Lisa van Mierlo

Lisa van Mierlo

Lisa van Mierlo is een ervaren scriptiebegeleider die zowel HBO als WO studenten kan helpen bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, scriptie of herkansing. Zelf is Lisa afgestudeerd als psycholoog en heeft een Master in de Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit Leiden afgerond. Daarna is zij gepromoveerd bij de afdeling Psychiatrie van het VUmc in Amsterdam. Tijdens haar promotietraject heeft zij onderzoek gedaan naar de invoering en evaluatie van psychosociale ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Waar kan Lisa van Mierlo mee helpen?

Lisa heeft ruime ervaring met scriptiebegeleiding op het gebied van sociale wetenschappen (psychologie, MWD, SPH, ergotherapie, oefentherapie, Pabo, pedagogiek), maar ook andere richtingen zoals verpleegkunde, lerarenopleidingen en communicatiewetenschappen. Ze heeft ervaring met zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek. Daarnaast kan ze ook helpen bij persoonlijke problemen die het scriptie schrijven in de weg staan. Denk hierbij aan perfectionisme, uitstelgedrag/ studieontwijkend gedrag, autisme, add en adhd, scriptiestress, scriptiedip en tentamenstress, dyslexie, faalangst, motivatie- en planningsproblemen.

Een aantal van haar sterke punten zijn het (terug)vinden van het overzicht van je scriptie, het helder kunnen uitleggen van wat er per scriptieonderdeel van de student verwacht wordt, het geven van concrete inhoudelijke feedback op je scriptie, en het aanbrengen van een goede structuur en rode draad. De ervaring leert dat op het moment dat studenten weer duidelijk voor ogen hebben wat ze moeten doen het vaak ook weer leuker wordt om de scriptie af te ronden.

Scriptiehulp: online en op locatie

Lisa geeft zowel online begeleiding als begeleiding op locatie. Op locatie kun je terecht in waar Lisa regelmatig op locatie aanwezig is.

Expertises


Als je gaat afstuderen en een scriptie voor Psychologie gaat schrijven geldt er vaak een standaard format dat je aan dient te houden. Wij geven je in dit artikel een aantal tips die je kunt toepassen op je scriptie Psychologie.

Tips bij het schrijven van je scriptie Psychologie

Binnen de psychologie wordt er vooral onderzoek gedaan naar individueel gedrag, veelal is dit gericht op het brein, gedrag en bewustzijn. Als je gaat afstuderen en een scriptie voor Psychologie gaat schrijven geldt er vaak een standaard format dat je aan dient te houden. Wij geven je in dit artikel een aantal tips die je...

Lees verder...