Coaching NIMA C marketing

Coaching NIMA C marketing

Volg je de opleiding NIMA C Marketing bij SRM, NCOI of ICM en ga je beginnen met je marketingplan voor het NIMA C examen? Of ben je al begonnen en helaas gezakt? Onze coaches zijn goed op de hoogte van de eisen en competenties zoals deze gesteld worden door het NIMA. Zo hebben wij al meerdere NIMA C studenten succesvol naar de eindstreep mogen begeleiden (zie ook onze reviews). Daarnaast hebben wij ruime ervaring met het schrijven van een marketingplan en de verdediging bij het NIMA.

NIMA C Marketing

NIMA C is geen gemakkelijke opleiding. Het vraagt veel inzet en motivatie. Bij het NIMA C marketingplan zijn je vertrekpunten het belangrijkste uitgangpunt, wat is het voorlopige probleem wat de basis vormt voor jouw analyse en jouw plan. Dit probleem ga je vervolgens onderzoeken, je interne en externe analyse moet van een strategisch niveau zijn. Dit betekent dat je niet alleen feiten moet opsommen, maar dat je ook de relatie hiertussen moet kunnen aanbrengen en een diepgaande analyse moet opleveren wat dit nu precies betekent. Ook het financieel kunnen interpreteren van gegevens is belangrijk. Kortom, jouw analytisch vermogen is heel belangrijk, evenals het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken.

Daarnaast vraagt NIMA C ook om creativiteit, je moet goede strategische opties formuleren die ook vragen dat je out of the box kunt denken en die ook echt vernieuwend zijn voor het probleem. Het NIMA kijkt vervolgens of de opties logisch voortkomen uit je analyse. Als je voor de uitdaging staat om aan het NIMA C afstudeertraject te beginnen, kun je vaak wel een steuntje in de rug gebruiken. Het is fijn om inhoudelijk te kunnen sparren met een coach die je onderwerp en werkveld begrijpt en die je zowel op inhoud als structuur kan uitdagen.

Onze coaches

Jouw Scriptiecoach werkt met een team ervaren Marketing NIMA C coaches die jou zowel inhoudelijk kunnen ondersteunen bij het schrijven van jouw marketingplan, als op structuur en proces. Al onze coaches hebben ervaring met de eisen zoals het NIMA deze stelt en kunnen je zowel helpen bij het schrijven van jouw plan als voorbereiding op de presentatie. Daarnaast hebben alle coaches relevante werkervaring, zij zijn allemaal werkzaam als consultant.

Wij werken met een aantal persoonlijke contactmomenten waarbij je feedback krijgt op je plan. Tot slot plannen wij altijd een aparte sessie in nadat je jouw plan hebt ingeleverd bij het NIMA. Daarin bespreken we jouw presentatie, kijken we naar de opbouw van het document en bereiden we jouw voor op kritische vragen. Op deze manier ga je goed voorbereidt op voor jouw examen.

Onze werkwijze

Nadat je een gratis adviesgesprek hebt aangevraagd en we hebben vastgesteld welke NIMA coach het beste bij jouw onderwerp past, beginnen we eerst met een zogenaamde 0-opdracht, je zet je uitgangspunten op papier en stuurt deze naar jouw coach. Vervolgens spreken jullie het onderwerp telefonisch door om te kijken hoe je jouw analyse het beste kunt aanvliegen. Vaak maak je daarna meteen ook afspraken om elkaar face to face te ontmoeten. Dat is veelal op locatie bij de coach zelf.

In totaal spreek je 3x af op locatie, als je jouw interne en externe analyse hebt afgerond, als je jouw opties hebt geformuleerd, als je jouw operationeel plan hebt afgerond en verwerkt in je presentatie en opgaat voor verdediging van jouw plan bij het NIMA. Onze ervaring is dat dit voldoende is om een scriptie op te leveren die geheel aansluit bij de NIMA eisen en voorwaarden.

Een overzicht van al onze locaties waar we op locatie begeleiden vind je op deze pagina.

Hulp bij NIMA C als je een No Go hebt gekregen van het NIMA

Bij het NIMA C krijg je na het inleveren van jouw marketinganalyse feedback van de examinatoren en een Go/No go. Wij kijken altijd naar de feedback die je hebt gekregen. Ook als je een Go hebt om te gaan verdedigen, want ook dan moet je uiteraard wel wat doen met de feedback die je hebt gekregen van de NIMA examinatoren. Maar ook bij een No go kijken we met je mee hoe je jouw analyse weer op het juiste niveau krijgt.

Onze tarieven

Voor begeleiding bij NIMA opleidingen hanteren wij onze reguliere tarieven. Nadat je een telefonische intake hebt aangevraagd kunnen wij een inschatting maken van het benodigd aantal uur. Vervolgens kun je direct de uren online bestellen.Wij hanteren voor deeltijdstudenten hetzelfde tarief als reguliere studenten en de tarieven zijn ook vrijgesteld van btw.

Betaalt je werkgever, kun je jouw persoonsgebonden budget inzetten of ben je zelfstandig ondernemer? Dan is het ook mogelijk om een factuur op naam te ontvangen zodat je de kosten kunt declareren, door je werkgever kunt laten betalen of als kosten op te voeren bij de belastingdienst. Informeer naar de mogelijkheden.

Harry Steenkamp

Harry Steenkamp

Scriptiebegeleider Harry Steenkamp is een ervaren scriptiecoach die jou kan helpen bij jouw onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van je scriptie of je herkansing. Zelf heeft Harry een studie…

Volledig profiel van: Harry Steenkamp

Martin Danko

Martin Danko

Martin Danko is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO als WO studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van de scriptie of een herkansing. Als strategische…

Volledig profiel van: Martin Danko

Linda Hovestad

Linda Hovestad

Linda Hovestad is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO, Master en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Daarnaast…

Volledig profiel van: Linda Hovestad