21 mei 2020

Wat is plagiaat en wat zijn de regels voor mijn scriptie?

Wij krijgen vaak verzoeken of we ook een scriptie schrijven of delen van een scriptie willen corrigeren. Uiteraard doen we dat niet, want een scriptie moet ten aller tijden je eigen product zijn, anders pleeg je fraude. In dit artikel leggen we uit wat fraude is en wanneer er gesproken wordt van plagiaat.

Wanneer pleeg je fraude?

Fraude is letterlijk een vorm van bedrog. Je stelt de zaken anders aan dan ze in werkelijkheid zijn. Je pleegt fraude als je:

  • een document koopt, steelt of leent
  • iemand inhuurt om je scriptie voor je te schrijven

Fraude is strafbaar ook al moet dit wel aangetoond kunnen worden. Het kan zeker bij het afstuderen grote consequenties hebben en ervoor zorgen dat je niet mag afstuderen of zelfs wordt geschorst van je opleiding.

Wanneer pleeg je plagiaat?

Als je doet alsof bepaalde woorden, gedachten en ideeën van anderen van jou zijn dan pleeg je plagiaat. Dit is onder andere het geval wanneer je:

  • grote stukken tekst uit een andere bron kopieert zonder aanhalingstekens, citaten en bronvermelding
  • teksten parafraseert of samenvat zonder de juiste bronvermelding
  • onjuiste informatie geeft over de originele bron (direct geciteerd of in je eigen woorden vermeld)
  • zoveel woorden of delen van teksten uit een bron kopieert dat dit het merendeel van je werk is, ook al neem je een bronvermelding op

Plagiaat wordt soms ook wel gekenmerkt als inbreuk op het auteursrecht. Iedereen die immers creëert is auteur en wordt daarmee direct beschermd onder dit recht.

Wanneer pleeg je geen plagiaat?

Het schrijven over je eigen persoonlijke ervaringen, het verwerken en opschrijven van de resultaten van je eigen onderzoek en het gebruik van eigen afbeeldingen, diagrammen en tabellen wordt niet aangemerkt als plagiaat. Ook als je eigen conclusies trekt over een bepaald onderwerp is dat geen plagiaat. Kortom, als je zelf de oorspronkelijke schrijver bent wordt hetgeen je schrijft niet aangemerkt als plagiaat.

Wat zijn de consequenties als ik plagiaat pleeg?

Als je plagiaat (of inbreuk op auteursrecht) pleegt kan dat consequenties hebben voor je scriptie. Zo kan deze afgekeurd worden omdat deze niet door de plagiaatscan van je opleiding heen komt. Het kan ook zijn dat je scriptie bij het nalezen door de examinator door de mand valt, wat kan betekenen dat je scriptie niet verdedigd mag worden en je in het ergste geval geschorst wordt van je opleiding.

Hoe voorkom ik plagiaat?

Plagiaat vermijd je door de bronnen op de juiste manier te vermelden. Dit moet je doen in de volgende situaties:

  • Als je exacte woorden kopieert
  • Wanneer je (een deel van) een document parafraseert
  • Als je (een deel van) een document samenvat
  • Wanneer je bestaande afbeeldingen, illustraties, diagrammen, tabellen, enzovoort gebruikt.

Waarom moet je bronnen vermelden en wetenschappelijke artikelen gebruiken?

Je moet je bronnen op de juiste manier vermelden om plagiaat te voorkomen en om helder te maken wat je zelf hebt geschreven en welk inzicht je uit een bron hebt gehaald. Je geeft de schrijver van de bron erkenning dat deze het oorspronkelijke inzicht heeft geleverd. Daarnaast gebruik je wetenschappelijke artikelen omdat deze betrouwbaar zijn, je kunt uiteraard ook (commerciële) blogartikelen raadplegen, maar deze kennis is vaak niet wetenschappelijk onderbouwd en deze artikelen zijn dan ook vaak “gekleurd”. Bij een wetenschappelijke bron is de kennis onderbouwd door middel van onderzoek. Door vervolgens meerdere bronnen te gebruiken en te combineren kom je tot de juiste conclusies, want als 10 wetenschappelijke bronnen hetzelfde zeggen kun je dit wel voor waarheid aannemen. Je kunt hier vervolgens wel je eigen conclusies aan verbinden. Dat is dan je eigen bijdrage. Wil je hier meer over weten? Lees dan ook zeker onze blog over waarom je literatuuronderzoek moet doen.

Welke regels gelden er voor het juist noteren van bronnen?

Je kunt je bronnen op verschillende manieren in de tekst vermelden, je kunt samenvatten, parafraseren of citeren. In ons artikel over APA verwijzingen leggen we je het verschil uit tussen hoe je de bronnen in de tekst vermeldt. Ook leggen we je uit welke richtlijnen je moet volgen en waar een goede bronvermelding aan moet voldoen. In het volgende artikel leggen we je ook uit hoe je je bronnen- en literatuuronderzoek doet.

Bronnen- en literatuuronderzoek lastig? Schakel dan hulp in.

Het doen van bronnen- en literatuuronderzoek en het verwerken van je bronnen en literatuur op de juiste manier kan een exact en tijdrovende klus zijn, hiermee laat je echter wel zien wat je zelf hebt geschreven of waarbij je op de kennis van een ander hebt vertrouwd. Gebruik altijd voldoende bronnen om je conclusies te onderbouwen, n=1 is veel te mager. Wil je hulp bij je literatuur- en bronnenonderzoek, het parafraseren, citeren of samenvatten? Neem dan contact met ons op voor een gratis adviesgesprek, we helpen je graag.

Over Jouw Scriptiecoach

Bij Jouw Scriptiecoach vind je scriptiebegeleiding voor alle denkbare opleidingen. In Nederland en Vlaanderen staan onze scriptiebegeleiders voor je klaar voor hulp op locatie of online. Voor leerproblemen of een functiebeperking (zoals bijvoorbeeld autisme) hebben we gespecialiseerde scriptiebegeleiders in huis. Loop je ergens tegenaan bij het schrijven van je scriptie, neem dan onderaan deze pagina contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Meer weten? Ga direct naar:

Dit bericht werd geschreven door:

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast is Linda de oprichtster en eigenaresse van Jouw Scriptiecoach. Naast Jouw Scriptiecoach heeft Linda haar eigen marketingadviesbureau: Hovestad Marketing en Strategie BV. Voor verschillende opdrachtgevers…

Lees verder...