Aandachtspunten bij het schrijven van je inleiding

Je inleiding is een essentieel onderdeel van je scriptie. Dit is het meestal het eerste onderdeel wat gelezen wordt door je scriptiebegeleider of je tweede beoordelaar. Het is goed om bij je inleiding een bepaalde indeling te gebruiken die meteen de rode draad weergeeft. In dit artikel geven we je tips voor de opbouw van de inleiding.

Stappenplan voor de inleiding

Check de eisen vanuit jouw opleiding

De inleiding is het hoofdstuk wat vaak erg onderschat wordt terwijl dit letterlijk het fundement vorm van de uitgangspunten waarop jij je onderzoek doet en je scriptie gaat schrijven. Check dus als eerste wat je opleiding zelf voorschrijft en welke onderdelen zij minimaal terug willen zien in je inleiding. Je kunt hiervoor de afstudeerhandleiding van de opleiding doorlezen (of het beoordelingsformulier). Daarnaast kun je ook in de kennisbank van je opleiding een aantal scripties die zijn goedgekeurd erbij pakken en kijken welke onderdelen steeds voorkomen in de inleiding zodat je dit als kapstok kunt gebruiken.

Belangrijk onderdeel van de inleiding: Noem de aanleiding!

Iedere inleiding moet vermelden wat de exacte aanleiding is van je scriptie. Dit komt vaak na een korte introductie van je opdrachtgever waarbij je toe trechtert naar de aanleiding. Bijvoorbeeld, organisatie X wil groeien en heeft geen marketingplan. Dat is dan wel de aanleiding maar het waarom wordt dan nog onvoldoende beantwoordt. Waarom heeft deze organisatie een marketingplan nodig? Wat is de commerciële ‘pijn’ van deze aanleiding? Staat de omzet wellicht onder druk? Vraag hier ook echt op door bij je opdrachtgever. Wij schreven al eerder een artikel dat goede voorbereiding essentieel is. Stel deze vragen dus ook in de intake met je opdrachtgever. Als bijvoorbeeld een specifiek product niet voldoende verkocht wordt kunnen verschillende variabelen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan concurrentie die toeneemt of een product wat qua functionaliteiten verouderd is en niet meer aansluit op de wensen van de klant.

Onderbouw het probleem

Het is belangrijk het probleem te onderbouwen vanuit zowel de interne als externe context. Hiervoor ga je vooronderzoek doen. Je hebt gesprekken met je opdrachtgever en verzamelt via desk research al informatie. Vervolgens beschrijf je hier wat nu echt het probleem is en welke kennis mist binnen de organisatie om het probleem op te kunnen lossen. Vaak is dit onderdeel het allerbelangrijkste. Het zorgt ervoor dat je keuzes gaat maken en je onderwerp gaat afbakenen.

Noem het onderzoeksdoel, waarom ga je dit onderzoek doen?

Je hebt een heldere probleemschets nodig om een onderzoeksdoel te formuleren. In het onderzoeksdoel benoem je welk inzicht je gaat geven. Bijvoorbeeld in het voorbeeld van het marketingplan, stel dat blijkt dat je opdrachtgever geen kennis heeft van de doelgroep, dat is dat dus feitelijk de kennis die mist, dat is dan je onderzoeksdoel.

Geef aan wat de relevantie is van jouw onderzoek

Wat is de wetenschappelijke en praktische relevantie van je onderzoek? Bij wo scripties is de wetenschappelijke relevantie belangrijk. Hier kun je de relevantie onderbouwen door wetenschappelijke artikelen te citeren en te combineren. Bij hbo scripties zal de wetenschappelijke relevantie lastiger aan te tonen zijn. Maar hier is juist de praktische relevantie belangrijk. Wat heeft je opdrachtgever aan je onderzoek?

Voeg een leeswijzer toe

Hierin beschrijf je hoe je scriptie is opgebouwd en wat de lezer in welk hoofdstuk kan teruglezen.

Overige tips

  • Zet je hoofd- en deelvragen in je inleiding, als je hier geen apart hoofdstuk aan gaat wijden. Let op: de begrippen probleemstelling, hoofdvraag, centrale onderzoeksvraag en doelstelling worden vaak door elkaar gebruikt. Niet alle hogescholen én universiteiten zijn eenduidig over de definities van deze begrippen. Controleer goed welke begrippen jouw opleiding gebruikt.
  • Beschrijf kort hoe je het onderzoek gaat aanpakken, wat ga je concreet doen?

Wil je hulp bij de inleiding?

Soms kan het helpen om even met een externe scriptiebegeleider te sparren die inhoudelijke kennis heeft van jouw markt of expertise van het onderwerp waar je over wilt schrijven. Onze scriptiebegeleiders helpen je dan graag. Je kunt eenvoudig een gratis adviesgesprek inplannen via onderstaand formulier. Wij nemen dan snel contact met je op!