Corona protocol bij afspraken op locatie

Vanaf 15 september 2020 biedt Jouw scriptiecoach weer begeleiding aan op locatie. In principe heeft online begeleiding altijd de voorkeur, maar waar mogelijk en wenselijk wordt deze gecombineerd met scriptiebegeleiding op locatie. Let wel, check altijd vooraf de mogelijkheden voor begeleiding op locatie. Je kunt hiervoor contact opnemen met Jouw Scriptiecoach of je scriptiebegeleider. Verder is begeleiding op locatie altijd geheel op eigen risico en kan dit alleen plaatsvinden als zowel de student als scriptiebegeleider hiermee instemt.

Protocol corona – Jouw scriptiecoach

Ons protocol is opgesteld a.d.h.v. de RIVM richtlijnen en in lijn met de geldende protocollen van onderwijsinstellingen. Het doel van dit protocol is om een veilige omgeving te creëren voor zowel de studenten als de begeleiders. Het protocol kan altijd en op ieder moment naar aanleiding van onze ervaringen worden aangepast. Als de RIVM de richtlijnen aanpast en dit heeft consequenties voor Jouw Scriptiecoach en de begeleiding op locatie, dan zal dit protocol ook indien nodig worden aangepast. Updates op deze afspraken worden gepubliceerd op onze website.

Onderling contact

Scriptiebegeleiders en studenten bewaren op locatie zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand. Scriptiebegeleiding op locatie kan verder altijd gecombineerd worden met online begeleiding via Teams/ Skype en het delen van je document in Google Docs of een andere online omgeving zoals Windows. Op deze manier kun je ook online samen werken in het document en heb je ook persoonlijk contact met je begeleider.

Regels

Scriptiebegeleiders en studenten zorgen er allebei voor dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. Voor begeleiding op locatie gelden in ieder geval de volgende regels:

  • Reinig de handen bij binnenkomst en vertrek;
  • Schud geen handen;
  • Hoest en/of nies in de elleboog;
  • Zorg voor 1,5 meter afstand tot elkaar (of draag een mondkapje);
  • Student en begeleider maken geen gebruik van elkaars telefoon, laptop of andere spullen;
  • Uitwisselen van aantekeningen die tijdens de begeleiding worden gemaakt mag, maar zorg wel dat je altijd je handen desinfecteert na afloop van de begeleiding.

Regels voor annuleren van de afspraak

  1. Student en begeleider stellen elkaar schriftelijk (via e-mail) op de hoogte als een afspraak niet door kan gaan.
  2. Annuleren van een afspraak kan in principe kosteloos bij opgave van een goede reden zoals bijv. corona. Dit zal altijd per geval worden beoordeeld. Als je als student je afspraak wil verzetten kun je dat regelen met je begeleider. Als je als student niet komt opdagen (zowel op locatie als online) wordt er in ieder geval 1u gedeclareerd.
  3. Als blijkt dat je als je positief getest bent op corona ná een scriptiebegeleiding op locatie dan informeer je elkaar als begeleider en student hier ook over. Begeleider en student kunnen dan zichzelf laten testen of in vrijwillige quarantaine gaan.

Belangrijk

De afspraak kan niet doorgaan als je zelf, of iemand in je familie waarmee je samenwoont op hetzelfde adres, symptomen heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Blijf dan alstublieft thuis en neem contact met ons op. Als alternatief kan de afspraak in dit geval via beeldbellen (MS Teams, Skype, Zoom) of telefoon plaatsvinden zodat je toch de hulp kunt krijgen om meters te maken met je scriptie. Uiteraard geldt dat locatie uren dan omgerekend worden naar online uren.

Let op: niet alle begeleiders zijn in staat om weer op locatie af te spreken. Je kunt hier als student geen aanspraak op maken. Wil je zeker weten of je begeleider ook weer op locatie beschikbaar is? Neem dan vooraf contact met ons op.