Joan ten Hoonte

ten Hoonte

Joan ten Hoonte is onderwijskundige opgeleid aan de Universiteit Utrecht (UU). Zij doceert onderwijspsychologie en begeleidt studenten bij het schrijven van hun scripties en thesis.  Joan heeft een academische achtergrond in (muziek)pedagogiek, onderwijskunde, ontwikkelingspsychologie, psychomotorische therapie en kunstgeschiedenis. Zij is eigenaar van KunstMenu, een adviesbureau dat onderzoek doet op het terrein van kunsteducatie, onderwijsadviezen geeft aan instellingen en cursussen ontwikkelt voor studenten kunstvakonderwijs. 

Vanaf 1980 doceerde zij tot voor kort onderwijspsychologie aan diverse kunstacademies zoals Codarts, Willem de Kooning, Conservatorium van Amsterdam en InHolland en begeleidt nog steeds studenten met hun scripties of thesis. Zij ontwikkelde werkboeken ten behoeve van de integratie theorie/praktijk op het gebied van (muziek)pedagogiek, didactiek, psychologie, onderzoeks – en studeervaardigheden. Ook is zij co-producent van het recent verschenen boek ‘Blijf altijd spelen’. Een praktisch handboek met 100 kunstzinnige spellen voor mantelzorgers van kwetsbare ouderen. 

Waar kan Joan ten Hoonte jou mee helpen?

Joan zal je vanuit verschillende perspectieven kritisch naar jouw onderzoek laten kijken en je daarop vakkundige feedback geven. Zij helpt je met het formuleren van jouw centrale onderzoeksvraag en de deelvragen. Tijdens het analyseren van je tekst legt zij de focus op structuur, consistentie, coherentie en betekenis. En vanzelfsprekend op de integratie theorie – praktijk. 

Scriptiehulp: online en op locatie

Joan geeft zowel online begeleiding als begeleiding op locatie. Op locatie kun je terecht in waar Joan regelmatig op locatie aanwezig is.

Expertises