen!

Over Jouw Scriptiecoach

Jouw Scriptiecoach biedt studenten door heel Nederland en Vlaanderen ondersteuning en support bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, plan van aanpak en scriptie. Je kunt bij ons zowel online scriptiebegeleiding als scriptiebegeleiding op locatie kiezen.

We kunnen je helpen bij onderstaande hulpvragen:

 • Scriptiebegeleiding in de breedste zin van het woord. Of je nu gaat beginnen, vastgelopen bent en geen overzicht meer hebt. Samen met jou onderzoeken we hoe we je weer in beweging krijgen;
 • Als je gaat starten met je scriptie en wilt sparren over je onderzoeksrichting;
 • Als je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie is afgekeurd of als je gaat herkansen;
 • Als je een check wilt op taal, structuur en gebruikte bronnen;
 • Als je hulp wilt bij het uitvoeren of verwerken van de resultaten van je kwantitatieve onderzoek (SPSS en Stata);
 • Als je uitstelt, last hebt van faalangst of bij een diagnose als ADHD, ADD, dyslexie en/of autisme. Hiervoor hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis.

Onderaan deze pagina kun je direct contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit bericht werd geschreven door:

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast is Linda de oprichtster en eigenaresse van Jouw Scriptiecoach. Naast Jouw Scriptiecoach heeft Linda haar eigen marketingadviesbureau: Hovestad Marketing en Strategie BV. Voor verschillende opdrachtgevers…

Lees verder...