Veel studenten lopen vaak vast op het feit dat er geen heldere aanleiding of probleemschets is geschreven en dat daarmee het onderwerp veel te breed is. Meestal begin ik als scriptiebegeleider met het aanscherpen van de aanleiding en probleemstelling om te komen tot een heldere afgebakende onderzoeksvraag. Afbakenen betekent ook keuzes maken, daar spar ik graag met de student over.