Hulp bij onderzoeksmethodologie scriptie

Of je nu een onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie gaat schrijven, een belangrijk onderdeel is de onderbouwing en verantwoording van jouw onderzoek in het hoofdstuk onderzoeksmethode of methodologie. Wij merken in de praktijk vaak dat veel studenten vastlopen op het schrijven van de onderzoeksmethodologie. Je onderzoeksmethode komt altijd voort uit de aanleiding en probleemstelling die zorgen voor een helder onderzoeksdoel of onderzoeksvraag. Vervolgens ga je hier literatuuronderzoek voor doen en kom je tot relevante begrippen en theorieën waarmee je jouw onderzoek vorm gaat geven, al dan niet in een conceptueel model. Vervolgens kun je aan de slag met het beschrijven van de methode van onderzoek zelf. Wanneer kies je voor desk research, kwalitatief onderzoek of kwantitatief onderzoek? En hoe ga je jouw keuze verantwoorden in je onderzoeksmethodologie hoofdstuk?

Welke methode kies je?

Desk research

Bij heel veel opleidingen is het de bedoeling dat je bij de probleemstelling al desk research gaat toepassen en bronnen gaat raadplegen die je probleem vanuit de externe context onderbouwen. In sommige gevallen gebruik je desk research ook in je resultaten hoofdstuk en dan moet je dus in je onderzoeksmethodologie onderbouwen waarom je deze methode kiest. Vaak wordt desk research toegepast om een goed beeld te vormen van het probleem en elementen die je kwalitatief of kwantitatief kunt toetsen. Desk research vormt dan ook vaak, met de topiclijst, input voor de vragenlijst.

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek pas je toe als je op zoek bent naar de achterliggende mening van je onderzoekspopulatie. Je kunt met behulp van deze methode dus toetsen hoe men op bijvoorbeeld een bepaald product reageert en toetsen welke elementen wel of juist niet gewaardeerd worden, je kunt ook doorvragen op het antwoord dat je krijgt. Dit wordt vaak semi gestructureerd interviewen genoemd. Bij kwalitatief onderzoek is de steekproef klein (vaak heb je 10-15 respondenten nodig voordat je verzadiging krijgt en je geen nieuwe informatie meer ontvangt). Met kwalitatief onderzoek kun je vervolgens ook vormgeven aan kwantitatief onderzoek, je kunt bijvoorbeeld een aantal stellingen toetsen en aan de hand daarvan de enquête vormgeven. Je hebt veel vormen van kwalitatief onderzoek, denk aan het interview, de groepsdiscussie, observaties of juist een panelonderzoek als je de mening van een groep wilt achterhalen.

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek pas je toe als je een idee of stelling wilt toetsen bij een groot publiek. Stel je wilt een nieuw product op de markt brengen en je hebt kwalitatief gevraagd wat de doelgroep belangrijk vindt aan het nieuwe product, dan kies je dus voor kwantitatief onderzoek om iets te kunnen zeggen over de marktpotentie. Is het product levensvatbaar, daar gaat het om. Of als je vraagt om klanttevredenheid en je hebt kwalitatief opgehaald hoe klanten tegen de organisatie van jouw opdrachtgever aankijken, dan kun je dus kwantitatief toetsen hoeveel procent tevreden of ontevreden is. Bij kwantitatief onderzoek moet je werken met een betrouwbare steekproef, je moet weten hoe groot je populatie is en hoeveel respondenten je moet hebben. Hiervoor werk je met betrouwbaarheidsmarges en foutmarges.

Validiteit en betrouwbaarheid

Bij je onderzoeksmethode is het belangrijk dat je beschrijft waar je het onderzoek hebt gedaan, bij wie en hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd. Bij een diepte-interview (of andere vorm van kwalitatief onderzoek) neem je de gesprekken op, die je vervolgens gaat uitwerken en transcriberen. Vervolgens ga je analyseren door de ‘codes’ te vergelijken en het ‘patroon’ te ontdekken. Ga je aan de slag met kwantitatief onderzoek dan ga je waarschijnlijk je resultaten verwerken in SPSS of een ander statisch programma. Ook speelt betrouwbaarheid een belangrijke rol, heb je genoeg mensen geinterviewd om een betrouwbaar resultaat te hebben? Denk ook aan validiteit, hoe heb je dat geborgd? Voor je opleiding is het belangrijk dat je uitlegt hoe je je onderzoek vorm hebt gegeven en waarom je welke keuzes hebt gemaakt. Daarnaast is het belangrijk dat je resultaten logisch voortkomen uit je onderzoek.

Hulp nodig bij het opzetten en vormgeven van jouw onderzoek?

Bij Jouw scriptiecoach helpen we jou bij het opzetten van de onderzoeksmethodologie, we kijken samen welke methoden het beste passen bij het onderzoek dat je gaat uitvoeren en hoe je dit kunt vormgeven (denk aan de opbouw van je vragenlijst/enquête, welke doorsnijdingen je wilt maken, hoe je de populatie samenstelt en een goede steekproef trekt die ook representatief is). Ook kijken we naar hoe je de resultaten betrouwbaar en valide presenteert. Onze scriptiebegeleiders kunnen je ook helpen met de analyses in SPSS.