Welke structuur hanteer je voor je scriptie?

Je plan van aanpak is goedgekeurd en je mag beginnen met je scriptie. In de afstudeerhandleiding van je opleiding (of het beoordelingsformulier) staan in ieder geval de belangrijkste eisen opgenomen waaraan je scriptie moet voldoen. Daarnaast helpt het ook om scriptievoorbeelden te raadplegen in de databank van je opleiding. Lees voor handige tips ons blogartikel wat we hier over heb geschreven. Daarnaast kun je de tips en tricks uit dit artikel gebruiken.

Hoe ziet de indeling van je scriptie eruit?

De volgende onderdelen moet je in ieder geval in je scriptie plaatsen. En soms is het handig om een begrippenlijst toe te voegen, deze plaats je na de inhoudsopgave.

Algemene tips

De titelpagina is net zoals een spannend boek de eyecatcher van je scriptie. Op de titelpagina zet je de titel (en ondertitel), je naam, opleiding en studentenadministratienummer. Je informatiepagina geeft aanvullende informatie en is niet altijd verplicht. Sommige opleidingen gebruiken alleen het titelblad. Check dit goed in de handleiding van je opleiding. Als je een informatiepagina toevoegt dan vermeld je hier de titel (en ondertitel), informatie over je begeleiders, informatie over jezelf (naam, studentenadministratienummer en email) en informatie over je opleiding. Je sluit af met de datum waarop de scriptie wordt ingeleverd.

Voorwoord

Het voorwoord is de plek waar je de lezer kunt informeren over je ervaringen gedurende het scriptietraject. Daarnaast kun je in het voorwoord de mensen die je geholpen hebben bij het realiseren van je scriptie bedanken. Het voorwoord schrijf je pas als je scriptie af is.

Management samenvatting

De naam zegt het al, hier gaat het om een samenvatting van je scriptie waarbij je op hoofdlijnen de belangrijkste zaken opsomt. Je beschrijft kort de aanleiding van het probleem (de huidige situatie), wat je hebt gedaan om de oorzaak van het probleem in kaart te brengen  (welke literatuur, welk onderzoek), wat je belangrijkste bevindingen zijn en welke conclusies en aanbevelingen je hebt voor je opdrachtgever.

Inleiding, theoretisch kader en onderzoeksmethode

In de inleiding introduceer je het onderwerp door de aanleiding te noemen en deze te trechteren naar het probleem van je opdrachtgever. Je sluit het hoofdstuk af met een leeswijzer. Vervolgens beschrijf je in het theoretisch kader de theorieën en modellen die relevant zijn voor je onderzoek. In de onderzoeksmethode (ook wel methodologie genoemd) beschrijf je tot slot welk onderzoek je gaat uitvoeren om je praktische deelvragen op te lossen.

Bevindingen en resultaten

Je bevindingen zet je in het resultatenhoofdstuk. Wat heb je gevonden in je onderzoek? Het is niet de bedoeling dat je klakkeloos je enquête erin plakt. Je zult hier juist de bevindingen met elkaar moeten combineren om de juiste conclusies te trekken en daarmee ook de juiste aanbevelingen.

Conclusies, aanbevelingen en implementatie

Vervolgens ga je conclusies formuleren vanuit je onderzoek. Je gebruikt zowel je bevindingen uit het theoretisch kader als je deskresearch en onderzoeksresultaten. In dit hoofdstuk geef je het feitelijke antwoord op de probleemstelling. Bij het hoofdstuk aanbevelingen ga je adviezen formuleren om het probleem op te lossen. Soms vraagt de opleiding niet om een adviesrapport maar juist het implementatieplan. Dat komt dan in plaats van je aanbevelingen.

Reflectie

In het hoofdstuk reflectie ga je reflecteren op je scriptieproces. Ook dit hoofdstuk schrijf je op het laatst. Een handig theoretisch reflectiemodel is het model van Korthagen.

En dan ben je klaar… En kun je je scriptie inleveren. Lees ook onze scriptietips waarmee je de puntjes op de i kunt zetten.

Direct een gratis adviesgesprek?

Jouw scriptiecoach begeleidt HBO, master en WO studenten en kan je helpen bij je scriptieonderzoeksvoorstel of herkansing.  Met praktische adviezen helpt Jouw scriptiecoach je weer vooruit. Jouw scriptiecoach is gespecialiseerd in Marketing, Digital, Online, NIMA BNIMA CCommunicatie en Media scripties. En ook voor het verwerken van resultaten, data analyse en statisch onderzoek kun je bij Jouw scriptiecoach aankloppen voor hulp.

Direct hulp nodig?
Neem contact op.

Linda Hovestad, scriptiebegeleider jouw scriptiecoach. Voor marketing, communicatie en media.
Gratis adviesgesprek aanvragen