Sheniel Cameron

Sheniel Cameron is een ervaren scriptiebegeleider die je kan helpen bij je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, het schrijven van je scriptie of je herkansing. Zij heeft in 2014 haar Master Rechten behaald aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar zij op de Faculteit der Juridische Wetenschappen fungeert als algemeen docent, scriptiebegeleider, Voorzitter van de Opleidingscommissie en afstudeercoördinator. Ook is zij in het kader van haar Ph.D onderzoek als promovenda verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Waar kan Sheniel Cameron jou mee helpen?

Sheniel kan je helpen wanneer je Rechten studeert. Alhoewel zij is gespecialiseerd in het Personen- en familierecht, kan ze ook studenten helpen die een andere afstudeerrichting hebben gekozen.

Sheniel is alleen beschikbaar voor online begeleiding.

Expertises