Aandachtspunten bij het schrijven van je inleiding

Je inleiding is een essentieel onderdeel van je scriptie. Dit is het meestal het eerste onderdeel wat gelezen wordt door je scriptiebegeleider of je tweede beoordelaar. Het is goed om bij je inleiding een bepaalde indeling te gebruiken die meteen de rode draad weergeeft.

Uiteraard is het raadzaam om ook te kijken wat jouw opleiding hierin adviseert. Vaak verschilt dit per opleiding. Mijn advies is dan ook om goed je afstudeerhandleiding van de opleiding door te lezen (of het beoordelingsformulier). Daarnaast kun je ook in de kennisbank van je opleiding een aantal scripties die zijn goedgekeurd erbij pakken en zo een indeling maken.

Aanleiding

Wat is de exacte aanleiding van je scriptie? Waarom heb je dit onderwerp gekozen? Dat kan zijn omdat je hier affiniteit mee hebt of omdat je ziet dat het een actueel thema is. Maak het onderwerp vervolgens concreet door te linken aan je opdrachtgever. Wie is je opdrachtgever en wat is het probleem van je opdrachtgever? En in welke context speelt dit probleem? Denk hierbij outside in.

Als bijvoorbeeld een specifiek product niet voldoende verkocht wordt kunnen verschillende variabelen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan concurrentie die toeneemt of een product wat qua functionaliteiten verouderd is en niet meer aansluit op de wensen van de klant.

Relevantie

Wat is de wetenschappelijke en praktische relevantie van je onderzoek? Bij wo scripties is de wetenschappelijke relevantie belangrijk. Hier kun je de relevantie onderbouwen door wetenschappelijke artikelen te citeren en te combineren. Bij hbo scripties zal de wetenschappelijke relevantie lastiger aan te tonen zijn. Maar hier is juist de praktische relevantie belangrijk. Wat heeft je opdrachtgever aan je onderzoek?

Overige punten

  • Voeg een leeswijzer toe. Hierin beschrijf je hoe je scriptie is opgebouwd en wat de lezer in welk hoofdstuk kan teruglezen.
  • Zet je hoofd- en deelvragen in je inleiding, als je hier geen apart hoofdstuk aan gaat wijden. Let op: de begrippen probleemstelling, hoofdvraag, centrale onderzoeksvraag en doelstelling worden vaak door elkaar gebruikt. Niet alle hogescholen én universiteiten zijn eenduidig over de definities van deze begrippen. Controleer goed welke begrippen jouw opleiding gebruikt.
  • Beschrijf kort hoe je het onderzoek gaat aanpakken, wat ga je concreet doen?