Theoretisch kader schrijven voor je scriptie

Je hebt je inleiding geschreven en je probleemstelling is ook helder. Vervolgens ga je aan de slag met het theoretisch kader. In dit hoofdstuk beschrijf je welke theorieën en modellen beschikbaar zijn met betrekking tot je onderwerp. Je bevindingen presenteer je in een theoretisch kader, een vast aspect van je scriptie.

Het doel van een theoretisch kader

Het doel van een theoretisch kader is om te onderzoeken welke theorieën en modellen je gaat gebruiken voor je onderzoek. Het is ook de bedoeling deze theorie toe te passen bij je onderzoek. Daarom beargumenteer je in dit hoofdstuk welke theorieën en modellen beschikbaar zijn en welke je meeneemt in je onderzoek en waarom je deze hebt gekozen.

Hoe pak je literatuuronderzoek aan?

Ten eerste moet je kijken welke eisen je opleiding stelt. Je opleiding kan het bijvoorbeeld verplicht stellen om een minimaal of maximaal aantal boeken te gebruiken. Of dat je in het theoretisch kader de boeken en wetenschappelijke artikelen op moet nemen. En juist de modellen die je gaat gebruikt opneemt in de onderzoeksmethode onder desk research.

In je theoretisch kader breng je een logische structuur aan. Onderzoek wat je per deelvraag vanuit de theorie hebt kunnen vinden. Vermeld de geraadpleegde bronnen erbij. Vaak hanteert de opleiding hierbij een specifieke referentiestijl. De meest gebruikte referentiestijl is de APA-methode. Gebruik ook actuele theorieën en modellen. Werk niet met verouderde boeken.

Direct hulp nodig?
Neem contact op.

Linda Hovestad, scriptiebegeleider jouw scriptiecoach. Voor marketing, communicatie en media.
Gratis adviesgesprek aanvragen

Hulp nodig bij je theoretisch kader?

Het schrijven van een theoretisch kader kan een lastige klus zijn. Welke modellen neem je mee en welke theorieën zijn beschikbaar voor jouw onderwerp? En nog belangrijker, welke ga je wel of juist niet toepassen?

Direct een gratis adviesgesprek?

Jouw scriptiecoach begeleidt HBO, master en WO studenten en kan je helpen bij je scriptieonderzoeksvoorstel of herkansing.  Met praktische adviezen helpt Jouw scriptiecoach je weer vooruit. Jouw scriptiecoach is gespecialiseerd in Marketing, Digital, Online, NIMA BNIMA CCommunicatie en Media scripties. En ook voor het verwerken van resultaten, data analyse en statisch onderzoek kun je bij Jouw scriptiecoach aankloppen voor hulp.