Welke structuur hanteer je voor je scriptie?

Je plan van aanpak is goedgekeurd en je mag beginnen met je scriptie. Maar hoe ziet een goede scriptie indeling eruit? In de afstudeerhandleiding van je opleiding staan de belangrijkste eisen opgenomen waaraan je scriptie moet voldoen. Mijn advies is dan ook om deze richtlijnen goed op te volgen. Vaak verschillen de eisen per opleiding. Daarom is het verstandig goed te bekijken wat de richtlijnen zijn vanuit jouw opleiding. En daarnaast helpt het ook om scriptievoorbeelden te raadplegen in de databank van je opleiding. Lees voor meer handige tips het blogartikel wat wij hier al eerder over hebben geschreven. Verder kun je de tips en tricks uit dit artikel gebruiken.

Hoe ziet een goede scriptie indeling eruit?

Titelpagina

De titelpagina is net zoals een spannend boek de eyecatcher van je scriptie. Op de titelpagina zet je de titel, je naam, opleiding en studentennummer.

Informatiepagina

De informatiepagina geeft aanvullende informatie en is niet altijd verplicht. Sommige opleidingen gebruiken alleen het titelblad. Check dit goed in de handleiding van je opleiding. Als je een informatiepagina toevoegt dan vermeld je hier o.a. de titel, informatie over je begeleiders, informatie over jezelf zoals je naam, studentennummer en email en informatie over je opleiding. Je sluit af met de datum waarop de scriptie wordt ingeleverd.

Voorwoord

Het voorwoord is de plek waar je de lezer kunt informeren over je ervaringen gedurende het scriptietraject. Daarnaast kun je in het voorwoord de mensen die je geholpen hebben bij het realiseren van je scriptie bedanken. Het voorwoord schrijf je pas als je scriptie af is.

Management samenvatting

Hier gaat het om een samenvatting van je scriptie waarbij je op hoofdlijnen de belangrijkste zaken opsomt. Je beschrijft kort de aanleiding van het probleem en wat je hebt gedaan om de oorzaak van het probleem in kaart te brengen. Tot slot geef je aan wat je belangrijkste bevindingen zijn en welke conclusies en aanbevelingen je hebt voor je opdrachtgever.

Inleiding

In de inleiding introduceer je het onderwerp door de aanleiding te noemen en deze te trechteren naar het probleem van je opdrachtgever. Je sluit het hoofdstuk af met een leeswijzer.

Theoretisch kader

In het theoretisch kader beschrijf je de theorieën en modellen die relevant zijn voor je onderzoek. Belangrijk hierbij is dat je meerdere theorieën en modellen zoekt en deze met elkaar vergelijkt. Vervolgens leg je uit waarom je voor jouw opdrachtgever kiest voor een specifiek model of theorie. En deze theorie en modellen pas je vervolgens ook toe in je scriptie.

Onderzoeksmethode

In de onderzoeksmethode (ook wel methodologie genoemd) beschrijf je wel onderzoek je gaat uitvoeren om de centrale vraag en deelvragen te beantwoorden.

Resultaten

In je resultatenhoofdstuk beschrijf je de bevindingen. Wat heb je gevonden in je onderzoek. Het is niet de bedoeling dat je klakkeloos je enquête erin plakt. Je zult hier juist de bevindingen met elkaar moeten combineren om de juiste conclusies te trekken en daarmee ook de juiste aanbevelingen.

Conclusies

Hier ga je conclusies formuleren vanuit je onderzoek. Je gebruikt zowel je bevindingen in je theoretisch kader als je deskresearch en onderzoeksresultaten. In dit hoofdstuk geef je antwoord op de probleemstelling.

Aanbevelingen

Hier ga je adviezen formuleren om het probleem op te lossen. Let goed op dat je antwoord geeft op de centrale vraag en dat je alle deelvragen hebt meegenomen.

Implementatieplan

Soms vraagt de opleiding niet om een adviesrapport maar juist het implementatieplan. Stel je schrijft een scriptie met als onderwerp een communicatiestrategie. In dit hoofdstuk geef je weer hoe de implementatie van deze communicatiestrategie eruit ziet. Je beschrijft dan in dit specifieke voorbeeld o.a. je doelgroep, doelstellingen en je actieplan en wat de uitvoering van dit plan jouw opdrachtgever gaat kosten.

Reflectie

Hier ga je reflecteren op je scriptieproces. Ook dit hoofdstuk schrijf je als laatste. Een handig theoretisch reflectiemodel is het model van Korthagen.

En dan…. inleveren!

En dan kun je je scriptie inleveren. Lees ook onze scriptietips waarmee je de puntjes op de i kunt zetten.

Direct hulp bij je scriptie?

Wil je hulp bij je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, scriptie of herkansing? Vraag dan direct een gratis adviesgesprek aan. Je ontvangt altijd snel een reactie, vaak al binnen een paar uur. In het intakegesprek bekijken we hoe we jou het beste kunnen helpen en welke begeleider het beste bij jouw onderwerp past. Ook krijg je direct een inschatting van het aantal uren dat wij verwachten nodig te hebben om je naar de eindstreep te begeleiden. Vervolgens kun je eenvoudig de uren via iDEAL aankopen en als de betaling gelukt is wordt je meteen gekoppeld met jouw scriptiebegeleider. Deze neemt dan snel contact met je op (vaak al dezelfde dag) zodat je vandaaruit verder kunt werken.

Vul je gegevens in:

Bij het invullen van dit formulier willen we je wijzen op onze privacyverklaring waarin staat beschreven hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.