20 september 2023

Praktische tips voor het schrijven van een effectief reflectieverslag

Een reflectieverslag schrijf je doorgaans tijdens je bachelor- of masterstudie om te laten zien dat je kunt nadenken over je eigen leerproces en persoonlijke groei. In je reflectieverslag reflecteer je op een specifieke situatie en beschrijf je de leermomenten, en welke lessen je hieruit getrokken hebt. We helpen je graag op weg met tips voor het schrijven van een goed reflectieverslag.

Wanneer schrijf ik een reflectieverslag?

Een reflectieverslag kan je op verschillende momenten tijdens je studie schrijven, afhankelijk van de specifieke vereisten van je opleiding en de doelstellingen van de opdracht of het project. Hier zijn enkele situaties waarin je mogelijk een reflectieverslag moet schrijven tijdens je studie:

 • Tijdens je studie kan het verplicht zijn om stage te lopen en/of relevante werkervaring op te doen. Vaak wordt dan van je verwacht dat je reflectieverslagen schrijft om te laten zien wat je hebt geleerd en hoe je die ervaringen hebt toegepast op je studie.
 • Het kan ook zijn dat je reflectieverslagen schrijft die gaan over je persoonlijke ontwikkeling als student, inclusief je (academische) doelen, studievaardigheden en hoe je hebt gewerkt aan het verbeteren van je kwaliteiten en wat leerpunten voor je zijn. Vaak maken deze reflectieverslagen onderdeel uit van je scriptieproces of je portfolio.
Tips bij het schrijven van je reflectieverslag

Welke structuur volgt een reflectieverslag?

Je reflectieverslag omvat meestal de volgende elementen:

 1. Inleiding: Begin je reflectieverslag met een introductie waarin je de context van de activiteit waarop je reflecteert beschrijft. Vertel wat het doel was, welke taken je hebt uitgevoerd, en wat je hebt geleerd.
 2. Ervaringen: Geef een gedetailleerde beschrijving van de activiteit waarop je reflecteert. Wat waren de belangrijkste taken, doelstellingen, en verwachtingen? Hoe heb je de activiteit uitgevoerd? Beschrijf wat je hebt geleerd tijdens de activiteit. Dit kan gaan over vakinhoudelijke kennis, vaardigheden, of persoonlijke groei. Benadruk specifieke inzichten en leermomenten. Reflecteer ook op je persoonlijke betrokkenheid bij de activiteit:
  – Wat was je rol en verantwoordelijkheid?
  – Welke beslissingen heb je genomen?
  – Welke uitdagingen ben je tegengekomen?
 3. Reflectie: Analyseer je ervaringen en geef je persoonlijke gedachten, gevoelens en inzichten weer. Kijk kritisch naar je eigen acties en beslissingen tijdens de activiteit. Had je dingen anders kunnen doen? Wat waren de redenen achter je keuzes? Wat waren de gevolgen van je acties? Wat heb je geleerd? Welke uitdagingen heb je ondervonden?
 4. Conclusie: Trek conclusies op basis van je reflecties en benadruk de belangrijkste leerpunten.
 5. Toekomstige stappen: Bespreek welke stappen je van plan bent te nemen op basis van je reflecties. Hoe ga je jezelf verder ontwikkelen?
 6. Bronnen (optioneel): Als je verwijst naar specifieke literatuur of bronnen, vermeld deze dan in een bibliografie.

Tip: Het is belangrijk om eerlijk en oprecht te zijn in je reflectieverslag. Reflecteer niet alleen op successen, maar ook op uitdagingen.

Over Jouw Scriptiecoach

Jouw Scriptiecoach biedt studenten door heel Nederland en Vlaanderen ondersteuning en support bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, plan van aanpak en scriptie. Je kunt bij ons zowel online scriptiebegeleiding als scriptiebegeleiding op locatie kiezen.

We kunnen je helpen bij onderstaande hulpvragen:

 • Scriptiebegeleiding in de breedste zin van het woord. Of je nu gaat beginnen, vastgelopen bent en geen overzicht meer hebt. Samen met jou onderzoeken we hoe we je weer in beweging krijgen;
 • Als je gaat starten met je scriptie en wilt sparren over je onderzoeksrichting;
 • Als je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie is afgekeurd of als je gaat herkansen;
 • Als je een check wilt op taal, structuur en gebruikte bronnen;
 • Als je hulp wilt bij het uitvoeren of verwerken van de resultaten van je kwantitatieve onderzoek (SPSS en Stata);
 • Als je uitstelt, last hebt van faalangst of bij een diagnose als ADHD, ADD, dyslexie en/of autisme. Hiervoor hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis.

Onderaan deze pagina kun je direct contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.