Tips bij het opstellen van je conceptueel model

Het conceptueel model (in het Engels ‘conceptual framework’) is de visuele weergave van de te beantwoorden vragen in je scriptie. Het model geeft de verwachte oorzaak-gevolgrelatie aan in je onderzoek. Als de variabelen je duizelen kan een conceptueel model helpen om voor jezelf helderheid te creëren hoe de variabelen met elkaar in relatie staan. Je stelt het conceptueel model op voordat je aan je onderzoek begint.