Positionering concretiseren

Veel studenten die een marketing-, positionerings- of communicatiestrategie gaan opleveren, schrijven ook een implementatieplan of adviesrapport. In alle drie de gevallen is het dan belangrijk dat je de uitkomsten van je onderzoek handjes en voetjes geeft en omzet naar een concrete positionering.

Dat begint altijd met het bepalen van de doelgroep, waarop segmenteer je, wie kies je als afzetmarkt (welke segmenten). En hoe wil je jezelf positioneren in de markt, welke elementen ga je gebruiken in je marketing of communicatiestrategie. Ook als je een positioneringsadvies schrijft moet je deze stap zeker niet overslaan. Juist met behulp van deze stap wordt je advies concreet, zodat je opdrachtgever ook echt handvatten krijgt.

Een model wat je kunt gebruiken is het STP of SDP model. Het STP model staat voor Segmenting, Targeting, Positioning en het SDP model voor Segmentatie, Doelmarktbepaling en Positionering. Beide modellen doen dus exact hetzelfde, maar de namen worden wel door elkaar gebruikt. In dit artikel wordt het model uitgelegd en krijg je je handige tips voor de verschillende segmentatiemethoden die je kunt toepassen op je scriptie.

Wat is het SDP model?

Het SDP-model staat voor segmentering, doelmarktbepaling en positionering. Het is een praktisch instrument om interessante doelgroepen te identificeren en te kiezen voor je marktbewerking.

Stap 1: Segmentering

Segmenteren van de markt is het opdelen van een markt in specifieke (deel)segmenten. Een segment is een groep (potentiële) afnemers die overeenkomen op een aantal kenmerken. Je hebt verschillende segmentatiemethodes zoals bijvoorbeeld geografisch (op postcode of gebied), leeftijd, geslacht, gezinssituatie en inkomensniveau. Daarbij zie je steeds vaker dat bedrijven ook segmenteren op basis van lifestyle of zelfs gedragskenmerken. Voor segmenteren zijn er verschillende handige modellen die je kunt gebruiken. Daarover geven we tips verderop in dit artikel.

Stap 2: Doelmarktbepaling

Nadat je een segmentatiemethode hebt gekozen kun je bepalen welke segmenten je meeneemt in je marktbewerking. Je maakt in deze fase dus keuzes voor de segmenten die je gaat bewerken. Dat betekent ook dat je in je onderzoek bij de doelgroep echt gegronde motieven en redenen moet hebben gevonden waardoor je kunt onderbouwen waarom je nu juist voor deze segmenten kiest.

Stap 3: Positionering

Positioneren betekent het creëren van een breinpositie in het hoofd van de klant van jouw opdrachtgever. Hierover heb ik onlangs een apart blogartikel geschreven. Voor een positionering is het handig een positioneringskruis of positioneringsdiagram te maken. Je zet hierbij ook de concurrenten in de matrix en de huidige positie (waar sta je nu) en gewenste positie (waar wil je heen). Positioneren betekent niet dat je jouw opdrachtgever lukraak in de matrix plaatst, je kijkt echt naar het onderscheidend vermogen. Hiervoor heb je een goede externe analyse gedaan en ook een concurrentieonderzoek.

Segmentatiemodellen die je kunt gebruiken

Mentality model

Het Mentality-model is een segmentatiemethode waarmee je verschillendedoelgroepen kunt definiëren. In het model worden 8 sociale milieus onderscheiden uit de Nederlandse samenleving. Deze worden door Motivaction samengesteld op basis van persoonlijke opvattingen en waarden.

NBTC model

Het NBTC model borduurt voort op het ontwikkelde mentality model van Motivaction. NBTC heeft de lifestyle kenmerken echter doorgetrokken naar een vijftal persona’s. Als je een scriptie schrijft over toerisme over horeca is dit een fijne segmentatiemethode die je kunt toepassen.

NPO segmentatiemodel

Ideaal als je een scriptie schrijft voor de entertainment of mediasector. Het NPO segmentatiemodel geeft inzicht in interesses en mediabesteding van de segmenten. Binnen het model worden achter verschillende types beschreven.

WIN-model

Het WIN-model van TNS NIPO deelt de Nederlandse samenleving in acht segmenten die qua leefstijl, opvattingen, drijfveren en gedrag sterk van elkaar verschillen. Hierdoor wordt helder waar potentiële doelgroepen zich bevinden.Maar ook welke specifieke achtergrondkenmerken en gedragsvoorkeuren zij hebben zoals media gebruik, interesses, koopgedrag enzovoorts.

Meer informatie?

Meer weten over hoe je een positioneringsstrategie kunt opstellen? Lees dan ons artikel met tips over hoe je een positioneringsstrategie opstelt. Je kunt ook een gratis adviesgesprek inplannen, wij hebben meerdere scriptiebegeleiders beschikbaar die je kunnen helpen met jouw positioneringsstrategie en het concretiseren van de positionering naar een helder advies.