Monique van Osch

Monique van Osch

Monique van Osch is een ervaren scriptiebegeleider die HBO- en universitaire studenten kan helpen bij hun onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of bij een herkansing. Monique van Osch is opgeleid als jurist en heeft zich in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een breed inzetbare interimmanager. Zij heeft veel opdrachten gedaan als leidinggevende of adviseur bij fusies, overnames, reorganisatie en verbeter- en verandertrajecten in het bedrijfsleven en overheidsinstellingen. Monique is als docent en scriptiebegeleider verbonden aan NHL Stenden, de Hanzehogeschool en het NCOI.

Waar kan Monique van Osch jou mee helpen?

Monique van Osch haar expertises zijn bedrijfskunde, HRM en Rechten. Daarnaast is Monique ook de begeleider die je onderzoeksvoorstel of scriptie kan redigeren op taal, spelling, kromme zinnen en structuur. Monique maakt zich onderwerpen snel eigen en beschikt over de vaardigheid om haar ideeën en suggesties op een begrijpelijke manier over te brengen. Daardoor kan Monique ook helpen bij andere studies zoals bedrijfseconomie, organisatiekunde, kwalitatief en kwantitatief onderzoek, het scherp neerzetten van je aanleiding om tot een afgebakende onderzoeksvraag te komen en het verwerken van de feedback in je document.

Monique geeft alleen online scriptiebegeleiding.

Expertises


Tips bij het schrijven van jouw verslag

In jouw verslag (moduleopdracht, eindverslag of rapport) presenteer je jouw bevindingen, gegevens, analyses of aanbevelingen over een bepaald onderwerp of probleem. Het schrijven van een helder en overtuigend verslag vraagt om een zorgvuldige planning, eigen onderzoek dat je uitvoert en aandacht voor details. Wij geven je daarom algemene tips, taalkundige tips en tips voor de...

Lees verder...