Privacyverklaring Jouw scriptiecoach

Jouw scriptiecoach, gevestigd aan Kerkerinklaan 66 2071 RM Santpoort-Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jouw scriptiecoach
Kerkerinklaan 66
2071 RM Santpoort-Noord
0610331605
www.jouwscriptiecoach.nl

Linda Hovestad is de Functionaris Gegevensbescherming van Jouw scriptiecoach.
Zij is te bereiken via contact@jouwscriptiecoach.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jouw scriptiecoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens (woonadres, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • KvK nummer
 • Opleidingsinstantie
 • Studie
 • Verwachte afstudeerdatum
 • Eventuele gemailde documenten, zoals bijvoorbeeld een opzet van je scriptie, afstudeer eisen vanuit je opleiding of een beoordelingformulier.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@jouwscriptiecoach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jouw scriptiecoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en e-book
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jouw scriptiecoach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Indien je documenten aanlevert bij Jouw scriptiecoach, zullen deze alleen worden ingezien door jouw scriptiebegeleider en de contactpersoon van Jouw scriptiecoach. Wij zullen deze documenten nooit verstrekken en/of verkopen aan derden.

Hoe verwerken wij betaalgegevens?

We verwerken zelf geen betaalgegevens. Betalingen vinden plaats online via de site en worden verwerkt via een derde partij: Mollie Payments. In de beveiligde betaalomgeving van Mollie kun je via iDEAL veilig betalen. Je voert de gegevens van je bankrekening alleen in op deze beveiligde pagina’s en je voltooit hier vervolgens je bestelling.

Voor het versturen van facturen en offertes voor onze dienstverlening werkt Jouw scriptiecoach met Moneybird. Moneybird is de verwerker van de door ons aangeleverde gegevens. Wij blijven ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens en hebben met Moneybird een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd hoe zij met de door Jouw scriptiecoach aangeleverde persoonsgegevens mogen omgaan. Moneybird zal jouw gegevens niet verstrekken en/of verkopen aan derden.

Hoe gaan wij om met beoordelingen en reacties op onze website?

Voor het beoordelen van onze dienstverlening maakt Jouw scriptiecoach gebruik van Trustpilot. Hierbij verstrekken wij geen gegevens van onze klanten. Je ontvangt vanuit Jouw scriptiecoach een uitnodiging tot deelname en vervolgens vraag Trustpilot je een account aan te maken. Trustpilot is hiermee zelf de verwerkingsverantwoordelijke. In het privacy statement van Trustpilot lees je hoe ze met de door jouw verstrekte gegevens omgaan.

Als je als bezoeker een reactie achterlaat op de site, bijvoorbeeld op een blogartikel, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook jouw IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. Hoe Gravatar omgaat met jouw gegevens kun je lezen in het privacy statement van Gravatar. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Verwerking gegevens nieuwsbrief

Het doel van de gegevensverzameling over ontvangers van de nieuwsbrief is inzicht te krijgen in het lees- en klikgedrag. Hiermee krijgen we inzicht in wie de nieuwsbrief opent, hoe vaak en wanneer. Ook wordt duidelijk op welke link wordt geklikt. Het verzendtijdstip en de inhoud van de nieuwsbrief kan daardoor beter worden afgestemd op de wensen van de lezers. Voor de verwerking van de gegevens wordt met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van toestemming door de gebruikers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jouw scriptiecoach maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten kunnen nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jouw scriptiecoach) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw scriptiecoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw scriptiecoach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jouw scriptiecoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jouw scriptiecoach gebruikt alleen analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jouw scriptiecoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@jouwscriptiecoach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Jouw scriptiecoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jouw scriptiecoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@jouwscriptiecoach.nl.

Deze website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens en documenten die je via onze website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden.

Deze privacyverklaring kan door Jouwscriptiecoach.nl aangepast worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywet. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien je onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken. 

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.