Coaching NIMA B marketing

Volg je een opleiding NIMA B (Businessmarketing, Consumermarketing, Digital Marketing) bij SRM, ISBW, NCOI, ICM of Frankwatching en ga je beginnen met je marketingplan voor het NIMA B examen? Of ben je al begonnen en helaas gezakt? Onze coaches zijn goed op de hoogte van de scriptie eisen en competenties zoals deze gesteld worden door het NIMA. Zo hebben wij al meerdere NIMA B studenten succesvol naar de eindstreep mogen begeleiden (zie ook onze reviews). Daarnaast hebben wij ruime ervaring met het schrijven van een marketingplan en de verdediging bij het NIMA.

NIMA B Digital Marketing

Als je een plan gaat schrijven voor NIMA Marketing B en je hebt gekozen voor Digital Marketing als afstudeerrichting dan ga je een online marketingplan schrijven. Maar let op: het is voor NIMA niet alleen de bedoeling dat je een online plan schrijft op operationeel niveau, je moet ook een goede analyse kunnen opleveren die toe trechtert naar het probleem wat speelt binnen de organisatie. Vaak merken wij in de praktijk dat het operationele plan niet het probleem is, maar dat het ‘probleem’ uit de lucht komt vallen. Of dat de financiële onderbouwing onvoldoende is om het plan te kunnen realiseren. Of dat de periode die is gekozen gericht is op alleen de korte termijn.

Wij helpen je met het goed afbakenen van je onderwerp, het op de juiste manier uitvoeren van de interne en externe analyse zodat je gericht naar het probleem komt en vandaar naar de operationele uitwerking met de juiste segmentatie, targeting en positioning, marketingmix, acties en financiële onderbouwing. Wij zijn ook goed op de hoogte van de theorie en modellen die je bij NIMA Marketing B Digital kunt toepassen.

NIMA B Consumer marketing

Je kunt ook als afstudeerrichting kiezen voor Consumer marketing. De eisen van het marketingplan wat je oplevert voor het NIMA gericht op consumenten verschilt van Digital marketing en Business marketing. Bij Consumer marketing kies je al een specifiek uitgangspunt in de organisatie, maar dat moet je nog wel onderbouwen door een interne en externe analyse. Je analyse is daarmee veel meer afgebakend en dat kan soms lastig zijn als je je in een markt bevindt waar relatief weinig informatie beschikbaar is. Daarnaast voer je ook zelf onderzoek uit bij de doelgroep om te kijken wat nu de specifieke wensen en behoeften zijn van deze doelgroep. Vervolgens ga je al je bevindingen uitwerken in een operationeel plan, ook hier spelen een juiste segmentation, targeting en positioning een rol, evenals de marketingmix, het actieplan en de financiële onderbouwing.

NIMA B Business marketing

Als je kiest voor Business marketing is het helder dat je doelgroep B2B is, maar let op: het NIMA hanteert ook voor Business marketing weer andere richtlijnen. Zo speelt acquisitie een belangrijke rol in de uitwerking van je operationeel plan. Ook hier ga je eerst het probleem in kaart brengen door een grondige analyse om vervolgens te komen tot de juiste operationele uitwerking. Vaak merken wij dat organisaties die zich richten op het B2B segment relatief weinig weten van hun zakelijke klanten, deze kennis is wel binnen de organisatie beschikbaar, maar niet in de zogenoemde CRM systemen. Daarnaast zien wij dat de acquisitie binnen het B2B segment ook aan verandering onderhevig is, tegenwoordig kun je niet meer met tig vertegenwoordigers op pad gaan en kopjes koffie drinken om op deze manier opdrachten binnen te halen.

Ook bij Business marketing speelt online een steeds belangrijkere rol. Wat overigens voor veel organisaties nog een uitdaging is. In de operationele uitwerking zitten vooral de grote verschillen in hoe je segmenteert, een doelgroepkeuze maakt voor de te bewerken segmenten en jezelf positioneert. Je moet immers een zakelijke segmentatie aanhouden. En tot slot is ook hier de financiële onderbouwing heel belangrijk.

Onze coaches

Jouw Scriptiecoach werkt met een team ervaren Marketing NIMA B coaches die jou zowel inhoudelijk kunnen ondersteunen bij het schrijven van jouw marketingplan, als op structuur en proces. Al onze coaches hebben ervaring met de eisen zoals het NIMA deze stelt en kunnen je zowel helpen bij het schrijven van jouw plan als voorbereiding op de presentatie. Daarnaast hebben alle coaches relevante werkervaring, zij zijn allemaal werkzaam als consultant.

Voor het schrijven van een plan ontvang je van ons een handige syllabus waarin staat hoe je jouw plan kunt opbouwen. Daarnaast werken wij met een aantal persoonlijke contactmomenten waarbij je feedback krijgt op je plan. Tot slot plannen wij altijd een aparte sessie in nadat je jouw plan hebt ingeleverd bij het NIMA. Daarin bespreken we jouw presentatie, kijken we naar de opbouw van het document en bereiden we jouw voor op kritische vragen. Op deze manier ga je goed voorbereidt op voor jouw examen.

Onze werkwijze

Nadat je een gratis adviesgesprek hebt aangevraagd en we hebben vastgesteld welke NIMA coach het beste bij jouw onderwerp past, beginnen we eerst met een zogenaamde 0-opdracht, je zet je uitgangspunten op papier en stuurt deze naar jouw coach. Vervolgens spreken jullie het onderwerp telefonisch door om te kijken hoe je jouw analyse het beste kunt aanvliegen. Vaak maak je daarna meteen ook afspraken om elkaar face to face te ontmoeten. Dat is veelal op locatie bij de coach zelf.

In totaal spreek je gemiddeld 3x af op locatie, als je jouw interne en externe analyse hebt afgerond, als je jouw operationeel plan hebt afgerond en als je opgaat voor verdediging van jouw plan bij het NIMA. Onze ervaring is dat dit voldoende is om een scriptie op te leveren die geheel aansluit bij de NIMA eisen en voorwaarden.

Een overzicht van al onze locaties waar we op locatie begeleiden vind je op deze pagina.

Onze tarieven

Voor begeleiding bij NIMA opleidingen hanteren wij onze reguliere tarieven. Nadat je een telefonische intake hebt aangevraagd kunnen wij een inschatting maken van het benodigd aantal uur. Vervolgens kun je direct de uren online bestellen.Wij hanteren voor deeltijdstudenten hetzelfde tarief als reguliere studenten en de tarieven zijn ook vrijgesteld van btw. Betaalt je werkgever, kun je jouw persoonsgebonden budget inzetten of ben je zelfstandig ondernemer? Dan is het ook mogelijk om een factuur op naam te ontvangen zodat je de kosten kunt declareren, door je werkgever kunt laten betalen of als kosten op te voeren bij de belastingdienst. Informeer naar de mogelijkheden.

Harry Steenkamp

Harry Steenkamp

Scriptiebegeleider Harry Steenkamp is een ervaren scriptiecoach die jou kan helpen bij jouw onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van je scriptie of je herkansing. Zelf heeft Harry een studie…

Volledig profiel van: Harry Steenkamp

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast…

Volledig profiel van: Linda Hovestad