Onderzoeksmethode en kwalitatief en kwantitatief onderzoek

We onderscheiden twee methoden om onderzoek uit te voeren voor je scriptie. Je kunt gebruik maken van kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Welke je kiest is afhankelijk van het vraagstuk dat je wilt beantwoorden, maar ook de doelgroep die je wilt betrekken bij het onderzoek.

Wat is kwalitatief onderzoek?  

Kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd om de vraag achter de vraag te achterhalen. Door diepte-interviews krijg je vaak achterliggende informatie waarom je doelgroep een bepaalde keuze maakt. Bovendien kun je ook doorvragen bij je respondent. Meestal wordt er voor scripties vaak gebruik gemaakt van diepte-interviews (telefonisch of face-to-face), groepsdiscussies of observatie en registratie.

Wat is kwantitatief onderzoek?  

Kwantitatief onderzoek zegt veel meer over de massa. Je toetst bij een groot publiek een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld of de doelgroep gebruik maakt van social media en zo ja, welke social media ze dan gebruiken en met welke frequentie. Je krijgt dus cijfermatig inzicht om procentuele verhoudingen weer te geven. Meestal wordt voor een scriptie gebruik gemaakt van een enquête die naar de doelgroep wordt verstuurd. De antwoorden van de enquête worden vervolgens verwerkt in een dataverwerkingsprogramma (bijvoorbeeld Excel of SPSS) waarna je kunt gaan analyseren en berekenen wat de belangrijkste uitkomsten zijn.  Je beschrijft de uitkomsten door middel van percentages en aantallen.

Wat zijn belangrijke aspecten die ik mee moet nemen in mijn scriptie?

Bij kwantitatief onderzoek beschrijf je in ieder geval de omvang en demografische omschrijving van de onderzoekspopulatie, de grootte en trekking van de steekproef en je zegt iets over de representativiteit en betrouwbaarheid van je steekproef.

Bij kwalitatief onderzoek is het belangrijk dat je beschrijft waar je het onderzoek hebt gedaan, bij wie en hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd. Ook speelt betrouwbaarheid een belangrijke rol. Je hebt meerdere diepte-interviews nodig om echt goede conclusies te kunnen trekken. Als maatstaf hanteer ik meestal 12-15 diepte-interviews. Bij een diepte-interview (of andere vorm van kwalitatief onderzoek) neem je de gesprekken op, die je vervolgens gaat uitwerken en transcriberen. Vervolgens ga je analyseren door de ‘codes’ te vergelijken en het ‘patroon’ te ontdekken.

Je kunt een softwarepakket gebruiken voor je analyse van je kwalitatief onderzoek, zoals NVivo, ATLAS.ti, Kwalitan, KODANI en MAXqda. Wellicht kun je deze via je opleiding gratis gebruiken. Vraag dat dus even na.

Hulp nodig bij je onderzoeksmethode?

Stap 1 is het bepalen van het type onderzoek. En dan volgt de opzet en uitvoering. Ik kan me voorstellen dat je graag wilt sparren met iemand die met je meedenkt. En die je tips geeft hoe je je onderzoek concreet kunt uitvoeren. En die ook checkt of de vragenlijst wel logisch is opgebouwd.

Wil je hulp bij het vormgeven van je onderzoek? Neem dan direct contact op voor een gratis adviesgesprek. Vervolgens kunnen we bespreken hoe ik jou kan helpen.

Direct hulp nodig?
Neem contact op.

Linda Hovestad, scriptiebegeleider jouw scriptiecoach. Voor marketing, communicatie en media.
Gratis adviesgesprek aanvragen