Disclaimer

Jouw Scriptiecoach B.V. verleent jou hierbij toegang tot www.jouwscriptiecoach.nl (“de Website”). Je kunt geen rechten ontlenen aan deze teksten. Jouw Scriptiecoach B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je daarover te hoeven informeren.

Beperkte aansprakelijkheid

Jouw Scriptiecoach B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden teksten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jouw scriptiecoach .

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jouw Scriptiecoach B.V.. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jouw Scriptiecoach B.V. ook nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jouw Scriptiecoach B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jouw Scriptiecoach B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Voor vragen over deze disclaimer of de website kun je contact opnemen met Jouw scriptiecoach.