05 oktober 2018

Aandachtspunten bij het schrijven van je inleiding

Je inleiding is een essentieel onderdeel van je scriptie. Dit is het meestal het eerste onderdeel wat gelezen wordt door je scriptiebegeleider of je tweede beoordelaar. Het is goed om bij je inleiding een bepaalde indeling te gebruiken die meteen de rode draad weergeeft. In dit artikel geven we je tips voor de opbouw van de inleiding.

Stappenplan voor de inleiding

Check de eisen vanuit jouw opleiding

De inleiding is het hoofdstuk wat vaak erg onderschat wordt terwijl dit letterlijk het fundement vorm van de uitgangspunten waarop jij je onderzoek doet en je scriptie gaat schrijven. Check dus als eerste wat je opleiding zelf voorschrijft en welke onderdelen zij minimaal terug willen zien in je inleiding. Je kunt hiervoor de afstudeerhandleiding van de opleiding doorlezen (of het beoordelingsformulier). Daarnaast kun je ook in de kennisbank van je opleiding een aantal scripties die zijn goedgekeurd erbij pakken en kijken welke onderdelen steeds voorkomen in de inleiding zodat je dit als kapstok kunt gebruiken. In de HBO Kennisbank vind je maar liefst meer dan 60.000 publicaties van lectoren, docent-onderzoekers en studenten van hogescholen.

Belangrijk onderdeel van de inleiding: Noem de aanleiding!

Iedere inleiding moet vermelden wat de exacte aanleiding is van je scriptie. Dit komt vaak na een korte introductie van je opdrachtgever waarbij je toe trechtert naar de aanleiding. Bijvoorbeeld, organisatie X wil groeien en heeft geen marketingplan. Dat is dan wel de aanleiding alleen het waarom wordt dan onvoldoende beantwoordt. Waarom heeft deze organisatie een marketingplan nodig? Wat is de commerciële ‘pijn’ van deze aanleiding? Staat de omzet wellicht onder druk?

Vraag hier ook echt op door bij je opdrachtgever. Wij schreven al eerder een artikel dat goede voorbereiding essentieel is. Stel deze vragen dus ook in de intake met je opdrachtgever. Een handige tool hiervoor is het 6W-model van Ferrel. Als bijvoorbeeld een specifiek product niet voldoende verkocht wordt kunnen verschillende variabelen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan concurrentie die toeneemt of een product wat qua functionaliteiten verouderd is en niet meer aansluit op de wensen van de klant.

Onderbouw het probleem

Het is belangrijk het probleem te onderbouwen vanuit zowel de interne als externe context. Veel opleidingen willen dat je een probleemanalyse uitvoert om te komen tot een heldere afgebakende probleemstelling. Hiervoor ga je vooronderzoek doen. Je hebt gesprekken met je opdrachtgever en verzamelt via desk research alvast relevante informatie. Vervolgens beschrijf je hier wat nu echt het probleem is en welke kennis mist binnen de organisatie om het probleem op te kunnen lossen. Vaak is dit onderdeel het allerbelangrijkste. Het zorgt ervoor dat je keuzes gaat maken en je onderwerp gaat afbakenen.

Noem het onderzoeksdoel, waarom ga je dit onderzoek doen?

Je hebt een heldere probleemschets nodig om een onderzoeksdoel te formuleren. In het onderzoeksdoel benoem je welk inzicht je gaat geven. Als we kijken naar het voorbeeld van het marketingplan en je hebt vastgesteld in je probleemanalyse dat de organisatie eigenlijk onvoldoende weet van wat haar doelgroep verwacht, dat is dat dus feitelijk de kennis die mist. Je onderzoek moet dan inzicht geven in de wensen en behoeften van de doelgroep, dat is dan je onderzoeksdoel.

Geef aan wat de relevantie is van jouw onderzoek

Wat is de wetenschappelijke en praktische relevantie van je onderzoek? Bij master en universitaire scripties is de wetenschappelijke relevantie belangrijk. Hier kun je de relevantie onderbouwen door wetenschappelijke artikelen te citeren en te combineren. Bij hbo en bachelor scripties zal de wetenschappelijke relevantie lastiger aan te tonen zijn. Maar hier is juist de praktische relevantie belangrijk. Wat heeft je opdrachtgever aan je onderzoek?

Voeg een leeswijzer toe

In de leeswijzer beschrijf je hoe jouw scriptie is opgebouwd en wat de lezer in welk hoofdstuk kan teruglezen.

Overige tips

  • Zet je hoofdvraag en deelvragen in je inleiding als je hier geen apart hoofdstuk aan gaat wijden. Let op! De begrippen probleemstelling, hoofdvraag, centrale onderzoeksvraag en doelstelling worden vaak door elkaar gebruikt. Niet alle hogescholen én universiteiten zijn eenduidig over de definities van deze begrippen. Controleer goed welke begrippen jouw opleiding gebruikt.
  • Beschrijf ook kort hoe je het onderzoek gaat aanpakken, wat ga je concreet doen?

Wil je hulp bij de inleiding?

Soms kan het helpen om even met een externe scriptiebegeleider te sparren die inhoudelijke kennis heeft van jouw markt of expertise van het onderwerp waar je over wilt schrijven. Onze scriptiebegeleiders helpen je dan graag.

Maak direct een afspraak voor een gratis adviesgesprek.

Over Jouw Scriptiecoach

Jouw Scriptiecoach biedt studenten door heel Nederland en Vlaanderen ondersteuning en support bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, plan van aanpak en scriptie. Je kunt bij ons zowel online scriptiebegeleiding als scriptiebegeleiding op locatie kiezen.

We kunnen je helpen bij onderstaande hulpvragen:

  • Scriptiebegeleiding in de breedste zin van het woord. Of je nu gaat beginnen, vastgelopen bent en geen overzicht meer hebt. Samen met jou onderzoeken we hoe we je weer in beweging krijgen;
  • Als je gaat starten met je scriptie en wilt sparren over je onderzoeksrichting;
  • Als je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie is afgekeurd of als je gaat herkansen;
  • Als je een check wilt op taal, structuur en gebruikte bronnen;
  • Als je hulp wilt bij het uitvoeren of verwerken van de resultaten van je kwantitatieve onderzoek (SPSS en Stata);
  • Als je uitstelt, last hebt van faalangst of bij een diagnose als ADHD, ADD, dyslexie en/of autisme. Hiervoor hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis.

Onderaan deze pagina kun je direct contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit bericht werd geschreven door:

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast is Linda de oprichtster en eigenaresse van Jouw Scriptiecoach. Naast Jouw Scriptiecoach heeft Linda haar eigen marketingadviesbureau: Hovestad Marketing en Strategie BV. Voor verschillende opdrachtgevers…

Lees verder...