Privacyverklaring Jouw scriptiecoach

Jouw scriptiecoach, gevestigd aan Kerkerinklaan 66 2071 RM Santpoort-Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jouw scriptiecoach
Kerkerinklaan 66
2071 RM Santpoort-Noord
06-10331605
www.jouwscriptiecoach.nl

Linda Hovestad is de Functionaris Gegevensbescherming van Jouw scriptiecoach. U kunt haar bereiken door een mail te sturen via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jouw scriptiecoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (woonadres, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleidingsinstantie
 • Opleiding
 • Eventuele gemailde documenten, zoals bijvoorbeeld een opzet van je scriptie, opleidingseisen of feedback die je hebt ontvangen.
 • Gegevens over activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (minderjarigen). Tenzij zij zelf toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter zelf nooit controleren of een bezoeker minderjarig is. Wij adviseren ouders dan ook aan om betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zodoende te voorkomen dat er gegevens van minderjarigen verzameld worden zonder dat hiervoor ouderlijke toestemming is verleend. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder ouderlijke toestemming toch gegevens hebben verzameld over uw kind, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. . Uiteraard verwijderen wij dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jouw scriptiecoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact op te kunnen nemen via mail of telefonisch indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Indien je documenten aanlevert bij ons kunnen deze alleen worden ingezien door jouw scriptiebegeleider en de contactpersoon bij Jouw scriptiecoach. Wij zullen deze documenten nooit verstrekken en/of verkopen aan derden.

Welke gegevens slaan wij op bij gebruik van onze webshop

Wij maken gebruik van WooCommerce voor het aankopen van uren. Wanneer je naar onze webshop gaat worden de door jou bekeken producten opgeslagen als cookie. We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken. We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om persoonlijke informatie te verstrekken, waaronder je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, opleiding en studierichting en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Hoe wij betaalgegevens verwerken

We verwerken zelf geen betaalgegevens. Betalingen vinden plaats online via de site en worden verwerkt via een derde partij: Mollie Payments. In de beveiligde betaalomgeving van Mollie kun je via iDEAL veilig betalen. Je voert de gegevens van je bankrekening alleen in op deze beveiligde pagina’s en je voltooit hier vervolgens je bestelling.

Hoe wij reviews verzamelen en verwerken

Voor het beoordelen van onze dienstverlening maakt Jouw scriptiecoach gebruik van Kiyoh. Hierbij verstrekken wij geen gegevens van onze klanten. Je ontvangt van ons na afronding van je scriptietraject een uitnodiging om onze dienstverlening te waarderen. Vervolgens kun je op Kiyoh zelf jouw beoordeling achterlaten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jouw scriptiecoach gebruikt alleen analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor gedetailleerde informatie kun je onze cookieverklaring nalezen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jouw scriptiecoach maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten kunnen nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jouw scriptiecoach) tussen zit.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Beheerders van deze site hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben alleen toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen bij jouw afstudeertraject.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw scriptiecoach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor al deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw scriptiecoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jouw scriptiecoach. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per mail sturen via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met jouw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tot slot willen wij je erop wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jouw scriptiecoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail via ons contactformulier.

Deze website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens en documenten die je via onze website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden.

Deze privacyverklaring kan door jouwscriptiecoach.nl aangepast worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywet. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien je onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken. 

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 30 november 2018. 

Heb je vragen over ons privacybeleid of wil je hulp?

Heb je vragen over ons privacybeleid of wil je hulp bij je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, scriptie of herkansing? Vraag dan direct een gratis adviesgesprek aan. Je ontvangt altijd snel een reactie, vaak al binnen een paar uur. In het intakegesprek bekijken we hoe we jou het beste kunnen helpen en welke begeleider het beste bij jouw onderwerp past. Ook krijg je direct een inschatting van het aantal uren dat wij verwachten nodig te hebben om je naar de eindstreep te begeleiden. Vervolgens kun je eenvoudig de uren via iDEAL aankopen en als de betaling gelukt is wordt je meteen gekoppeld met jouw scriptiebegeleider. Deze neemt dan snel contact met je op (vaak al dezelfde dag) zodat je vandaaruit verder kunt werken.

Vul je gegevens in:

Bij het invullen van dit formulier willen we je wijzen op onze privacyverklaring waarin staat beschreven hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.