Alle
  • Alle
  • Communicatie
  • HBO
  • Leerproblemen
  • Marketing
  • Onderzoek
  • Tips
  • Zonder categorie

In de picture: scriptiebegeleider Mirjam Goes

Scriptiebegeleider Mirjam Goes stelt zich voor

Jouw Scriptiecoach helpt studenten om af te studeren. Je kunt bij ons terecht met vragen over je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, scriptie of als je moet herkansen. Scriptiebegeleiding is mogelijk online of op locatie. En het adviesgesprek is altijd gratis. Inmiddels heeft Jouw Scriptiecoach al ruim 1500 studenten geholpen. Maar dat is uiteraard alleen mogelijk met een dedicated team scriptiebegeleiders! We stellen ze graag aan je voor. Maak kennis met Mirjam Goes!

In de picture: scriptiebegeleider Harry Steenkamp

Inmiddels heeft Jouw scriptiecoach al ruim 1500 studenten geholpen. Maar dat is uiteraard alleen mogelijk met een dedicated team scriptiebegeleiders! We stellen ze graag aan je voor. Vandaag is het de beurt aan Harry Steenkamp.

Jouw Scriptiecoach helpt studenten om af te studeren. Je kunt bij ons terecht met vragen over je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, scriptie of als je moet herkansen. Scriptiebegeleiding is mogelijk online of op locatie. En het adviesgesprek is altijd gratis. Inmiddels heeft Jouw Scriptiecoach al ruim 1500 studenten geholpen. Maar dat is uiteraard alleen mogelijk met een dedicated team scriptiebegeleiders! We stellen ze graag aan je voor. In dit artikel is het de beurt van Harry Steenkamp.

Wat is plagiaat en wat zijn de regels voor mijn scriptie?

Wat is plagiaat en hoe voorkom ik dit in mijn scriptie?

Wij krijgen vaak verzoeken of we ook een scriptie schrijven of delen van een scriptie willen corrigeren. Uiteraard doen we dat niet, want een scriptie moet ten aller tijden je eigen product zijn, anders pleeg je fraude. In dit artikel leggen we uit wat fraude is en wanneer er gesproken wordt van plagiaat.

Hoe zorg ik dat ik niet verdwaald raak in de bergen van (online) bronnen?

Hoe zorg ik dat ik niet verdwaald raak in de bergen van (online) bronnen

Als je aan de slag gaat met je literatuuronderzoek kun je verdwalen in de hoeveelheid bronnen. Het is de kunst je zoekopdracht zo scherp mogelijk te maken. In dit artikel daarom tips hoe je zorgt dat je niet verdwaald in alle bronnen en literatuur en ook het overzicht houdt van de gebruikte artikelen.

Corona en afstuderen, hoe moet dat nu?

Afstuderen en corona een lastige combinatie? Met onze tips kun je gewoon meters blijven maken.

Corona en afstuderen, hoe moet dat nu? De intelligente lockdown vanwege het coronavirus leverde een rare eerste week op. Door corona moest ineens massaal thuiswerken, opleidingen gaven alleen nog online les en de horeca sloten hun deuren. Zelf moesten we hier ook aan wennen, ineens fulltime thuis werken zonder collega’s om je heen, zonder een…

Tips bij het opstellen van je conceptueel model

Hulp nodig bij het opstellen van je conceptueel model?

Het conceptueel model (in het Engels ‘conceptual framework’) is de visuele weergave van de te beantwoorden vragen in je scriptie. Het model geeft de verwachte oorzaak-gevolgrelatie aan in je onderzoek. Als de variabelen je duizelen kan een conceptueel model helpen om voor jezelf helderheid te creëren hoe de variabelen met elkaar in relatie staan. Je stelt het conceptueel model op voordat je aan je onderzoek begint.

Corona update: Tijdelijk geen begeleiding op locatie

Corona update: tijdelijk GEEN locatie begeleiding bij Jouw scriptiecoach

Tijdelijk geen locatie begeleiding vanwege corona virus In een kamerbrief die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft verstuurd aan de Tweede Kamer wordt het hoger onderwijs in Nederland opgeroepen om vanwege het corona virus vooralsnog alleen onderwijs op afstand aan te bieden. Als Jouw Scriptiecoach volgen wij deze richtlijn. Dit betekent dat wij…

Tips bij het schrijven van je scriptie Psychologie

Als je gaat afstuderen en een scriptie voor Psychologie gaat schrijven geldt er vaak een standaard format dat je aan dient te houden. Wij geven je in dit artikel een aantal tips die je kunt toepassen op je scriptie Psychologie.

Binnen de psychologie wordt er vooral onderzoek gedaan naar individueel gedrag, veelal is dit gericht op het brein, gedrag en bewustzijn. Als je gaat afstuderen en een scriptie voor Psychologie gaat schrijven geldt er vaak een standaard format dat je aan dient te houden. Wij geven je in dit artikel een aantal tips die je kunt toepassen op je scriptie Psychologie.

Tips als je een scriptie Rechten gaat schrijven

Als je Rechten studeert zal je scriptie vooral om het beargumenteren gaan van je betoog. Je wilt een bepaald standpunt zo overtuigend mogelijk naar voren brengen. Hoe je je scriptie opbouwt en tot een goede argumentatie komt speelt hierbij een belangrijke rol. In dit artikel geven we je tips voor het schrijven van een goede scriptie Rechten.

Als je Rechten studeert zal je scriptie vooral om het beargumenteren gaan van je betoog. Je wilt een bepaald standpunt zo overtuigend mogelijk naar voren brengen. Hoe je je scriptie opbouwt en tot een goede argumentatie komt speelt hierbij een belangrijke rol. In dit artikel geven we je tips voor het schrijven van een goede scriptie Rechten.