Francis de Vries

Francis de Vries

Francis de Vries heeft expertise in de zorgsector, zowel inhoudelijk als op managementgebied.  Zij is opgeleid als (geriatrisch) fysiotherapeut, en is cum laude afgestudeerd voor de Post HBO opleiding bedrijfskunde. Daarnaast volgde zij de modules, verandermanagement, innovatie en procesmanagement op Nijenrode.

Zij is vele jaren werkzaam geweest in diverse functies in de ouderenzorg, als  geriatrisch fysiotherapeut en als leidinggevende van diverse behandeldiensten en geriatrische revalidatieafdelingen, haar expertise lag daarbij vooral op het vlak van de paramedische behandeling, Geriatrie en Gerontologie,  naast haar taken als leidinggevende. Zij was als seniorbeleidsmedewerker kwaliteit betrokken en mede auteur van meerdere publicaties.

Door haar brede management ervaring en haar bedrijfskunde opleiding heeft ze ook veel kennis en ervaring op gedaan op het gebied van Management en Organisatie,  Management en Zorg, Commerciële Economie en HRM. Zij heeft de laatste jaren zowel verpleegkundige, en paramedische studenten met het afronden van hun studie bij hun praktijkonderzoek voor hun eindscriptie begeleid, als ook studenten Commerciële Economie en (post) managment opleidingen.

Waar kan Francis de Vries jou mee helpen?

Francis kan HBO en post HBO studenten helpen bij hun (afstudeer)scriptie zowel bij hun onderzoeksvoorstel / plan van aanpak, het schrijven van een scriptie of een herkansing. Ze begeleidt studenten die een (post) HBO opleiding Geriatrie en Gerontologie, verpleegkunde of die een paramedische opleiding volgen en een kwalitatief onderzoek doen.
Ook studenten Commerciële Economie,  HRM en ( post )HBO Management en Organisatie en Management en Zorg kan ze goed helpen bij hun kwalitatief onderzoek.

Ze kan je helpen je probleemstelling te verhelderen en te begrenzen. Duidelijk te krijgen wat je hoofdvraag en deelvragen zijn en hoe je deze omzet naar de praktische uitvoering van het onderzoek. Ook kan ze je helpen bij het verbinden van de theorie met de praktijk en het aanbrengen van een logische lijn in je scriptie. Verder kan ze je helpen bij de vormgeving van je scriptie,  en het aanbrengen van structuur in het onderzoeksproces.

Scriptiehulp: online en op locatie

Francis geeft zowel online begeleiding als begeleiding op locatie. Op locatie kun je terecht in waar Francis regelmatig op locatie aanwezig is.

Expertises